Michel Foucault การ์ตูน
เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม : จากต้นฉบับ Foucault for Beginners เขียนโดย Lydia Alix Fillingham ภาพการ์ตูนประกอบโดย Moshe Susser (ตอนที่ 1 ความยาวประมาณ 14 หน้ากระดาษ A4)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ

ผลงานของ Michel Foucault มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาด้วยกัน เช่น การวิจารณ์วรรณกรรม อาชญาวิทยา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ. สำหรับตอนที่ 1 นี้ จะมองไปที่งานเขียนของ Foucault ในเรื่อง Madness and Civilization เป็นหลัก ซึ่งได้มีการอภิปรายถกเถียงกันว่า นิยามความหมายต่างๆเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ปกติ มันได้รับการสร้างขึ้นมาในทางวัฒนธรรม, ดังนั้น Foucaulth จึงได้สำรวจถึงการแบ่งแยกอันไม่ยุติธรรมระหว่างบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเข้ากันได้กับบรรทัดฐานของสังคม และผู้ที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม.

ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้ เป็นของ Writers and Readers Publishing, INC, New York. 1993 / ภาพประกอบและภาพการ์ตูน โดย Moshe "Mosh" Susser & George (แปลและเรียบเรียงเพื่องานวิชาการ / ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย)

งานชิ้นนี้จะไม่ราบเรียบเหมือนงานทั่วไป เพราะได้แปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือการ์ตูน ที่มีคำบรรยาย และคำพูดในลูกโป่งมาผสมกัน ด้วยเหตุที่ต้องการประหยัดเนื้อที่ จึงได้นำมาจัดเรียงต่อๆกัน

 

Back to Midnight's Home Next to Foucault for Beginners