บทความวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนบนไซเบอร์สเปซทุกเรื่องไม่สงวนลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

Free Documentation License
Copyleft : 2006, 2007, 2008
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license
document,
but changing it is not allowed.
บทความลำดับที่ ๑๐๕๑ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙
27-10-2549Anti - Coup d' atat
The Midnight University

เกี่ยวกับกรณีการปิดกั้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้ กรณีการบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน
(รายงานประชาชนฉบับที่ ๓)

(ข่าวและบทความบนหน้าหนังสือพิมพ์)

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรียบเรียงจากเหตุการณ์จริง

บทความที่ปรากฎบนหน้าเว็บเพจนี้ เป็นการรวบรวมจากเหตุการณ์จริง
เกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนโดยกระทรวง ICT ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น ของวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
จากการรายงานข่าวและบทความต่างๆ อันหลากหลายบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศ
นอกจากนี้ เหตุการณ์การปิดกั้นเว็บไซต์ยังเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อความในสารานุกรม Wikipedia ด้วย
ในเรื่องเกี่ยวกับการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และเรื่องเกี่ยวกับธรรมนูญชั่วคราว
สำหรับรายงานประชาชนฉบับที่ ๓ นี้ จบลงที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว
กรณีการปิดกั้นเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน ซึ่งได้ตัดมาจาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

midnightuniv@yahoo.com


(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
ข้อความที่ปรากฏบนเว็บเพจนี้ ได้มีการแก้ไขและตัดแต่งไปจากต้นฉบับบางส่วน
เพื่อความเหมาะสมเป็นการเฉพาะสำหรับเว็บไซต์แห่งนี้

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 1051
เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 23 หน้ากระดาษ A4)

 

การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้ กรณีการบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน (รายงานประชาชนฉบับที่ ๓)
(รายงานข่าวและบทความบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศ)

กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เรียบเรียงจากเหตุการณ์จริง
(หมายเหตุ : รายชื่อผู้เกี่ยวข้องบางท่านเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้ ผู้เขียนขอปกปิดเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยจากการถูกคุกคามในทุกรูปแบบตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยไปจนกระทั่งถึงขั้นรุนแรง ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่นับว่าเป็นปรกติ)

ความนำ
การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้ : กรณีการปิดเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน
(รายงานข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ [ไทยและต่างประเทศ] )

เรื่องเกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ(ICT) บล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน รายงานข่าวเหล่านี้คัดมาบางส่วน เฉพาะในเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกับข้อความที่เผยแพร่อยู่ในบทความตั้งแต่ลำดับที่ 1049 เป็นต้นมา ซึ่งปรากฏอยู่บนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อดิจิตอล อาทิเช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, The Nation, Bangkok Post และสื่อดิจิตอลอย่างเช่น ประชาไทออนไลน์, ออนโอเพ่น, ศูนย์ข่าวอิศรา, Wikipedia, Asia News, เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจอันไม่เป็นธรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนในช่วงระหว่างการรัฐประหาร ภายใต้คณะบุคคลซึ่งเป็นบรรดาคณะนายทหารระดับผู้นำกองทัพ ในชื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา

หัวข้อสำคัญในบทความนี้ประกอบ

1. ห้ามเข้า ม.เที่ยงคืนแล้ว หลังท้าทายอำนาจฉีกร่างธรรมนูญ คปค. (จากประชาไทออนไลน์)
2. บล็อกเว็บไซต์มหา'ลัยเที่ยงคืน ประกาศฉีกร่างธรรมนูญ คปค. [ไทยรัฐ : 30 ก.ย. 49 - 07:31]
3. เลิกบล็อกมหา'ลัยเที่ยงคืน-เว็บไซต์ต่อต้านคณะปฏิรูปฯ [ไทยรัฐ : 30 ก.ย. 49 - 17:36]
4. Midnightuniv website closed after protest (Scholars tore up mock coup charter (Bangkok Post)
5. World scholars back Midnight University (The Nation)

6. Bid to reopen website (The Nation)
7. ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ
8. ม.เที่ยงคืน ยื่นศาลปกครอง ฟ้องไอซีทีคุกคามเสรีภาพประชาชน
9. Embattled Midnight University website complains to NHRC (The Nation)
10. Midnight University seeks court ruling (School wants to reopen website) (Bangkok Post)

11. 2006 Thailand coup d'?tat - Wikipedia, the free encyclopedia
12. 2006 Interim Constitution of Thailand - Wikipedia, the free encyclopedia
13. Somkiat fears media rights were breached (The Nation)
14. ศาลปกครองกลางสั่งไอซีที ระงับบล็อกเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (กรุงเทพธุรกิจ)
15. Court issues order to protect uni website (Bangkok Post)
16. Court to hear Midnight U's complaint (The Nation)
17. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ค้านร่าง พรบ.คุมเว็บไซต์ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ

18. จากวิทยาลัยวันศุกร์ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : กรณีปิด www.midnightuniv.org

1. ห้ามเข้า ม.เที่ยงคืนแล้ว หลังท้าทายอำนาจฉีกร่างธรรมนูญ คปค. (จากประชาไทออนไลน์)
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org ถูกมือดีบล็อคแล้ว ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของ 'ประชาไท' พบว่ามีการปิดกั้นการเข้าเว็บ ม.เที่ยงคืนจริง โดยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของทรู ทีโอที ทีทีแอนด์ที และ ฯลฯ จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้ มีเพียงผู้ใช้ของผู้ให้บริการบางแห่งและในต่างประเทศเท่านั้นที่ยังเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ตามปกติ

ขณะที่นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า จากการหาสาเหตุโดยการตรวจเส้นทางการเดินทางของอินเตอร์เน็ตระหว่างจุดต่อจุด (Trace Route) พบว่า ปัญหาขั้นที่ทำให้เข้าเวบไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไมได้ ติดขัดที่ขั้นของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ค (ISP) เช่น TRUE อันเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่เคยปิดกั้นเวบไซต์ 19sep.net

ด้านสมเกียรติ ตั้งนโม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ในฐานะผู้ดูแลเว็บให้สัมภาษณ์กับ 'ประชาไท' ว่า การปิดกั้นการเข้าถึงเว็บครั้งนี้ น่าจะเกิดจากสาเหตุที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้แถลงข่าวและประกาศฉีกร่างธรรมนูญการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ที่นำโดย ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่รุนแรงมาก ทั้ง คปค. หรือหน่วยงานรัฐยังไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับ ม.เที่ยงคืนได้ เนื่องจากยังคงเป็นร่างกฎหมายที่ยังมิได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ และทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้

"เราประเมินกันว่า นี่เป็นการเคลื่อนไหวทางสัญลักษณ์ที่รุนแรงมาก และอาจจะทำให้ไม่พอใจ จนเป็นเหตุใช้อำนาจแทรกแซงให้ปิดหรือป่วนเว็บ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทุกครั้งที่ชนชั้นปกครองรบกัน ประชาชนจะเป็นผู้เดือดร้อนเสมอ และสิทธิเสรีภาพก็ถูกยึดไป เหมือนกับที่ประชาธิปไตยถูกยึดไป ทั้งที่การอ่านบทความวิชาการ การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ การกระทำครั้งนี้ถือเป็นการคุกคามทางวิชาการ เป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อ และเป็นการคุกคามพื้นที่สาธารณะที่สำคัญ เป็นการทำให้พื้นที่สาธารณะสาบสูญไปจากสังคม ซึ่งไม่อาจยินยอมได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และพฤติการณ์ที่ปรากฏชัดนี้ แสดงให้เราเห็นแล้ว เราจะสนับสนุนการกระทำรัฐประหารต่อไปไม่ได้"

อธิการบดี ม.เที่ยงคืน เปิดเผยด้วยว่า ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณผิดปกติทางเทคนิคใดๆ แม้จำนวนผู้ใช้งานจะเพิ่มขึ้นมากมายนับตั้งแต่มีการรัฐประหารก็ตาม นอกจากนี้ ก่อนที่ เว็บ ม.เที่ยงคืนจะถูกปิด ก็ไม่มีการเตือนใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะผิดตรงไหน ผิดอย่างไร อันผิดวิสัยการกระทำของวิญญูชน

ทั้งนี้ ม.เที่ยงคืน เป็นเว็บที่รวบรวมบทความวิชาการจำนวนมาก ครอบคลุมทุกสาขา ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ จำนวนกว่า 1,500 เรื่อง หนากว่า 2 หมื่นหน้า มีกระดานข่าวที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหากว่า 1,300 หัวข้อ โดยช่วงเดือนที่ผ่านมา มียอดผู้อ่านและแสดงความเห็นกว่า สองล้านห้าแสนครั้ง โดยมีอัตราผู้ใช้จากประเทศไทยเป็นสัดส่วนประมาณ 85 เปอร์เซนต์ นอกนั้นเป็นผู้ใช้จากต่างประเทศ

2. บล็อกเว็บไซต์มหา'ลัยเที่ยงคืน ประกาศฉีกร่างธรรมนูญ คปค. [ไทยรัฐ : 30 ก.ย. 49 - 07:31]
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน หรือ www.midnightuniv.org ถูกบล็อกการเข้าใช้แล้ว ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทรู, ทีโอที, ทีทีแอนด์ที, จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้ มีเพียงผู้ให้บริการบางแห่งและในต่างประเทศเท่านั้นที่ยังเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นได้ตามปกติ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ www.19sep.net

นายสมเกียรติ ตั้งนโม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ในฐานะผู้ดูแลเว็บให้สัมภาษณ์โดยเชื่อว่า การปิดกั้นการเข้าถึงเว็บฯ ครั้งนี้ น่าจะเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้แถลงข่าวและประกาศฉีกร่างธรรมนูญการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) นำโดยนายนิธิ เอียวศรีวงศ์ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา เพราะถือว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ที่รุนแรงมาก โดยที่ คปค. หรือหน่วยงานรัฐไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ เนื่องจากยังคงเป็นร่างกฎหมายที่ยังมิได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ และทรงลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้

"เราประเมินกันว่า นี่เป็นการเคลื่อนไหวทางสัญลักษณ์ที่รุนแรงมาก และอาจจะทำให้ไม่พอใจ จนเป็นเหตุใช้อำนาจแทรกแซงให้ปิดหรือป่วนเว็บ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกครั้งที่ชนชั้นปกครองรบกัน ประชาชนจะเป็นผู้เดือดร้อนเสมอ และสิทธิเสรีภาพก็ถูกยึดไป เหมือนกับที่ประชาธิปไตยถูกยึดไป ทั้งที่การอ่านบทความวิชาการ การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า การกระทำครั้งนี้ถือเป็นการคุกคามทางวิชาการ เป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อ และเป็นการคุกคามพื้นที่สาธารณะที่สำคัญ เป็นการทำให้พื้นที่สาธารณะสาบสูญไปจากสังคม ซึ่งไม่อาจยินยอมได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และพฤติการณ์ที่ปรากฏชัดนี้ แสดงให้เราเห็นแล้ว เราจะสนับสนุนการกระทำรัฐประหารต่อไปไม่ได้

สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นเว็บที่รวบรวมบทความวิชาการจำนวนมาก ครอบคลุมทุกสาขา ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ จำนวนกว่า 1,500 เรื่อง หนากว่า 20,000 หน้า มีกระดานข่าวที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหากว่า 1,300 หัวข้อ ช่วงเดือนที่ผ่านมามียอดผู้อ่านและแสดงความเห็นกว่า 2.5 ล้านครั้ง มีอัตราผู้ใช้จากประเทศไทยเป็นสัดส่วนประมาณ 85% นอกนั้นเป็นผู้ใช้จากต่างประเทศ

3. เลิกบล็อกมหา'ลัยเที่ยงคืน-เว็บไซต์ต่อต้านคณะปฏิรูปฯ [ไทยรัฐ : 30 ก.ย. 49 - 17:36]
หลังจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน หรือ www.midnightuniv.org ถูกบล็อกการเข้าใช้งานตั้งแต่เวลา 20.00 น. วานนี้ (29 ก.ย.) เนื่องจากได้แถลงข่าวและประกาศฉีกร่างธรรมนูญการปกครองของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) นั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการทุกรายสามารถเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตามปกติแล้ว เช่นเดียวกับเว็บไซต์ www.19sep.net ที่เปิดให้ผู้เข้าใช้งานแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐประหารที่ถูกบล็อกการเข้าใช้งานมาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2549 ก็สามารถเข้าชมได้แล้วเช่นกัน

สำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นเว็บที่รวบรวมบทความวิชาการจำนวนมาก ครอบคลุมทุกสาขา ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ จำนวนกว่า 1,500 เรื่อง หนากว่า 20,000 หน้า และมีกระดานข่าวเปิดใหม่เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหากว่า 1,300 หัวข้อ ซึ่งขณะนี้ พบว่า การนำเสนอเนื้อหาภายในเว็บไซต์ยังเป็นปกติ รวมทั้งแถลงข่าวและประกาศฉีกร่างธรรมนูญการปกครองของ คปค. ที่ยังไม่ถูกถอดออก

ส่วนเว็บไซต์ www.19sep.net เป็นเว็บกระดานข่าวที่เปิดให้ผู้เข้าชมตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็นต่อต้านการรัฐประหารอย่างชัดเจน มีกระทู้ต่างๆ มากกว่า 250 กระทู้ โดยกระทู้ที่มีคนอ่านมากที่สุดอยู่ที่ 3,206 คลิก

3. Midnight University website shut down after protest (The Nation)
A website set up by scholars and intellectuals based in Chiang Mai was shut down after they held a high-profile protest against the draft interim constitution.

Somkiat Tangnamo, the webmaster and "rector" of Midnight University, said the shutdown of the website (www.midnightuniv.org) on Friday night led to the loss of 1,500 scholarly articles provided for free public education. "This particular action is a threat against academic freedom, a threat against press freedom, and a threat against an important public sphere. It in effect removed the public sphere from the society, which is unacceptable and cannot be justified," he said.

Somkiat said his website, which he says receives more than 2.5 million visits per month from viewers around the world, had been shut down without official notice or any warning from the Information and Communications Technology Ministry.

He said the ministry was authorised by the Council for Democracy Reform (CDR) to "control, block and destroy" all media coverage - including comment on the Internet - that would undermine the council.

Besides providing scholarly articles, the Midnight University website also "opened space" for the public to discuss social and political issues, Somkiat said.

ICT Ministry permanent secretary Kraisorn Pornsuthee said he did not know about the shutdown of the website and would ask for details from his officials.

The website was attacked after university scholars led by Somkiat held a press conference in Chiang Mai on Thursday to voice their disagreement with the interim constitution being written by the CDR.

Six scholars at Chiang Mai University and Midnight University - well-respected historian Nidhi Eawseewong, Worawit Charoenlert, Somchai Preecha-silpakul, Chatchawan Boonpan, Kriengsak Chetwattanawanich and Somkiat - launched what they called a symbolic campaign by wearing black shirts and tearing down a mock-up of the draft interim charter at the press conference.

Many scholars joined Somkiat in gathering signatures for a campaign to pressure for the reversal of what they called an unjustifiable violation by the authorities of the Thai people's right to information and free expression.

Kasian Tejapira, a political scientist at Thammasat University, said in an e-mail sent to his academic network worldwide that the Midnight University website was "the foremost free and critical educational and public intellectual website in Thailand".

"This is not only a huge loss to academic and intellectual freedom in Thai society, but also the closure of a free forum for the contention of ideas so as to find a peaceful alternative to violent conflict in Thailand," he wrote.

An online petition opposing the crackdown on the website was being written by Pitch Pongsawat, a political scientist at Chulalongkorn University, and Thongchai Winichakul, a historian at the University of Wisconsin Madison.

Subhatra Bhumiprabhas
The Nation

4. Midnightuniv website closed after protest
Scholars tore up mock coup charter (Bangkok Post)
By Kultida Samabuddhi
The Midnight University website, a popular online academic forum, has been banned a day after its scholars tore down an imitation interim charter to symbolise their opposition to the coup makers' charter.

"The military regime has finally revealed its dictatorial behavior, which can't stand opinions criticising the coup," said Chiang Mai university lecturer Somkiat Tangnamo, webmaster of the site at http://www.midnightuniv.org.

According to Mr Somkiat, the website was banned on Friday night by the Information and Communications Technology Ministry, which was told by the Council for Democratic Reform (CDR) to ban political webboards found to contain provocative messages.

He said the closure of the website resulted from the academics' protest against the Sept 19 coup d'etat and the interim charter, drafted by the coup-backed lawyer Meechai Ruchuphan.

Led by Prof Nithi Eawsriwong, five leading scholars at Chiang Mai University on Thursday tore up an imitation charter to express their disapproval of the provisional constitution.

They lashed out at the CDR for bypassing public participation in the drafting of the interim charter, which will be used for a year until the drafting of the permanent constitution is completed.
"We don't accept the coup's interim charter," said Mr Somkiat. "And this possibly led to the censorship of our website."

As of yesterday, the website could be reached only by internet users outside the country. A group of the website's fans, including Phra Paisal Wisalo, a renowned activist monk, has launched a signature campaign to protest against the censorship of the website.

The webmaster said it was technically easy to re-open the website, but the university would not do so. "Let our empty homepage tell people about the coup's violation of freedom of expression," he said.

Mr Somkiat said if the military regime continued to breach media freedom and people's right to express themselves, it would be impossible for the country to achieve its much-needed political reform. The six-year-old website, founded by prominent scholars from Chiang Mai University including Prof Nithi, had became a platform for people who disagreed with the coup d'etat to exchange their opinions.

Some anti-coup websites, such as the newly-opened http://www.19Sep.org site, have been closed for containing criticisms of the coup makers. Midnight University's webmaster said around 600,000 people visited the site's webboard a month, many of them Thai scholars and students from overseas.

5. World scholars back Midnight University (The Nation)
Foreign scholars around the world have expressed deep concern about academic freedom in Thailand under the military regime.

Hundreds have signed the Midnight University's online petition to oppose the junta's ban of its intellectual website and other channels of free communication.

The university launched the campaign after its website www.midnightuniv.org was blocked by the Information and Communications Technology Ministry on Friday night, soon after the university's scholars held a press conference to oppose the political reforms proposed by the coup leaders.

The closure of the website led to the loss of 1,500 scholarly articles provided for free public education as well as a lively web board with thought-provoking debates.

"As a scholar who has been engaged in research in and about Thailand for over 40 years, I am deeply disturbed by the decision to close the website. The fundamental characteristic of a democracy is the ability of diverse voices to take part in public forums," said Charles Keyes, a professor of anthropology and international studies at the University of Washington in the US.

He said the silencing of exchanges on such websites did not serve the military rulers' goal of restoring democracy in Thailand.

Michael Medley, of the University of Bristol in England, said non-elected regimes were dangerous, especially when they closed down discussion.

Professor H Ruediger Korff, of Germany's University of Passau, said the Internet allowed new forms of public debate crucial for any democratic society. The blockage of websites would not facilitate a fast return towards democracy and limited the awareness of Thai people.

The petition stated that the military council had thoughtlessly closed down websites that expressed dissenting views on the coup, showing that it was incapable of leading political reform that was free and open to all.

"By guaranteeing the equal rights and liberties of the people to information, the coup council will be able to tap into a real source of power far greater than whatever it can get from its illegitimate coup," it read.

Signatories to the petition include well-known scholars in Southeast Asian Studies, such as Ben Anderson of Cornell University, Craig Reynolds of the Australian National University, Rachel Harrison of The School of Oriental and African Studies, Michael Connors of La Trobe University in Melbourne, Graeme Lang of City University of Hong Kong, Professor Garry Rodan of Murdoch University and Eduardo Tadem of the Asian Studies University of the Philippines.

Journalists and international organisations have also joined the campaign. They include the Inter-national Federation of Journalists, Human Rights Watch and Article 19.

The Midnight University is considering taking its case to the National Human Rights Commission and the Administrative Court.

Its petition is at http://www.petitiononline.com/freeweb/petition.html

Subhatra Bhumiprabhas
The Nation

(หมายเหตุ : บทความบนหน้าหนังสือพิมพ์ The Nation นี้ ได้รับมาจากเพื่อนนักวิชาการอิสระ และผมได้เขียนจดหมายตอบกลับไปดังนี้…)

เรียน ................................................
ผมอ่านบทความใหม่ของคุณสุภัตราด้วยใจจดจ่อ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของนักวิชาการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และทำให้เห็นถึงเสียงคัดค้านที่ดังมาจากทั่วโลก

หลังจากที่อ่านบทความชิ้นนี้ ทำให้ผมตระหนักถึงสิ่งที่กระทรวง ICT ได้กระทำลงไป อันเป็นผลเสียหายร้ายแรงต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในส่วนเล็กๆ ของสังคม cyberspace อย่างเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยยังไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่กระทรวงนี้ได้ทำลายไปอีกมหาศาล

เฉพาะในส่วนที่ผมรู้จักดีตลอดเวลา 6 ปีของเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน ว่ากันในทางวิชาการ เป็นการทำลายโอกาสการเปลี่ยนผ่านจากโลกวิชาการยุคกระดาษไปสู่โลกของดิจิตอล ทั้งนี้เพราะเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนมีการเชื่อมโยงกับความรู้เคลือข่ายวิชาการและสื่อต่างๆ กว่า 89,000 ลิงค์ และได้ถูกอ้างอิงโดยนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและในทุกสาขาความรู้ทางวิชาการ

เรามีสารานุกรมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนบริการทางวิชาการ เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ร่วมสมัย ความรู้หลังสมัยใหม่ และความรู้นอกกระแสที่จะมาช่วยเติมเต็มความรู้ในมหาวิทยาลัย ความรู้เหล่านี้ถูกนำไปใช้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเว็บไซต์แห่งนี้ยืนอยู่บนอุดมการณ์ลิชซ้าย (copyleft)

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมการแปล ซึ่งเราได้ทำโครงการ"แปลตามอำเภอใจขึ้นมา" ยิ่งกว่านั้นยังพยายามที่จะเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยที่เคยอยู่แต่เฉพาะในมหาวิทยาลัย ให้ออกมาเผยแพร่แก่สังคมภายใต้โครงการ"จักวาลวิทยาแห่งการวิจัย"

ในส่วนของการสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน เรามีการจัดตั้ง"ธนาคารนโยบายประชาชน" และนอกจากนี้ในช่วงของการปฏิรูปการเมือง เราได้เปิดให้มี"กระดานร่างรัฐธรรมนูญ"ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขียนรัฐธรรมนูญ เพราะเราเชื่อว่า การเมืองระบบพรรค ที่อิงอยู่กับผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่มาต่อสู้กัน มิได้เป็นการกระจายอำนาจ กระจายทรัพยากร และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างแท้จริง การเมืองในระบบพรรคจึงหมดความหมายลงทุกที การเมืองในแบบคุณพ่อรู้ดีไม่มีอนาคตอีกต่อไปแล้ว

สมเกียรติ ตั้งนโม

6. Bid to reopen website (The Nation)
The Midnight University yesterday petitioned the Administrative Court for protection against the recent decision by the Information and Communications Technology Ministry (ICT) to shut down the group's website, www.midnightuniv.org.

Somkiat Tangnamo, webmaster and rector of the Midnight University, said the closure amounted to gross interference in the country's academic freedom.

"We cited the ICT as a defendant because the shutdown of the website violated academic freedom and people's right to communication," said Somkiat, a member of the Arts and Media faculties at Chiang Mai University.

"We have been informed by the court that a decision will be announced within the week," he said. The group wants the court to permit the site to be restored in the interim as the court weighs the decision.

The site was blocked on the night of September 29, immediately after it reported that members had burned mock copies of the interim constitution.

Chiang Mai-based Midnight University is an informal public intellectual network whose website receives about 2.5 million visits a month. The closure of the website led to the loss of 1,500 scholarly articles as well as a lively Web board with thought-provoking debates.

Somkiat yesterday also filed a petition with the National Human Rights Commission (NHRC). He met human rights commissioner Surisi Kosolnawin and urged the NHRC to investigate the case as it threatened freedom of expression.

Somkiat told Surisi that his own investigation pointed to a "man connected to the old regime within the ICT Ministry" being responsible for ordering the site blocked. However, he had no evidence to back the claim.

"We [the Midnight University team] were informed [about the people behind the scenes] by a former senator and a committee member of the Thai Journalists Association," Somkiat told The Nation, adding that the former senator was connected to the Democrat Party and the anti-Thaksin movement.

The senator and journalist suggested that people loyal to Thaksin had attempted to discredit the military junta that deposed him, Somkiat said.

Human rights commissioner Surisi said an investigation into the issue would take one month.

Pravit Rojanaphruk,
Subhatra Bhumiprabhas
The Nation

http://www.nationmultimedia.com/2006/10/10/politics/politics_30015796.php

7. ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ
อธิการม.เที่ยงคืนโวย คปค.ปิดเว็บไซต์ จำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น ส่งสารแจ้งนักวิชาการ-ทั่วโลก ประณามปิดกั้นผลงานทางวิชาการและข้อมูลข่าวสาร ลั่นเตรียมล่ารายชื่อยื่น คปค.คืนสิทธิ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : รศ.สมเกียรติ ตั้งนโม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองฯ (คปค.) ประกาศยึดอำนาจในวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา และทางคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

โดยออกแถลงการณ์จำนวน 2 ฉบับคือในวันที่ 20 กันยายน 2549 หลังการประกาศยึดอำนาจ 1 วัน และฉบับที่ 2 วันที่ 28 กันยายน ที่พร้อมฉีกสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จนทำให้มีการสั่งปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนเป็นต้นมา

ซึ่ง ม.เที่ยงคืน ไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาทางการเมืองโดยวิธีที่มักง่ายเช่นนี้ แต่ก็ถือว่าสายเกินกว่าจะแก้ไขอะไรได้ นอกจากช่วยกันผลักดันให้ประเทศกลับสู่เส้นทางพัฒนาประชาธิปไตยโดยเร็ว ทางคปค.ใช้ข้ออ้างว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการเมือง ส่วนหนึ่งประกอบด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และปฏิรูปการเมือง ตามที่ปรากฏในธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราว กลับเป็นกระบวนการที่ไม่เปิดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญของการปฏิรูปการเมือง

การ ที่คปค. กำกับควบคุมอยู่เช่นนี้ ทำให้การปฏิรูปการเมืองที่แท้จริงเกิดขึ้นไม่ได้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงได้แถลงข่าวคัดค้านแนวทางการปฏิรูปการเมือง ตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญการปกครองฉบับชั่วคราว และเสนอแนวทางอื่นซึ่งจะเปิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลับคืนมาให้สมบูรณ์อันเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการเมืองและการร่างรัฐธรรมนูญ โดยการฉีกสัญลักษณ์ของธรรมนูญชั่วคราว และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ต่อมา กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ซึ่งการทำบายพาสเพื่อให้สามรถเปิดเวปไซค์ขึ้นมาใหม่นั้นสามารถทำได้โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น แต่การต่อสู้กับอำนาจที่ขาดความชอบธรรมนี้ ไม่ใช่การหลบไปหาพื้นที่ใหม่ การปิดเว็บไซต์ของฝ่ายที่มีความเห็นไม่สอดคล้องกับกลุ่มอำนาจรัฐประหาร สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจนี้จะไม่สามารถนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองที่เปิดโอกาสอันเท่าเทียมแก่คนทุกกลุ่มในสังคม

อย่างไรก็ตาม การปิดเวปไซค์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในครั้งนี้ ได้มีการส่งสารไปยังนักวิชาการและสื่อทั่วโลกให้รับรู้ถึงการกระทำดังกล่าว ที่ถือเป็นการปิดกั้นการนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 20,000 หน้าต่อสาธารณะชน และข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่บนเวปบอร์ดอีกกว่า 1,300 เรื่อง และยังทำให้คนที่คลิกเข้าชมกว่า 2.5 ล้านครั้งต่อเดือนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ล่าสุดนักวิชาการ, นักสื่อสารมวลชน และนักศึกษาระดับปริญญาโทจากทั่วโลกร่วมลงชื่อเรียกร้องให้มีการเปิดเวปไซค์กว่า 300 คนแล้ว

8. ม.เที่ยงคืน ยื่นศาลปกครอง ฟ้องไอซีทีคุกคามเสรีภาพประชาชน
สถาบันข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 นายสมเกียรติ ตั้งนโม เว็บมาสเตอร์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปิดเผยว่า ได้ไปยื่นหนังสือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)ได้ละเมิดสิทธิทางวิชาการและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยปล่อยให้เจ้าหน้าที่ไปข่มขู่และบีบเจ้าของพื้นที่เว็บไซต์ (โฮส) คือบริษัท thaiis.com ให้ต้องย้ายเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทียงคืนออกจากโฮสที่มีเพื่อนเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่ทำธุรกิจอีก 30 เว็บไซต์ มิเช่นนั้นจะทำการบล็อก IP ของบริษัท thaiis.com ทั้งหมด ซึ่ง กสม.ได้รับเรื่องและส่งต่อให้คณะอนุกรรมการสื่อสารและเสรีภาพสื่อมวลชน ที่มีนายจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการสิทธิฯ เป็นประธาน นอกจกนี้ ยังได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อคุ้มครองเว็บไซต์ชั่วคราวในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีนี้

"โดยคำร้องสรุปว่า กระทรวงไอซีทีใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบ มากระทำการสั่งปิดเว็บไซต์ โดยที่ไม่มีคำสั่ง ไม่มีคำเตือน หรือการแจ้งล่วงหน้าว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงกระทำความผิดกฎหมายข้อใด ของฉบับใด และกระทรวงไอซีทีได้ใช้อำนาจใดมากระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพการสื่อสารและการแสดงออกทางวิชาการ ทั้งหมดนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องพึงต้องชี้แจง" นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนได้ มีเพื่อนนักวิชาการและสื่อจำนวนหนึ่ง พยายามช่วยตรวจสอบว่า มีแบล็คลิสต์ของกระทรวงไอซีทีในการปิดเว็บไซต์ใดบ้างก็ตาม และทางกระทรวงไอซีทีก็ปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าไม่ได้ดำเนินการ แต่ถามว่า การที่ชื่อนายสุรชัย และเบอร์โทรศัพท์ที่ทิ้งไว้กับผู้บริหาร thaiis.com ติดต่อกลับอันเป็นเบอร์ของกระทรวงไอซีทีนั้น ถ้ากระทรวงไอซีทีจะปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินการปิดหรือบล็อกเว็บไซต์ใดๆ นั้น ก็ต้องอธิบายว่านายสุรชัยเป็นใคร ใช่หรือไม่ใช่คนของไอซีที และเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดความหละหลวมในการใช้อำนาจตามอำเภอใจ

"ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ หมู่บ้านหนึ่งมีบ้านอยู่ 31 หลัง มี ม.เที่ยงคืนหลังเดียวที่ประกอบกิจกรรมทางวิชาการและการเคลื่อนไหวทางสังคม อีก 30 หลังเป็นบ้านที่ดำเนินธุรกิจ วันหนึ่งโจรได้จับคนในหมู่บ้านเป็นตัวประกัน เพื่อให้ขับไล่ ม.เที่ยงคืนออกจากหมู่บ้านไป กรณีที่โจรบีบคั้น ข่มเหง บริษัท thaiis.com ผมไม่ทราบว่าเขาจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งหรือไม่ แต่ผมจะต่อสู้เรียกร้องเพื่อกลับไปอยู่หมู่บ้านเดิม เพราะนี้เป็นสิทธิเสรีภาพที่เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะสร้างสรรค์คุณค่าที่ไหน อย่างไร และจะไม่หนีไปประกาศอิสรภาพนอกบ้านตัวเอง กล่าวคือจะไม่ย้ายเว็บไซต์ไปสวีเดน แคนาดา หรืออเมริกา เพื่อบอกว่าเรามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของเราต้องแสดงที่บ้านของเราให้คนอื่นได้ยิน" อาจารย์สมเกียรติระบุ

เว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน กล่าวอีกว่า ทราบว่านักเทคนิคพยายามหาสาเหตุของการเข้าไม่ได้ของเว็บไซต์เรา ยืนยันว่าไม่ได้ถูกขโมยโดเมน(ชื่อเว็บไซต์) หรือปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยวิธีการต่างๆ แต่สิ่งที่ ม.เที่ยงคืนประสบคือ บริษัท thaiis.com ถูกบีบจากอำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้ขับไล่เว็บ ม.เที่ยงคืนออกไป ดังนั้นผู้ดูแลโฮสของเราที่เป็นสุจริตชน ตกใจเพราะไม่เคยถูกคุกคามลักษณะนี้มาก่อน จึงได้นำเอาเว็บ ม.เที่ยงคืนไปฝากไว้ที่เพื่อนบ้านอื่นก่อน จากนั้นก็โทรไปหานายสุรชัยที่ กระทรวงไอซีทีเขาถึงคลายการบล็อก IP ให้แก่ทางบริษัท

จากนั้นพอตั้งสติได้ก็คิดว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีก็ย้ายที่อยู่ไปอีก 2-3 แห่ง จนวันนี้ตนตั้งสติได้แล้วว่าจะกลับมาอยู่หมู่บ้านเดิม และสู้เพื่อให้ได้กลับโดยที่เจ้าของหมู่บ้านต้องไม่ถูกคุกคามอีก ฉะนั้นเราจะสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อเสรีภาพทางวิชาการ การสื่อสาร และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการเลือกที่อยู่ที่ยืนของตนเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนายสมเกียรติ ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชน นักวิชาการและเพื่อนสื่อมวลชน: การต่อสู้เพื่อให้ความจริงพูดได้

9. Embattled Midnight University website complains to NHRC (The Nation)
The Midnight University Monday petitioned the Administrative Court for protection against the recent decision by the Information and Communications Technology Ministry (ICT) to shut down the group's website, http://www.midnightuniv.org.

Somkiat Tangnamo, webmaster and rector of the Midnight University, said the closure amounted to gross interference in the country's academic freedom.

"We cited the ICT as a defendant because the shutdown of the website violated academic freedom and people's right to communication," said Somkiat, a member of the Arts and Media faculties at Chiang Mai University.

"We have been informed by the court that a decision will be announced within the week," he said. The group wants the court to permit the site to be restored in the interim as the court weighs the decision.

The site was blocked on the night of September 29, immediately after it reported that members had burned mock copies of the interim constitution.

Chiang Mai-based Midnight University is an informal public intellectual network whose website receives about 2.5 million visits a month. The closure of the website led to the loss of 1,500 scholarly articles as well as a lively Web board with thought-provoking debates.

Somkiat Monday also filed a petition with the National Human Rights Commission (NHRC). He met human rights commissioner Surisi Kosolnawin and urged the NHRC to investigate the case as it threatened freedom of expression.

He said that irrespective of those responsible, "The rule of the jungle seems to have taken over the rule of law in present-day Thailand."

"It's a barbaric act which lacks any understanding of rights and liberty on the part of the ICT Ministry," he said in a statement.

Somkiat told Surisi that his own investigation pointed to a "man connected to the old regime within the ICT Ministry" being responsible for ordering the site blocked. However, he had no evidence to back the claim.

"We [the Midnight University team] were informed [about people behind the scenes] by a former senator and a committee member of the Thai Journalists Association," Somkiat told The Nation, adding that the former senator was connected to the Democrat Party and the anti-Thaksin movement.

The senator and journalist suggested that people loyal to Thaksin had attempted to discredit the military junta that deposed him, Somkiat said.

Human rights commissioner Surisi said an investigation into the issue would take one month.

10. Midnight University seeks court ruling (General News Bangkok Post)
School wants to reopen website
ANUCHA CHAROENPO
Midnight University will petition the Administrative Court to seek the reopening of its website, which was closed by the Information and Communications Technology Ministry three days after the military coup on Sept 19. The informal learning school based in Chiang Mai will ask the court to rule on whether the ministry's decision was legal, the university's rector Somkiat Tangnamo said yesterday.

He said the operators of the university had never been informed by the ministry of the reasons for the closure of the website, www.midnightuniv.org, which was opened for academic purposes to educate the people about the political situation and government policies affecting their lives.

Mr Somkiat suspected that the website closure was linked to the university's protest against the coup and the interim charter. The university had complained that it was only written by a small group of drafters and countered by proposing a people's constitution and opening its web board for comments and ideas.

''In my opinion, the military coup and the interim charter are unacceptable. The ministry is acting as cyberspace police. In fact, it should perform its duty to promote freedom of expression of the people and a free press,'' he said.

Fifteen lecturers from the university and legal advisers will hold a meeting today to gather details about the closure of the website and legal information to counter the ministry's action before lodging a complaint with the court.

''We will ask the court to give our website temporary immunity from closure until the court's ruling,'' he said.

Mr Somkiat said so far the university had received moral support from more than 1,000 academics, media people and writers worldwide who had learned about the closure of the website.

The names and signatures of those opposing the closure will be in the petition to show the court the website was useful to the public because it was an online society to educate people, he said.

The university website was launched six years ago by prominent scholars from Chiang Mai University, including Nidhi Eawsriwong.

It was a platform to express different views about the policies undertaken by ousted prime minister Thaksin Shinawatra over the past five years.

Midnight University will also ask the National Human Rights Commission to investigate the matter, as the ministry's action was deemed as violating people's basic human right to gain access to information.

Even though the commission was not empowered by law to punish those people involved in the closure of the website, if they were found guilty, he at least wanted it to question ministry officials about the reasons for the closure and disclose the information to the public, he said

(หมายเหตุ : บทความลำดับที่ 10. นี้ได้รับการเผยแพร่ในสื่อที่สหรัฐอเมริกา โดย Asia Media (Media News Dialy) ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สนใจคลิกไปอ่านได้ที่ http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=54634)

11. 2006 Thailand coup d'?tat - Wikipedia, the free encyclopedia
The Midnight University website, a free scholarly resource and discussion ... The Bangkok Post, UN says Thai coup violating human rights, 25 September 2006 ...
en.wikipedia.org/wiki/2006_Thailand_coup_d'?tat - 243k -
(หมายเหตุ : บทความลำดับที่ 11. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรัฐประหารในประเทศไทย โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้รับการเผยแพร่บนสารานุกรมวิกีพีเดีย และได้มีการกล่าวถึงผลกระทบซึ่งมีต่อเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนด้วย - ความยาวเนื้อหาทั้งหมดประมาณ 243K)

12. 2006 Interim Constitution of Thailand - Wikipedia, the free
encyclopedia
The website of Midnight University was later shut down in response. [11] ... The Bangkok Post, Draft charter loopholes can 'resurrect Thaksin regime', ...
en.wikipedia.org/wiki/2006_Interim_Constitution_of_Thailand - 38k -
(หมายเหตุ : บทความลำดับที่ 12. เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมนูญชั่วคราว 39 มาตรา ซึ่งร่างขึ้นโดยคณะรัฐประหารในประเทศไทย โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการเผยแพร่บนสารานุกรมวิกีพีเดีย และได้มีการกล่าวถึงเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนด้วย - ความยาวเนื้อหาทั้งหมดประมาณ 38K)

13. Somkiat fears media rights were breached (The Nation)
Published on Oct 16, 2006
Pravit Rojanaphruk speaks with Somkiat Tangnamo, webmaster of the Midnight University's website www.midnightuniv.com, about the freedom of expression and politics in Thailand.
The website, which hosted discussions and forums, was blocked a week after the September 19 coup.

Somkiat last week petitioned the Administrative Court for protection against a recent Information and Communications Technology Ministry (ICT) decision to close the site. The court will hold its first hearing on Friday with Somkiat, the ICT and Thai Interactive Studio (www.thaiis.com) present.

Why do you think your website was blocked?
There are several reasons. I think firstly it had to do with the tearing of the [mock] interim constitution [by our group] but I assume the government had earlier been wanting to shut us down. Then there was an action coming from the Information and Communication Technology Ministry. But I can't be conclusive about it because there had been no warning. Soon after the tearing of the constitution, the site was blocked.

What was your reaction and that of your web community?
We felt that a public sphere had been lost. We had just begun soliciting public opinion on what the new [permanent] constitution should be like. I feel I am in a state of insecurity because we have been hit without any law or principle. Do we not have a consensus [in Thai society] that we should adopt some principles? The move was against the social contract, so how can people survive such uncertainty? I heard that the person responsible may be linked to Thaksin Shinawatra, but no matter who it was, the action pulled society into a state of nature where the law of the jungle operates. We have progressed too far to step back.

What does it say about those who staged the coup?
I do not expect anything from hegemonic conflict. I do not think people will gain anything from it. The coup was about a war between two elite groups and what became the casualties of the war were rights and liberty.

Nothing will change until there is structural change. Thaksin's clique has been ousted only to be replaced by an old elite group, that's all.

Midnightuniv.com contained many articles critical of Thaksin. Are you not relieved that he has gone?
We can have anyone [running the government] as long as the people can control that person. Please do not be mistaken into believing that we are happy to lose our rights and liberty under the junta. We should say enough to hierarchical politics and move towards horizontal politics. Ours should be a deliberative democracy and not vertical democracy.

http://www.nationmultimedia.com/search/page.news.php?clid=5&id=30016234

14. ศาลปกครองกลางสั่งไอซีที ระงับบล็อกเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : (20 ตุลาคม 49)
ศาลปกครอง ออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนฟ้งไอซีที สั่งยกเลิกบล็อกเว็บไซต์ ด้านไอซีทีรับ สั่งปิดนาน 18 ชั่วโมง ขณะที่บริษัทผู้ให้การบริการเว็บไซต์ ร้องศาลเป็นผู้ฟ้องร่วม เรียกค่าเสียหาย

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ศาลปกครองนัดไต่สวนคู่ความเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่ นายสมเกียรติ ตั้งนโม ผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนยื่นฟ้อง กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) เป็นผู้ถูกฟ้อง ในความผิดเรื่องละเมิด เป็นหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ออกคำสั่งปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันที่ 29 ก.ย.49 - เวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 ก.ย.49 โดยไม่ให้เหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดสร้างความเสียหายต่อผู้ฟ้องในสิทธิขั้นพื้นฐานทางวิชาการ และการให้-รับการบริการ โดยผู้ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พร้อมกับมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวการระงับการบล็อกเว็บไซต์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาคดีนี้

ศาลรับคำฟ้องไว้เป็นคดีดำหมายเลข 1811 / 2549 ซึ่งยื่นฟ้องวันที่ 9 ต.ค.49 ซึ่งในการไต่สวนวันนี้นายสมเกียรติ ผู้ฟ้อง พร้อมพยานอีก 1 ปาก คือ ตัวแทนบริษัทไทยอิส ดอทคอม ( Thaiis.comn ) ผู้เปิดพื้นที่บนเว็บไซต์การบริการให้กับ ม.เที่ยงคืน เข้าให้ถ้อยคำต่อตุลาการศาลปกครองกลาง ขณะที่กระทรวงไอซีที มอบอำนาจให้ผู้ดูแลการบล็อกเว็บไซต์ และนิติกร เป็นตัวแทนให้ถ้อยคำต่อศาล โดยการไต่สวนใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมงเศษจึงแล้วเสร็จ ซึ่งศาลมีคำสั่งให้กำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามการบล็อกเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ภายหลังนายสมเกียรติ เปิดเผยผลการไต่สวนว่า วันนี้ตัวแทนกระทรวงไอซีที ได้แถลงยอมรับต่อศาลว่า ออกคำสั่งให้บล็อกเว็บไซต์จริงตั้งแต่เวลา 19.00 น.ของวันที่ 29 ก.ย.49 - เวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 ก.ย.49 แต่หลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.) เข้ายึดอำนาจแล้วกระทรวงไอซีที ได้ยกเลิกการบล็อกเว็บไซต์ แต่ไม่ทราบว่าการยกเลิกการบล็อกนั้น ได้คลายการล็อก IP ทั้ง 30 เว็บไซต์ของบริษัทไทยอิส ดอทคอมครบถ้วนหรือไม่ อย่างไรก็ดีเมื่อศาลรับทราบข้อเท็จจริงจากกระทรวงไอซีทีแล้ว จึงออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้กระทรวงไอซีที คลายบล็อกของ เว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน สำหรับความคืบหน้าการไต่สวนคดีเนื้อหาแห่งคดีนั้น ศาลมีคำสั่งให้กระทรวงไอซีที ยื่นคำให้การคัดค้านต่อศาลแล้วภายใน 30 วัน

นายสมเกียรติ กล่าวว่า แม้ว่า ตัวแทนกระทรวงไอซีที จะยอมรับว่ามีการบล็อกจริง และให้มีการคลายบล็อกแล้ว แต่ข้อเท็จจริงจะไม่ชัดเจนว่าการกระทำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ดังนั้นจะต้องให้มีการไต่สวนและให้ศาลมีคำพิพากษาเพื่อสร้างความชัดเจนต่อไป เพราะการกระทำของกระทรวงไอซีที นั้นกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับบริการ และทางวิชาการ นอกจากนี้การกระทำของกระทรวงไอซีทีดังกล่าว ยังส่งผลต่อผลทางธุรกิจของเว็บไซต์ไทยอิส ดอทคอมด้วย เนื่องจากบริษัทขายพื้นที่ให้บริการแก่บริษัทห้างร้านต่างๆ ด้วยไม่ใช่เฉพาะ ม.เที่ยงคืนเพียงแห่งเดียว ดังนั้นวันนี้ บริษัทไทยอิสดอทคอม จึงยื่นคำร้องขออนุญาตศาล ขอเข้ามาเป็นผู้ร้องสอด ในฐานะผู้เสียหายจากการกระทำละเมิดด้วย เพื่อเรียกค่าเสียหายมูลค่าทางธุรกิจเป็นเวลา 18 ชั่วโมง นับเวลาการบล็อกเว็บไซต์ตั้งแต่ 19.00 น.ของวันที่ 29 ก.ย.49 - เวลา 15.00 น. ของวันที่ 30 ก.ย.49 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,800 บาท

15. MEDIA / FREEDOM OF SPEECH
Court issues order to protect uni website (Bangkok Post)
The Administrative Court yesterday ordered a temporary protection for the Midnight University website from any closure by the Information and Communication Technology (ICT) Ministry pending its trial.

The www.midnightuniv.org, a popular online academic forum, was banned on Sept 29, a day after its scholars tore down an imitation interim charter to symbolise their opposition to the coup makers' charter.

The incident prompted webmaster Somkiat Tangnamo and web space provider Thaiis.com Co to file administrative charges against the ICT and sought the court's order to reopen the website.
The plaintiffs, who filed their case on Oct 9, complained that the ministry had not justified the closure and the unilateral action affected academic rights.

The webmaster said the temporary closure affected not only the right of visitors to gain access to information, but also the business of Thaiis.com Co because 30 websites of this firm had been closed altogether during that time. The company demands 17,800 baht in compensation.

The Administrative Court listened to the plaintiffs for over four hours yesterday and issued the protection order. It also told representatives of the ICT ministry to submit its explanation on the website closure in 30 days.

According Mr Somkiat, the ICT official admitted to the court that they blocked the website for 20 hours from 7pm of Sept 29 to 3pm of Sept 30.

The official told the court that the closure was based on the Council for Democratic Reform's 5th order, which instructs the ICT to ban media disseminating information that could impact the coup makers, said Mr Somkiat.

The ministry told the court that they decided to allow the website again after receiving instructions from the CDR, now known as the Council for National Security, which demanded the ban be revoked.

However, the official claimed the website had still been partially blocked as some internet providers were not told about the ministry's decision to revoke the ban.

The court told the ministry to ensure the complete reopening of the website by Thursday. "This is not yet our victory. What we want from this court trial is that the ministry be punished for issuing an unjustified order that violated our freedom of expression," said Mr Somkiat. "If we win, the court order will help protect other online media too."

16. Court to hear Midnight U's complaint
Published on Oct 21, 2006 (The Nation)
The Information and Communications Technology Ministry (ICT) blocked an anti-coup website three weeks ago in order to prevent "chaos", the Administrative Court was told yesterday during a preliminary hearing.


The court will decide on October 28 whether it will order protection for the Midnight University website (www.midnightuniv.org), an alternative academic forum based in Chiang Mai.


Surachai Nilsaeng, an ICT Ministry official, justified the swift action against the website as a necessity.


"The blocking of the website [was to protect] the Council of Democratic Reform," Surachai told the court, referring to the military junta by the name under which it seized power from Thaksin Shinawatra on the night of September 19.


On September 28, one day before the site was blocked, academics affiliated with "Midnight University" tore up mock copies of the interim constitution issued by the junta and reported this on the website.


"We cannot allow four or five people to have a closed-door meeting to draft the [interim] constitution to govern 60 million people for one year," Somkiat Tangnamo, the webmaster and a lecturer at Chiang Mai University, was quoted as saying on the website just hours before it was blocked.


Somkiat is still seeking court protection of the website's right to press freedom though ICT officials yesterday told the court that they had mostly unblocked the site since the junta itself had approved its content as acceptable. Some Internet service providers (ISPs) have apparently not unblocked the site, however.


Somkiat decried the way in which Surachai got the site blocked by simply calling up the ISP without presenting any proof of his identity. What's more, he told the court, no mention was made of which particular part of the website's content was deemed inappropriate.


"This is a kind of violation of the law," he told the presiding judge, adding that no ICT official should be able to act with impunity through a phone call without proper orders.


Somkiat later told The Nation that he was keen to launch another lawsuit to question the legitimacy of the junta's censorship order but would have to consult other members of the forum first.


Wannachai Wongtala, president of the company that hosts midnightuniv.org, told the Administrative Court that 30 other commercial sites had been affected for 18 hours. He is launching a related lawsuit to demand compensation from the ICT Ministry.

Pravit Rojanaphruk (The Nation)

+++++++++++++++++++++++++++

17. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ค้านร่าง พรบ.คุมเว็บไซต์ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ
14 มกราคม 2550 /กรุงเทพธุรกิจ

"สมเกียรติ ตั้งนโม" จี้กระทรวงไอซีที ทบทวนร่าง พ.ร.บ.MICT ชี้ขัดรธน.(ชั่วคราว) มาตรา 3 ละเมิดจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อ วอนสื่อมวลชนร่วมตัวค้าน ระบุถึงห้ามออกกฎกระทรวงตามอำเภอใจ พร้อมเสนอจัดเวทีสาธารณะวิพากษ์

รศ.สมเกียรติ ตั้งนโม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เปิดเผยถึงกรณี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) ได้เสนอร่างพ.ร.บ.MICT ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อสภาพนิติบิญญัติแห่งชาติ(สนช.) ว่า เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) มาตรา 3 ที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยหรือไม่

เนื่องจากประเทศไทย ยังอยู่ภายใต้มติของรัฐหรืออยู่ภายใต้กฎหมาย โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นนั้น เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นปฎิญญาสากล กระทรวงไอซีที ไม่สามารถจะออกมติ หรือออกกฎกระทรวงได้ตามอำเภอใจ แต่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กลับหมิ่นเหม่จะขัดกับ รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 3 ซึ่งถือเป็นการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

รศ.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ดูเหมือนประเทศไทยกำลังมีรัฐบาลซ้อนรัฐบาลอยู่ จึงอยากเรียกร้องให้สื่อมวลชนร่วมพลังกันเคลื่อนไหว โดยการรวมตัวกันเพื่อให้กระทรวงไอซีที แก้ไขกฎหมายเซ็นเซอร์ รวมทั้งจัดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยไม่ปล่อยให้กระทรวงไอซีทีคิดตามอำเภอใจ นอกจากนี้ ในการจัดเวทีสาธารณะควรมีการเปิดเวทีให้มีการพูดถึงบรรยากาศหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ผ่านมาด้วย

ส่วนความคืบหน้าคดีที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร้องต่อศาลปกครองขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองห้ามบล็อกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และยังได้บังคับคดีให้กระทรวงไอซีที มีจดหมายไปยังผู้ให้บริการไอเอสพี ในประเทศทั้ง 14 ราย ดำเนินการคลายบล็อกของเว็บไซต์ www.midnightuniv.org ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา

"ล่าสุด ผมถูกศาลเรียกตัวไปไต่สวนแล้ว ส่วนอีก 2 คดีที่เหลือ คือการฟ้องร้องกรณีถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อ และการร้องสอดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากกระทรวงไอซีที หลังจากมีคำสั่งให้ปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คาดว่า ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 นี้จะมีความคืบหน้า" เขาระบุ

++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ : แก้ไขข้อความเล็กน้อย

1.คำว่ามติรัฐ หรือมติของรัฐ ตอนให้ข่าวเป็นการโทรศัพท์จึงอาจทำให้คาดเคลื่อน อันที่จริงคือต้องการจะกล่าวว่า นิติรัฐ หมายความว่ารัฐไทยอยู่ภายใต้กฎหมาย ด้วยเหตุดังนั้น กฎกระทรวงหรือกฎหมายใดๆ ที่ขัดต่อกรอบรัฐธรรมนูญจึงไม่อาจเคารพหรือปฏิบัติตามได้

2. เรื่องคำขอความคุ้มครองชั่วคราวนั้น ศาลปกครองได้ยกคำขอดังกล่าว อันเนื่องจากตัวแทนกระทรวง ICT สารภาพว่าบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนจริงเป็นเวลา 20 ชั่วโมง หลังจากนั้น คมช.สั่งให้คลายบล็อค แต่เหตุที่ยังเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ เพราะยังมี ISP บางส่วนไม่ทราบเรื่องการคลายบล็อค จึงยังคงบล็อคเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนต่อไป จึงมีคำขอต่อตุลาการศาลปกครองให้มีการบังคับคดี โดยให้กระทรวง ICT ทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณอักษรไปยัง ISP ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศให้คลายบล็อคอย่างเป็นทางการ

ด้วยเหตุดังนั้น ศาลปกครองจึงไม่มีเหตุต้องคุ้มครองเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน เนื่องจากไม่มีการบล็อคแล้ว เพียงบังคับให้ปลัดกระทรวงทำหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งให้ ISP ต่างๆ คลายบล็อคภายใน 3 วัน หลังจากวันที่มีการไต่สวน และให้แนบสำเนาส่งไปยังศาลปกครองพร้อมสำเนาถึง ม.เที่ยงคืน

ปัจจุบัน เว็บไซต์ ม.เที่ยงคืนได้ย้ายกลับไปอยู่ที่ thaiis.com เช่นเดิม ตามเจตนารมย์ที่ ม.เที่ยงคืนประกาศต่อสังคม ที่จะยืนหยัดพูดเรื่องเสรีภาพ ประชาธิปไตย ไม่ใช่ที่สวีเดน หรืออเมริกา

สมเกียรติ ตั้งนโม

++++++++++++++++++++++

18. จากวิทยาลัยวันศุกร์ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : กรณีปิด www.midnightuniv.org
วันที่ 18 ต.ค. 2549 16:44:30 น.
(หมายเหตุ : บทความนี้เพิ่งนำมาเสนอบนเว็บไซต์วันที่ 22 เมษายน 2551)

กรณีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้ถูกปิดกั้นการเข้าถึง ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2549 ที่ผ่านมานั้น มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้

ก่อนอื่น จำเป็นต้องพิจารณาถึงสถานะที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ในการดำรงอยู่และปรากฏตัวตนต่อสาธารณะ โดยหากจะกล่าวกันในด้านสถานะแล้ว จะต้องมองไปที่บทบาทหลักๆ ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีบทบาทเด่นๆ สามด้านด้วยกัน คือ ด้านที่เป็นหน่วยทางวิชาการ ด้านที่เป็นหน่วยเคลื่อนไหวทางสังคม และด้านที่เป็นหน่วยสื่อมวลชน. สถานะทั้งสามด้านของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนี้ มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน มีความเกี่ยวเนื่อง ส่งผ่านและหนุนเสริมแก่กันและกัน โดยทั้งสามด้านนี้อาศัยการปรากฏตัวต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ดังนั้น เมื่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูกปิดกั้น สถานะทั้งสามด้านจึงถูกละเมิดอย่างรุนแรง

1. ในสถานะหน่วยวิชาการ
แม้ว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะไม่ใช่มหาวิทยาลัยในความหมายของทางราชการ แต่ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีสถานะเป็นหน่วยทางวิชาการที่ชัดเจนและเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นที่ซึ่งบรรดานักวิชาการได้เข้าไปร่วมกันถกแถลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางวิชาการ เป็นที่ซึ่งผู้สนใจในเนื้อหาวิชาความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม ได้เข้าไปร่วมเรียนรู้ ค้นหาข้อมูล เป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ที่รวมเนื้อหาวิชาการสมัยใหม่ทางสังคมไว้มากมาย และมีเพิ่มเติมอยู่เสมอ นักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยได้นำเนื้อหาวิชาการที่มีอยู่ ไปประกอบในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

การเป็นหน่วยทางวิชาการที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนนั้น ควรที่จะได้รับการเคารพ ยอมรับ และปกป้อง
เพราะฉะนั้น การปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จึงเป็นการละเมิดสถานะความเป็นหน่วยวิชาการของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอย่างร้ายแรง โดยควรได้รับการตีความและประเมินผลกระทบไม่ต่างไปจากการสั่งปิดสถานศึกษา และห้องสมุดสาธารณะ

2. ในสถานะหน่วยกิจกรรมทางสังคม
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นที่รวมของทั้งนักวิชาการที่สนใจในปัญหาสังคม และของนักกิจกรรมทางสังคมจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคนได้นำเอาข้อมูล เรื่องราวปัญหาสังคมต่างๆ มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแก่กัน นำไปสู่การลงมือปฏิบัติ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อเรียนรู้ปัญหาให้ถ่องแท้ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ก็คือ กรณีปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้เอาใจใส่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันกลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ก็รวมตัวกันเพื่อครุ่นคิดหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ถึงขนาดมีการลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

บทบาทอันเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ในฐานะหน่วยกิจกรรมทางสังคม สมควรได้รับการชื่นชมยินดี จากส่วนต่างๆ ของสังคม การปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จึงเท่ากับเป็นการสกัดกั้นการทำงานเพื่อสังคมของกลุ่มนักวิชาการ และนักกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ทำให้สังคมเสียโอกาสที่ควรจะได้รับจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

3. ในสถานะหน่วยสื่อมวลชน
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะจัดเป็นสื่อทางเลือก แต่ก็ต้องนับว่าเป็นสื่อทางเลือกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ถือเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าวสารทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา ที่ได้รับความนิยมมากเว็บไซต์หนึ่ง

นอกจากนี้ ในความเป็นสื่อทางเลือก ย่อมหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเป็นสื่อที่ปราศจากการครอบงำจากทุนธุรกิจ และทุนการเมือง รวมถึงอำนาจผลประโยชน์อื่นๆ ทำให้ข่าวสารที่สื่อผ่านมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ย่อมนับได้ว่าเป็นข่าวสารที่ทำให้ผู้รับสารได้เข้าถึงความจริงของเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นสื่อที่คนเล็กคนน้อยในสังคม ซึ่งปกติจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ของสื่ออื่นๆ สามารถเข้าถึงสื่อนี้ได้

การปิดกั้นมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จึงเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน อันเป็นสิทธิที่จะต้องได้รับการยอมรับและการเคารพเช่นเดียวกับสื่อในสาขาอื่นๆ ซึ่งเท่าที่ปรากฏในปัจจุบันนั้น พบว่าขณะที่ยอมรับกันว่าสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่ดีอย่างหนึ่ง แต่สิทธิของสื่ออินเทอร์เน็ต ยังแทบไม่ค่อยได้รับการยอมรับและได้รับความเคารพ เว็บไซต์ต่างๆ ถูกปิดกั้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานะทางสังคมของสื่ออินเทอร์เน็ต ยังอยู่ในระดับต่ำมาก ไม่ได้รับการเคารพ และพร้อมที่จะถูกคุกคามทุกเมื่อ

การถูกคุกคามเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการรณรงค์ หรือเคลื่อนไหวให้มีการยอมรับและเคารพสิทธิเสรีภาพของสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่น้อยไปกว่าสื่ออื่นๆ

รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการถูกคุกคามของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน แม้ว่าการคุกคามครั้งนี้ อาจจะไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการจากทางกระทรวงก็ตาม แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าการคุกคามนี้มาจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวง การแสดงออกเพียงแค่ว่า ไม่ได้เป็นคำสั่งของกระทวงถือว่ายังไม่เพียงพอ กระทรวงต้องแสดงออกอย่างชัดแจ้งว่า มีนโยบายที่จะเคารพสิทธิของสื่อเว็บไซต์เช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ และต้องดำเนินการสืบสวนหาความจริงต่อการคุกคามเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนครั้งนี้ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของทางกระทรวงเอง

การดำเนินการอย่างชัดแจ้ง ตรงไปตรงมาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเป็นการยืนยันในทางปฏิบัติว่า หลักการ 4 ป. ที่รัฐบาลประกาศใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น ได้นำมาปฏิบัติจริง ไม่ใช่พูดกันลอยๆ ทั้งโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ ซึ่งในกรณีนี้ คือ ความโปร่งใสและความเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพพจน์ของรัฐบาลเอง แต่หากไม่ดำเนินการ หรือไม่รับผิดชอบใดๆ รัฐบาลนี้ก็ย่อมที่จะถูกตั้งข้อสงสัยว่า...
คำพูดเรื่องความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ยิ่งไปกว่ารัฐบาลของระบอบทักษิณนั้น เป็นลมปากที่เชื่อถือได้หรือไม่

++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : เก็บความจากเนื้อหาการแลกเปลี่ยนในเวที "วิทยาลัยวันศุกร์" ปีที่ 7 ครั้งที่ 337 วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 เรื่อง
"สิทธิในการสื่อสารกับการปิดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน" โดย Administrator . เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2549 16:44:30 น.
http://www.fridaycollege.org/index.php?file=forum&obj=forum.forprint(cat_id=at-gen,id=503,name=print.friendly)

โดย Administrator . เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2549 16:44:30 น.

สนใจอ่านต่อ กรุณาคลิกไปอ่านบทความลำดับที่ 1052

 

คลิกไปที่ กระดานข่าวธนาคารนโยบายประชาชน

นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจบทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ก่อนหน้านี้ สามารถคลิกไปอ่านได้โดยคลิกที่แบนเนอร์
สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1000 เรื่อง หนากว่า 17000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com


สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 


 

H
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนี้ไม่อาจถูกพรากไปจากตัวของประชาชนทุกคนได้ และหากสิทธินี่ถูกพรากจากไปด้วยการใช้กำลังบังคับดังที่เป็นอยู่ ก็จะทำให้ทั้งประชาชนและผู้ปกครองไม่สามารถทราบถึงปัญหา ความกังวลใจ ของสมาชิกในสังคมที่มีอยู่ได้ ประเพณีทางการปกครองในประเทศของเราที่ผ่านมา ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดนั้น ได้ให้ความเคารพกับความคิดเห็นที่หลากหลายของประชาชนมาโดยตลอด การทำลายเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะการปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดเห็น และปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นไปในด้านเดียวกับที่ท่านต้องการได้ยินนั้น ไม่ได้เป็นหลักประกันที่ดีถึงความจริงใจ และความเข้าใจของท่านที่มีต่อกระบวนการทางประชาธิปไตยที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลายาวนานในสังคมของเรา
power-sharing formulas, options for minority rights, and constitutional safeguards.
R