บทความวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนบนไซเบอร์สเปซทุกเรื่องไม่สงวนลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
Free Documentation License
Copyleft : 2006, 2007, 2008
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license
document,
but changing it is not allowed.
บทความลำดับที่ ๙๘๙ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙
30-07-2547

Midnight's academic forum

ชีวประวัติช่วงหนึ่งของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
พื้นที่สาธารณะ: รูปกายหนึ่งของเสรีภาพ
(กรณีปิดกระดานข่าว ม.เที่ยงคืน)

สมเกียรติ ตั้งนโม : รายงาน
ผู้ดูและระบบกระดานข่าวและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

บันทึกรายงานต่อไปนี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทเหตุการณ์
การปิดกระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วยเรื่อง
๑. มูลเหตุการปิดกระดานข่าว และสถานการณ์ร่วมสมัย
๒. รายงานข่าวการปิดกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
และข่าวที่ปรากฏใน AsiaMedia ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
๓. ปฏิกริยาจากเพื่อนนักวิชาการในต่างประเทศ และเพื่อนๆ ชาวต่างประเทศ และ
๔. จดหมายจากสมาชิก ร่วมชี้แจงสาเหตุการปิดกระดานข่าวฯ
midnightuniv@yahoo.com

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 989
เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 11.5 หน้ากระดาษ A4)

 

พื้นที่สาธารณะ: รูปกายหนึ่งของเสรีภาพ (กรณีปิดกระดานข่าว ม.เที่ยงคืน)
สมเกียรติ ตั้งนโม : ผู้ดูและระบบกระดานข่าวและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เอกสารออนไลน์ฉบับนี้ เป็นการชี้แจงถึงเรื่องการปิดพื้นที่สาธารณะอันเป็นรูปธรรมหนึ่งของการทำร้ายเสรีภาพ : กรณีการปิดกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อเพื่อประโยชนทางการศึกษาสำหรับผู้สนใจ และเป็นการบันทึกรายงานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองของการช่วงชิงอำนาจนำทางการเมือง ระหว่างฝ่ายนิยมเจ้า และฝ่ายต่อต้านฯ นอกจากนี้ยังให้ภาพบรรยากาศหลังจากนั้นที่ตามมาในแง่มุมต่างๆ ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนโดยเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญคือ

1. มูลเหตุการปิดกระดานข่าว และสถานการณ์ร่วมสมัย
2. รายงานข่าวการปิดกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ
ข่าวที่ปรากฏใน AsiaMedia ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
3. ปฏิกริยาจากเพื่อนนักวิชาการในต่างประเทศ และเพื่อนๆ ชาวต่างประเทศ
4. จดหมายจากสมาชิก ร่วมชี้แจงสาเหตุการปิดกระดานข่าวฯ

1. มูลเหตุการปิดกระดานข่าว และสถานการณ์ร่วมสมัย
หลายวันก่อนเกิดเหตุ กระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้กลายเป็นสนามรบหนึ่งของกลุ่ม Royalist และกลุ่ม Anti-Royalist อันเป็นมูลเหตุที่มาของการปิดกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ก่อนเกิดเหตุ ได้มี email ของคนๆ เดียวกัน และคนอื่นๆ แจ้งว่ามีข้อความ และการใช้วาจาไม่สุภาพ ซึ่งเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและสถาบันฯ ส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอยู่เสมอ ตำแหน่งของการ post ข้อความเหล่านั้น ส่วนใหญ่ซ่อนอยู่ภายในกระทู้จำนวนมาก กระจายไปทั่ว บางเรื่องอยู่ที่กระทู้ในหน้า 4 (หมายถึงต้องย้อนกลับไปกว่า 200 กระทู้) ซึ่งผู้ดูแลระบบได้ตามเข้าไปพิจารณา และได้ลบข้อมูลเหล่านั้นบางส่วน

ต่อมาทางผู้ให้บริการกระดานข่าวฟรี (หมายถึง Thaimisc,com ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่) ได้มีข้อความเตือนบนกระดานข่าวมาถึงผู้ดูแลระบบการให้บริการกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ว่าให้ตรวจสอบข้อความที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและสถาบันฯ ซึ่งเข้าใจว่าคงได้รับการแจ้งข้อมูลจาก email ของบุคคลคนเดียวกันดังที่กล่าวแล้ว

ตามปรกติ กระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มีนักกฎหมาย ผู้ใช้บริการ และสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนคอยดูแลข้อความที่ได้รับการ post อยู่เสมอ โดยเฉพาะคุณชำนาญ จันทร์เรือง ได้กระทำเช่นนั้นอยู่เป็นประจำ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ email ตามความเร่งด่วนของประเด็น และได้ทำนายเอาไว้แล้วก่อนการเลือกตั้ง 2 เมษา(ที่ได้รับการตัดสินเป็นโมฆะจากศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว) ไปจนกระทั่งถึงการฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีว่า จะมีข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ถูก post บนกระดานข่าวมหาวิทยาลัยอย่างหนักหน่วงขึ้นตามลำดับ เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างเสรี

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการเบียดขับและการช่วงชิงอำนาจนำทางการเมืองอย่างค่อนข้างชัดเจน รูปธรรมของสิ่งเหล่านี้ปรากฏออกมาในรูปของวัฒนธรรมทางสายตาหลายชนิด ไม่ว่า ม็อบสนธิ, คาราวานคนจน, การปรากฏตัวขึ้นมาของนายทหารหลายฝ่าย, ไปจนกระทั่งถึงองค์กรตุลาการทั้ง 3 ศาล ฯลฯ

การช่วงชิงพื้นที่ทางการเมืองและอำนาจนำนี้ ได้กระจายไปทั่วทั้งในส่วนของพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือนจริงบนไซเบอร์สเปสและบนจอทีวี โดยไม่ละเว้นกระดานข่าวสาธารณะตามเว็บไซต์ต่างๆด้วย กิจกรรมพันตูกันเหล่านี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมาดูจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับ ทั้งในส่วนของผู้นำและผู้ตามจากทุกฝ่าย และกระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนก็ถูกเลือกเป็นสนามประลองยุทธ์หนึ่งด้วยเช่นกัน

ตามเจตจำนงของการให้บริการกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ผู้ดูแลระบบประสงค์ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น"พื้นที่สาธารณะ" ที่การแสดงออกอย่างมีเหตุผลทุกชนิดสามารถนำเสนอได้อย่างเป็นอิสระ เพราะแน่ใจว่าด้วยบรรทัดฐานนี้(คือความมีเหตุผล)จะช่วยกลั่นกรองข้อความขยะลงไปได้

โดยการเปิดกว้างข้างต้น ได้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการทำลายข้อจำกัดและกลไกการตรวจสอบอิเล็กทรอนิกทิ้งไปจนเกือบหมดสิ้น ตั้งแต่ไม่มีการลงทะเบียนสมาชิก, ไม่ปิดกั้นคำหยาบ(อันเป็นมาตรฐานของชนชั้นกลาง), ไม่ต้องระบุ email, ไปจนกระทั่งถึงไม่มีการแสดง IP ของผู้ post ข้อความในบางช่วง

ดังนั้นด้วยเงื่อนไขที่ตั้งใจไว้นี้ กลับกลายเป็นโอกาสทองของผู้ฉกฉวยโอกาส โดยการนำเอาเสรีภาพของผู้อื่นขึ้นบูชายัญไปพร้อมกับความกลัวกฎหมายอาญามาตรา 112 (ดังที่กระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูกปิดโดยผู้ให้บริการ) ซึ่งถือเป็นการทำลายชุมชนทางวิชาการขนาดใหญ่ที่สั่งสมมาตลอดเวลาหลายปี ด้วยข้อมูลที่มากกว่า 17,000 กระทู้ และมีการตอบโต้กันภายในกว่า 1 แสนข้อความ

การกระทำที่เห็นแก่ตัวของคนจำนวนน้อย ซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้และมาเข้มข้นขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แน่นอนเป็นสิ่งที่คาดเดาได้อย่างไม่ยากเย็นนักว่าจะมีผลลัพธ์ตามมา ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงได้เฝ้าเตือนผู้ใช้บริการอยู่เสมอว่า กระดานข่าวที่ให้บริการอยู่นี้มีความไม่มั่นคงอยู่สูง จึงควรคัดลอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์เก็บสำรองเอาไว้เป็นระยะๆ ซึ่งจากการตระหนักในเรื่องเดียวกันนี้ ผู้ดูแลระบบได้มีการถ่ายโอนข้อมูลและความรู้จากกระดานข่าวไปยัง homepage ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเป็นประจำ ดังนั้น การปิดกระดานข่าวจากผู้ให้บริการโดยไม่คาดฝัน จึงไม่มีผลกระทบกระเทือนอะไรต่อสาระสำคัญจากกระดานข่าวที่ชุมชนทางวิชาการแห่งนี้ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นเวลาหลายปี

ชีวประวัติของกระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2543 และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 (วันเดียวกับ กกต. ถูกพิพากษาให้จำคุก 4 ปีโดยไม่รอลงอาญา - อย่างไม่มีนัยะสัมพันธ์กัน) (สิริอายุของกระดานข่าวรวมแล้วประมาณ 6 ปี) ที่บอกไม่ได้ถึงวันเกิดของกระดานข่าวนั้น เพราะว่ากระดานข่าวแห่งนี้เคยถูกปิดมาแล้ว 2 ครั้ง ด้วยมูลเหตุที่คล้ายคลึงกัน จึงทำให้กระทู้ทดสอบแรก ที่ระบุวัน เวลา เดือน ปี (ตั้งแต่ปี 2543 หายไป) จึงทำให้ไม่สามารถจดจำวันเกิดของตัวเองได้

แต่อย่างไรก็ตาม มรณกรรมของกระดานข่าว คือวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 (ไม่ทราบเวลา) ซึ่งผู้ดูแลระบบมาทราบเอาตอนเที่ยงที่คุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ โทรศัพท์มาบอก, ตามมาด้วยการแสดงความเสียใจของคุณสุภัตรา ภูมิประภาส, อ.ชำนาญ จันทร์เรือง และเพื่อนๆ ที่ประชาไทออนไลน์, รวมไปถึงนักข่าวจาก Bangkok Post ที่โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ และ email จำนวนมาก จากเพื่อนนักวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ และเพื่อนชาวต่างประเทศ ดังข้อความบางส่วนท้ายเอกสารออนไลน์นี้

มรณกรรมของกระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่ใช้พื้นที่ฟรีจาก thaimisc ครั้งนี้ ทำให้ผู้ดูแลระบบหันมาทบทวนเรื่องการให้บริการที่ผ่านมา และเรื่องของความไม่มั่นคงที่ประสบอยู่เสมอ ด้วยเหตุดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนย้ายกระดานข่าวไปยัง thaiis.com ซึ่งเป็นผู้ให้เนื้อที่ฟรีแก่ homepage ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอยู่ในปัจจุบัน

ต่อกรณีการเปิดกระดานข่าวใหม่ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา ทำให้พื้นที่สาธารณะทางความคิดบนไซเบอร์สเปสแห่งนี้ จำเป็นต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อความมั่นคงแก่ชุมชนทางวิชาการโดยรวม โดยผู้ใช้อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่เคย ทั้งหมดนี้กระทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เช่น ไม่ให้มีการตอบโต้กันภายในกระทู้ ซึ่งที่ผ่านมามีการตอบโต้กันภายในกระจายอยู่ทั่ว ซึ่งยากแก่การตรวจสอบเมื่อจำนวนกระทู้เพิ่มขึ้น

ด้วยเงื่อนไขและมาตรการที่จำเป็นดังที่ชี้แจงข้างต้น ผู้ดูแลระบบหวังว่าจะปกป้องพื้นที่สาธารณะแห่งนี้เอาไว้ได้ตามสมควร เพื่อยืนยันถึงรูปธรรมแห่งเสรีภาพภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ของสังคมไทย

สุดท้ายนี้ ผู้ดูแลระบบและทีมงานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ขอขอบคุณบริษัท Thai Interactive Service (thaiis.com) มา ณ ที่นี้ ในฐานะที่พร้อมสนับสนุนและสานต่อภารกิจเพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชนโดยไม่ต้องสะดุดหยุดลงเป็นเวลานาน และยังให้คำแนะนำในเชิงเทคนิคและการแก้ปัญหาเนื้อที่ใช้สอยบนพื้นที่เสมือนจริงอย่างไม่มีขีดจำกัด โดยไม่คิดมูลค่าหรือประสงค์จะวางแบเนอร์โฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น

สมเกียรติ ตั้งนโม และทีมงาน
ผู้ดูแลระบบกระดานข่าวและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

2. รายงานข่าวการปิดกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
และข่าวที่ปรากฏใน AsiaMedia ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

Bangkok Post
THAILAND: Web board banned, claim of lese majesty
Webmaster says people unhappy with content sabotaged Midnight University academic forum
By Kultida Samabuddhi : Friday, July 28, 2006

The Midnight University web board, a popular online academic forum, has been banned for containing messages that insult the monarchy. The six-year-old website, founded by prominent scholars from Chiang Mai University including Prof Nithi Eawsriwong, was closed down on Tuesday by the free website provider Thaimisc.com.

"Thaimisc had to shut this web board because it contains inappropriate messages that are offensive to the monarchy," said a message posted on the Midnight University's website.

The board was popular with intellectuals and university students in Thailand and abroad, who exchange opinions on social and political issues, including the political situation and the role of the monarchy in Thai politics.

Midnight University's webmaster said the number of visitors to its website had increased from 300,000 in 2000 to two million "clicks" per month this year.

Around 600,000 people visited the site's web board per month, many of them Thai scholars and students from overseas.

Todsapol Tungtermsak, owner of Thaimisc.com, which provides free web pages to Midnight University, said he used his "personal judgement" in making the decision to close down the web board.

"There is a lot of wording that insults the monarchy on the web board. I can no longer allow them to operate," he said.

However, he earlier admitted to the online news agency Prachathai.com that the ban was on the orders of the Information and Communications Technology Ministry and the police.

Chiang Mai university lecturer Somkiat Tangnamo, webmaster of the www.midnightuniv.org site, said closing down the web board was a serious violation of freedom of expression.

The website administrators had no intention of offending the monarchy, but supported "constructive discussion" on the role of the monarchy, said Mr Somkiat.

He said a group of people had intentionally flooded the web board with rude words insulting the monarchy in a bid to "destroy" the board, because they were unhappy with the opinions critical of the government that appear there.

"The censorship of our web board results from an ongoing competition for political hegemony. I believe that the ban is politically motivated," he said.

Thai society was at a crossroads and people needed somewhere to freely discuss the situation and propose their non-mainstream opinions, said Mr Somkiat.

There were around 17,000 topics posted on the web board before it was closed.

Mr Somkiat said the Midnight University was in the process of searching for a new host server to re-launch its web board.

Date Posted: 7/28/2006

AsiaMedia
ข้อความนี้ นอกจากจะปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ Bangkok Post แล้ว ยังได้รับการออนไลน์บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาด้วย สนใจสามารถคลิกไปดูได้ที่
http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=49971

AsiaMedia o 11372 Bunche Hall o Los Angeles, CA 90095-1487
Campus Mail Code: 148703 o Tel: 310-825-9110 o Fax: 310-206-3555
Email: asiamedia@international.ucla.edu
© 2006. The Regents of the University of California. All rights reserved.

3. ปฏิกริยาจากเพื่อนนักวิชาการในต่างประเทศ และเพื่อนๆ ชาวต่างประเทศ

3.1 จดหมายจากนักวิชาการในต่างประเทศ
Dear Aj Somkiat,
I heard that the midnight webboard was closed because it was bombarded by the rude royalists and thoughtless anti-royalists. I really hope it doesn't bring trouble to you more than mere annoyance.

Teach them some lessons as a condition for re-openning the webboard (if there is no trouble). Tell them the importance of care, concern to the larger interests and the civility to others. Without these, the webboard is nothing more than trash talks.

จากเพื่อนนักวิชาการที่อเมริกา
..........................................

จดหมายตอบจากผู้ดูแลกระดานข่าว
เรียน............................................
กระดานข่าวของ ม.เที่ยงคืนได้เคยประสบความเสียหายมาแล้ว 3 ครั้ง นับตั้งแต่เปิดให้บริการมาจากปี พ.ศ.2543

ครั้งแรก โดยข้ออ้างว่า มีการย้ายข้อมูลไปบรรจุใน harddisk ที่ใหญ่ขึ้นของผู้ให้บริการ ตอนนั้นกู้คืนข้อมูลมาได้พอสมควร (อย่างไรก็ตาม ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีข้อความที่พาดพิงสถาบันฯ)

ครั้งที่สอง เป็นการตัดกระทู้ทิ้งโดยพลการของผู้ให้บริการ ด้วยข้ออ้างเพราะเกินจำนวนไปหลายพันกระทู้ (ทั้งที่ผมขอใช้กระดานข่าวโดยตั้งค่าเอาไว้ว่า "ไม่จำกัดจำนวนกระทู้") ซึ่งอันที่จริงแล้วมีเหตุผลเช่นเดียวกับวงเล็บในครั้งที่หนึ่ง

ครั้งที่สาม คือครั้งนี้ที่กระทำอย่างชัดเจนมาก ว่ามีการพาดพิงเบื้องสูง
1. สาเหตุคือ มีการ post กระทู้หมิ่นสถาบันฯ และใช้คำไม่สุภาพจริง
2. ก่อนหน้านี้มีการแจ้งเข้ามาใน email ม.เที่ยงคืน ให้ลบบางกระทู้ที่เข้าข่ายทิ้งไป
3. ผมเองเข้าใจว่า คงมี royalist บางรายแจ้งไปที่ผู้ให้บริการโดยตรงด้วย ซึ่งอ่อนไหวและเปราะบางมาก

ปัจจุบัน มีฝ่ายตรงข้ามสถาบันฯ และนิยมสถาบันฯ อาศัยกระดานข่าวสาธารณะต่างๆ post ข้อความหมิ่นประมาทเป็นประจำ ซึ่งส่วนใหญ่ปราศจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เป็นงานทางวิชาการ เรียกง่ายๆ ว่าเข้ามาตะโกนด่าคนฟรี โดยอาศัยบ้านของคนอื่นเป็นแท่นฐานปาอุจาระ ที่สำคัญคือข้อความพวกนี้ซ่อนอยู่ในกระทู้ที่มีอยู่แล้ว กระจายไปทั่ว ซึ่งยากแก้การตรวจพบ ดังนั้นจึงทำให้กระดานข่าว ม.เที่ยงคืน ประสบกับชะตากรรมดังกล่าว

ประเด็นที่อาจารย์เสนอมาน่ารับฟังมาก …
Teach them some lessons as a condition for re-openning the webboard (if there is no trouble). Tell them the importance of care, concern to the larger interests and the civility to others. Without these, the webboard is nothing more than trash talks.

แต่ผมได้ติดต่อกับ thaiis โดยตรงแล้ว ซึ่งเป็นผู้ให้เนื้อที่ homepage ของ ม.เที่ยงคืนในปัจจุบัน และกำลังจัดหากระดานข่าวใหม่ให้ คงไม่เกินสัปดาห์นี้

ขอบคุณครับ
สมเกียรติ ตั้งนโม

3.2 จดหมายจากเพื่อนชาวต่างประเทศ
Dear Khun Somkiat,
I read the news. I'm not calling you right now because I think you are receiving many calls, but I give you a total support, please let me know if there is anything I can do (international petition is not efficient, though, I found out).


best wishes,
.......................

3.3 จดหมายอีกฉบับหนึ่ง
I was writing to the editor of Talawas, your Vietnamese counterpart, about your cas. Talawas, as you know, has been officially banned for some time but has successfully mobilized people to be technically skillful to go through the firewall and to participate in the forum. And now the whole nation, as well as millions of overseas Vietnamese, are doing it. I think this is a good model of media empowerment and fight to get freedom of _expression. Shall I ask the editor Giang Dang (my documenta magazine partner in Vietnam, he is very intelligent guy who has both technical and intellectual knowledge) to write about their experience for the midnightuniv? That was the idea that came out to my mind when I was thinking what we can do. I can contribute to the Thai translation as you might be too busy to translate the article.

3.4 จดหมายอีกฉบับหนึ่ง
Dear Khun Somkiat,
It's good that people have gained access to the service again. Also, I was afraid that you would become too busy to solve this problem to work on the Islamic conference.....

I thought that the timing was all funny, I had an appointment with acharn Sulak this Wed., but he said he couldn't come back from abroad this week because something is moving about his l.m. case (he got a tip off). And at the same time all of a sudden so called anti-royalists attacked various webboards....... where have so many anti-royalists been hiding and why they came out only now? Very interesting.

If you are still intersted in having an article about Talawas, let me know I will arrange it (I think it's still interesting), or we can interview the editor, too. All the on-line forums in the world face the similar problem like yours, and they are solving it in different ways. Even in free and democratic countries they must regulate race-hating or sexually explicit contents time to time.... perhaps it's good to discuss how these people are handling the dilemma of freedom of _expression vs. problematic contents.

best wishes,
.......................

4. จดหมายจากสมาชิกบางส่วน ร่วมชี้แจงสาเหตุการปิดกระดานข่าวฯ
4.1 จดหมายจากสมาชิก

เรียน อาจารย์สมเกียรติ
สืบเนื่องจากการปิดเว็บบอร์ด
ผมไม่ได้อ่านเนื้อความทั้งหมดของเพื่อนอาจารย์จากต่างประเทศ แต่ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่คาดว่าทำให้เว็บบอร์ดต้องได้รับผลกระทบ ขอเรียนให้อาจารย์ทราบว่า ช่วงประมาณวันที่ 23-25 กค.2549 มีการโพสต์ข้อความโดยผู้ที่ใช้ชื่อว่า "ไข้เหลือง" เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สะเทือนใจผมและผู้อื่น(ซึ่งผมไม่ทราบว่าเป็นใครบ้าง) จากนั้นได้มีการนำเรื่องเหล่านี้ไปพูดคุยกันต่อที่เว็บบอร์ดอื่น ที่ผมทราบคือ www.saedaeng.com (เพราะผมก็ตามไปด้วย/ส่วนที่อื่นผมไม่ทราบ) ซึ่งทำให้ทราบว่า "ไข้เหลือง" ก็โพสต์ไปยังเว็บบอร์ดอื่นๆด้วย

คืนก่อนที่จะเว็บบอร์ดจะถูกระงับ มีผู้ใช้นามว่า "ติดตาม" ซึ่งผมเองก็เคยเห็นเธอเข้ามาในเว็บบอร์ด saedaeng เป็นประจำ และคืนนั้นผมก็ได้พูดคุยกับเธอในบอร์ดด้วย เธอเป็นผู้รับจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้พิจารณา

ต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีการประกาศงดใช้ดังที่ปรากฎ เหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบดีว่าเว็บไซต์ midnightuniv มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเลย (เห็นได้จากเมื่อมีผู้นำหลักฐานมายืนยันก็ยังปรากฎว่าเป็นเว็บ thaimisc) ผมจึงเรียนมาเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้สบายใจและยังหวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นพื้นที่ๆเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ต่อไป

และขอเรียนให้ทราบและสบายใจยิ่งขึ้นว่า ผมเองก็ได้รับความรู้ในชั้นเรียนจากอาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล พอสมควร และชื่นชมวิธีการสอนของท่านอยู่เสมอ ขออาจารย์ได้โปรดพิจารณาว่าสิ่งที่ผมกระทำไปนั้น เพื่อเป็นการปกป้องเว็บไซต์นี้ มิใช่เพื่อการทำลาย

จม.ถึงอาจารย์สมเกียรติ ตั้งมโน
เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2006, 11:09:28 PM

4.2 จดหมายจากสมาชิก
ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกม.เที่ยงคืน(เหมือนคนอื่นๆ) รู้สึกไม่สู้ดีนักเมื่อทราบข่าวว่าเวบบอร์ดถูกปิด เพราะเวบบอร์ด เป็นเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนความคิด-องค์ความรู้ต่างที่หลากหลาย http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=midnightuniv จึงเขียนความในใจมาถึงอาจาร์ยว่า ถ้ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นแง่ลบต่อ ม.เที่ยงคืนในลักษณะอย่างนี้ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ผมขอร่วมรับผิดชอบกับ อ.สมเกียรติ ด้วย เพราะผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกระทู้หลายๆ อันที่… (ข้อมูลปกปิด)

บันทึกท้ายเอกสารออนไลน์
ข้อความและหลักฐานที่ปรากฏเป็นเอกสารออนไลน์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเพื่อเก็บรักษาเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเอาไว้ ในฐานะรูปกายหนึ่งของเสรีภาพที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เบียดขับกันอย่างรุนแรงทางการเมืองแย่งชิงอำนาจนำ ซึ่งทวีความเสียดทานขึ้นตามลำดับ นับจากผู้นำทางการเมืองลงมาจนถึงประชาชนในระดับล่าง

อย่างไรก็ตาม กระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนยังคงยืนยันถึงความจำเป็นของการมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และอิสรภาพ ซึ่งได้ตราไว้ในกรอบของรัฐธรรมนูญในมาตรา 39 ความว่า…

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทำมิได้ การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ …

ขอขอบคุณต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งมวลที่ร่วมเดินทางจากฟากฝั่งของการไม่มีเสรีภาพ สู่ชายฝั่งแห่งอิสรภาพที่สมบูรณ์ในความเป็นประชาธิปไตย แม้หนทางนั้นจะเสมือนการไต่อยู่บนเส้นลวดที่ผอมบางก็ตาม ด้วยเหตุนี้ดุลยภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไม่ต้องสงสัย…

ขอขอบคุณ thaimisc.com ที่ร่วมเดินทางมากับเราได้ระยะหนึ่ง
ขอขอบคุณ thaiis.com ที่ร่วมเติมต่อเส้นทางให้กับเรา
ขอขอบคุณ ในความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจากทุกผู้คน และ
ขอขอบคุณ สมาชิกชุมชนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่พร้อมจะเดินทางไปกับเรา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ภาคผนวก (030749)
ข้อความเพิ่มเติมต่อไปนี้ ผู้ดูแลระบบกระดานข่าวได้นำมาจากกระดานข่าวใหม่ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา โดยได้รับบริการจาก thaiis.com - ผู้ให้บริการรายใหม่, จากนั้นได้มีผู้ใช้กระดานข่าวจำนวนหนึ่ง เข้ามาโพสต์ข้อความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่กระดานข่าวเก่าของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนถูกปิด (โดยผู้ให้บริการ thaimisc.com)

สำหรับข้อความที่ยกมานี้ ประกอบด้วย ๔ เรื่องดังนี้

๑. your website sucks
๒. ขอทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย
๓. จม.ถึงคุณไข้เหลือง และ
๔. สาเหตุที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืนถูกปิด : ว่าด้วยคำชี้แจงของสมเกียรติ ตั้งนโม

ซึ่งเป็นข้อความบางส่วนจากจำนวนที่เกี่ยวข้องกับกระดานข่าวเก่าที่ถูกปิด ตามข้อเท็จจริงแล้ว ยังมีข้อความอีกหลายส่วน ซึ่งผู้ดูแลระบบกระดานข่าว ได้รับจดหมายมาโดยตรง ผ่านช่องทาง email ทั้งที่แสดงความเห็นใจ ให้กำลังใจ และแสดงความยินดีกับการที่กระดานข่าวถูกปิด ซึ่งยังไม่ได้นำมาเสนอในที่นี้

(1). your website sucks
(เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2006, 12:01:15 AM)
Comon... people... I think it's the right decision to shut down the website. Freedom of expresssion and speech have their limits. We have to have contructive discussion. Otherwise, anybody could talk about anyone mom and sister and call them whores.....

Look at China, there is no free press or political or religious freedom. But yet the economy is growing twice the rate of Thailand. Do you know why....? It's not because of democracy--because there isn't in China. It's the stability and the choice that people have to make their life better. Thailand has too many factions and fighting for their own selfish agenda and greed.

The business world do not care so much about democracy. Wake up and smell the coffee: Vietnam and China are both communist but US is so business friendly with them. Thailand(and all the so call technocrats and political pundits) has to focus on developing the economy--because that's what drives everything.

Personally, I find the the thai technocrats and political pundits and all the other self-proclaim experts to be "REJECTS". These people could never find any job outside of thailand. They are so arrogant and entrenched in their own little world.

จาก : get real..!

(2). ขอทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย
( เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2006, 09:07:38 PM)
หลังจากที่ผมได้โพสข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ก็ได้มีผู้ตีความข้อความเหล่านั้นอย่าง"เกินจริง." และตีความเจตนาของผม ผู้โพส อย่างสนุกสนานปาก รวมทั้งมีข่าว อีกว่า "ไข้เหลือง" แช่งในหลวง ไข้เหลือง ต้องการล้มล้างสถาบัน ไข้เหลือง ด่าสถาบัน หยาบคาย ซึ่งไม่จริง ผมไม่ได้โพสอะไรแบบนั้นเลย แน่นอนว่า มีคน อื่น นอกจากผม โพสอยู่อีกหลายคน (ผมไม่รู้จัก) แต่ข้อความใดๆก็ตาม ที่หยาบคาบ หรือเป็นการ แช่ง สถาบัน ทุกๆคนจะลงความเห็นว่า อันนี้เป็นความเห็นของ "ไข้เหลือง" ทั้งที่จริงๆแล้วผมไม่ได้โพสเลย นอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่า ไข้เหลือง เที่ยวโพสไปตาม board ต่างๆ มากมาย ผมขอตอบว่า ไม่จริง นอกจาก เที่ยงคืน แล้วผมไม่ได้ไปโพสที่ไหนอีกเลย อันนั้นคงเป็นการตัดแปะ ของคนอยากสร้างกระแส มากกว่า อย่างเมื่อ2 วันที่แล้ว ที่ เที่ยงคืน ได้กลับมาเปิดboard ใหม่อีก มีคน เอาข้อความ กระทู้ เรียกกษัตริย์โดยไม่ใช้คำราชาศัพท์ ผิดกฎหมายไหม มาลงไว้อีก อย่างงี้ คือสร้างกระแส จนผมต้องรีบmail ไปบอกให้ master ลบกระทู้นั้น

ว่าถึงกระทู้ เรื่อง เรียกกษัตริย์และญาติโดยไม่ใช้คำราชาศัพท์ผิดกฎหมายไหม ผมตั้งขึ้นมาด้วยเจตนาในใจ 6 อย่าง คือ

1. ผมอยากรู้จริงๆ ว่ามันผิดไหม และอยากให้คนในเที่ยงคืน (ที่ผมไว้ใจ) มาถกกันอย่างจริงจัง ผมว่ามันน่าสนใจดี จริงๆนะ แต่นี้ ผู้คนเข้ามาด่าผมอย่างเดียว หาว่าผมเป็นควาย หาว่าผมเกิดจากกระบอกไม้ไผ่ คนที่มาเถียงกับผมจริงๆ กลัเป็นคุณความเห็นสุดท้าย ถึงแม้เค้าไม่เห้นด้วยกับผม เค้าก็พยายามเถียงกับผม นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ

2. ผมตั้งกระทู้ด้วยความอึดอัดใจ ที่ ประชาชน "คลั่ง" ในหลวง คลั่ง เลยครับ ไม่ใช่รัก และเคารพ ผมอึดอัดใจ แต่ผมไม่สามารถระบายออกที่ไหนได้ หรือคุณจะให้ผมเอาไปป่าวประกาศในตลาด ผมได้โดน100ตีน ถีบตายแน่ ผมเลยเอามาลงในเที่ยงคืน (ขอย้ำว่าเที่ยงคืนที่เดียวเท่านั้น ที่ board อื่นผมไม่ยุ่ง อันนั้นพวกสร้างกระแส) ผมอยากให้ประชาชน มองเห็น ในหลวง เป็นมนุษย์ บ้าง ไม่ใช่เอาแต่ บูชา มีอะไรก็ลงที่ท่าน ถ้าคุณอ่านกระทู้นี้ คุณจะเห็นเลยว่า หน้าที่สอง ของกระทู้ ผมชมในหลวงด้วยซ้ำ ผมไม่เถียงว่าในหลวงท่านดี


3. ผมอึดอัดใจกับประชาธิปไตยของไทย ผมมองว่า ถ้าประชาชน ยัง ฟูมฟาย กับในหลวง อยู่อย่างนี้ ประชาธิปไตยจะแข็งแรงได้ยังไงกัน อะไรๆก็จะเอาไปถวายในหลวง ทำดีเพื่อในหลวง เอาอำนาจการปกครองไปให้ในหลวง ในหลวงท่านก็เหนื่อยเป็นนะครับ ประชาชนที่ฟูมฟาย เล่นเอาภาระทุกอย่าง โยนไปให้ในหลวง อย่างที่ผมบอก ในหลวงท่านเป็นมนุษย์ (ครับเป็นความเชื่องมงายของผมเอง ว่าท่านเป็นมนุษย์ ผมขอโทษแล้วกัน) เมื่อท่านเป็นมนุษย์ แล้ว คุณจะโยนประเด็นทุกอย่างไปให้ท่านแบกรับอีก ไหวเหรอครับ??

4. ผมต้องการปกป้องศาสนาพุทธ พุทธเจ้าสอนไว้ว่าอะไร ? ท่านบอกให้ศึกษาก่อน ถึงจะเชื่อไม่ใช่เหรอ แล้วท่านไม่เคยสอนให้ฟูมฟาย หรือยึดติดกับอะไร แล้วทำไมประเทศไทยยังกล้าอ้างตัวเป็นเมือง พุทธอีก ในหลวงน่ะท่าน ดี รักไปเถอะ แต่ฟูมฟาย และยึดติดมันไม่ดี

5. ผมมองว่า ภาษา กับ ความรู้สึก มันไปด้วยกัน อย่างเช่น การที่คุณเอาแต่ใช้คำราชาศัพท์ สิ่งนั้นจะทำให้ คุณรู้สึกถึงความห่าง ระหว่าง คุณ กับในหลวง โดยไม่รู้ตัว แน่นอน ความสามารถ ความดี ความจริงใจต่อประเทศของในหลวง ผมไม่คิดว่า มีใครจะเสมอท่าน แต่ในแง่ ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ประชาชนควรจะให้เกียรติตนเองบ้าง ผมเชื่อว่า ถ้าประชาชนให้เกียรติ ตนเอง ประชาชนจะแข็งแรงขึ้น ไม่ได้หมายความว่า ต้องล้มล้างสถาบัน สถาบันยังอยู่ได้ โดยประชาชนยังให้ความเคารพต่อท่านเหมือนเดิม ต่างกันตรงที่ ประชาชน แข็งแรงขึ้น กล้าทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้น

6. ผมต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์ในฐานะที่เป็น ที่พึ่งทางใจ และเป็นที่พึ่งทางศีลธรรมของประชาชน ไม่ใช่เป็นที่พึ่งทางอำนาจ และทาง การบูชา

ประชาธิปไตยจะเข็มแข็งได้ยังไง ถ้าคนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้? คนเอาแต่พึ่งในหลวง ถ้าวันหนึ่งในหลวงเกิดป่วย ไม่สบาย และดูแลประชาชนไม่ไหว พวกคุณจะอยู่กันได้ไหม? ถ้ายังเอาแต่ทำตัวป็นเด็กพึ่งพ่ออยู่อย่างนี้

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ได้หมายความว่า ระบอบหมูหมากาไก่อะไรก็ได้ที่ มีมีกษัตริย์เป็นประมุขนะครับ หมายถึงประชาธิปไตย ผมเน้นที่คำว่า ประชาธิปไตย ผมเห็น ข่าว คนแห่กันไปเยี่ยมในหลวง พอท่าน เลี้ยงข้าว เลี้ยง ขนม ผู้คนกลับเอาอาหาร และ ขนม เหล่านั้น มาบูชา มันจะไหวเหรอครับ??

สมมติฐานของผมคือ ถ้าคนยังเอาแต่ ฟูมฟายพึ่งในหลวง เห็นท่านเป็นเทพเจ้า ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งของไทย ไม่เกิดขึ้นแน่นอน นอกจากนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองยังทุเรศมาก ทั้งฝ่าย คุณ สนธิ และฝ่ายคุณ ทักษิณ รวมทั้งฝ่ายทหาร ทุกฝ่ายเอาแต่อ้างในหลวง พวกคุณอายต่างประเทศกันบ้างไหม ทำไมเนี่ย ถ้าคุณไม่อ้างในหลวงนี่ พวกคุณจะทำดีกันไม่เป็นเลยใช่ไหม?? โครงการทำดีเพื่อพ่ออะไรนั่นน่ะ คุณอยากจะทำดี ก็ทำไป ทำไมต้องอ้างในหลวง หรือว่าไม่จริงใจ? นี่คือที่มาของชื่อ "ไข้เหลือง" เพราะผมป่วยที่เห็นคนเอาแต่อ้างในหลวง

สุดท้ายนี้ผมต้อง ขออภัย อาจารย์ สมเกียรติ และคนอื่นๆ ด้วย รวมทั้งพวกที่มาจาก sae-dang.com และประชาชนที่มาจากแหล่งอื่นด้วยที่ข้อความของผมทำให้พวกคุณเดือดร้อน และสะเทือนใจ

จาก : ไข้เหลือง

(3). จม.ถึงคุณไข้เหลือง
(เมื่อ: สิงหาคม 01, 2006, 12:23:22 AM)

คุณไข้เหลืองครับ
ยินดีและดีใจมากครับที่ได้พบกันอีกครั้ง ในบรรยากาศที่หลังจากผมได้อ่านข้อความซึ่งสะท้อนความคิดและความรู้สึกของคุณแล้ว ผมมีความเข้าใจต่อสิ่งที่คุณไข้เหลืองได้แสดงออกมาในเว็บบอร์ดมากยิ่งขึ้น

คุณไข้เหลือง คงทราบแล้วนะครับว่าผมเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่ต่อกระทู้กับคุณ(ทั้งตัวจริงและตัวปลอม) ผมหวังว่าคุณไข้เหลืองคงไม่ได้ถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องตายนะครับ อย่างน้อยเราทั้งคู่ก็ได้ทราบอย่างหนึ่งว่ามีผู้พยายามเอาจุดเหล่านี้ไปขยายผล ไปสร้างกระแส ได้ทันทีและอย่างได้ผล

ผมคิดว่าต่อนี้ไปเราคงต้องระมัดระวังการกระทำของเรามากขึ้น เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและเพื่อมิให้เจ้าของเว็บและสมาชิกท่านอื่นๆต้องได้รับผลกระทบไปด้วย

โดยส่วนตัวแล้วผมยังเห็นว่ากระทู้หลายๆ กระทู้ในเว็บบอร์ดนี้ มีคุณค่าที่ควรนำไปประมวลและขบคิดต่อถึงสภาพการณ์ต่างๆของสังคมในขณะนี้ ผมขอยืมคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ว่า ปรากฏการณ์และเหตุการณ์ในขณะนี้เราไม่อาจจะหาชุดความรู้ที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ในอนาคตอันใกล้เราอาจพบ องค์ความรู้ใหม่ หรือ ชุดความรู้ใหม่ ที่สามารถจะตอบคำถามให้แก่ตัวเราและต่อประเทศชาติได้ว่าสังคมของเราควรจะก้าวเดินไปอย่างไรจึงจะเกิดความสมดุลย์และมีเสถียรภาพ
ขอชื่นชมความเป็นสุภาพบุรุษของคุณครับ

จาก : Wang

(4). สาเหตุที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืนถูกปิด : ว่าด้วยคำชี้แจงของสมเกียรติ ตั้งนโม
(เมื่อ: สิงหาคม 01, 2006, 06:55:51 AM)

ขออภัยที่โพสต์ซ้ำ เนื่องจากในการโพสต์ครั้งแรก ผมเขียนข้อความในย่อหน้าสุดท้ายว่า "เช่นเรื่อง ไม่ให้มีการโต้ตอบในกระทู้เดียวกัน ซึ่งทำให้ผมต้องแยกข้อความมาโพสต์ต่อเป็น 2 กระทู้เช่นนี้ เพราะโพสต์ครั้งเดียวไม่พอ จะต่อในกระทู้เดียวก็ไม่ได้ ซึ่งเท่ากับจำกัดการอภิปราย" เพราะก่อนหน้านี้ เมื่อผมพยายามโพสต์ ถูกบอร์ด "ตีกลับ" ว่า "ข้อความยาวเกินไป" ผมจึงเขียนไว้เช่นนั้น เผื่อสำหรับการโพสต์แบ่งเป็น 2 ครั้ง แต่เมื่อลองโพสต์อีกครั้ง (โดยลืมว่าได้เขียนข้อความนั้นลงไป) ทำให้มีข้อความดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้งงหรือเข้าใจผิดได้

ที่ผมโพสต์ซ้ำ และยกเรื่องนี้ขึ้นมา ก็เพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า การจำกัดการโพสต์เพียงครั้งเดียวในแต่ละกระทู้สร้างความยุ่งยากในการอภิปรายเพิ่มเติม หรือแก้ไขสิ่งที่โพสต์ไปอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องนี้ ผมสงสัยว่า จะเกี่ยวกับการเข้าใจประเด็นเรื่อง "สาเหตุ" และ "วิธีแก้" อยู่

ผมเองยังเห็นว่า "สาเหตุ" จริงๆ ไม่ใช่อย่างที่ อ.สมเกียรติ ย้ำ ดังนั้น วิธีแก้จริงๆ ผมกลับเห็นว่า ควรจะสร้างระบบที่สามารถมี accountibility สำหรับตัวคนโพสต์เฉพาะตัวได้ (เช่นกรณีต้องใช้ชื่อจริง)

สาเหตุที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืนถูกปิด : ว่าด้วยคำชี้แจงของสมเกียรติ ตั้งนโม
ในคำชี้แจง ของ อ.สมเกียรติ ตั้งนโม ได้อ้าง "จดหมายจากนักวิชาการในต่างประเทศ" ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งดังนี้
...............................
I heard that the midnight webboard was closed because it was bombarded by the rude royalists and thoughtless anti-royalists. I really hope it doesn't bring trouble to you more than mere annoyance.
...............................
ใน "จดหมายตอบ" ของอ.สมเกียรติ ซึ่ง อ.สมเกียรติเองคัดมาให้ดู ได้พูดเสริม-สนับสนุน ความเห็นของ "นักวิชาการในต่างประเทศ" ดังกล่าว ว่า
...............................
ครั้งที่สาม คือครั้งนี้ที่กระทำอย่างชัดเจนมาก ว่ามีการพาดพิงเบื้องสูง
1. สาเหตุคือ มีการ post กระทู้หมิ่นสถาบันฯ และใช้คำไม่สุภาพจริง
2. ก่อนหน้านี้มีการแจ้งเข้ามาใน email ม.เที่ยงคืน ให้ลบบางกระทู้ที่เข้าข่ายทิ้งไป
3. ผมเองเข้าใจว่า คงมี royalist บางรายแจ้งไปที่ผู้ให้บริการโดยตรงด้วย ซึ่งอ่อนไหวและเปราะบางมาก

ปัจจุบัน มีฝ่ายตรงข้ามสถาบันฯ และนิยมสถาบันฯ อาศัยกระดานข่าวสาธารณะต่างๆ post ข้อความหมิ่นประมาทเป็นประจำ ซึ่งส่วนใหญ่ปราศจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เป็นงานทางวิชาการ เรียกง่ายๆ ว่าเข้ามาตะโกนด่าคนฟรี โดยอาศัยบ้านของคนอื่นเป็นแท่นฐานปาอุจาระ ที่สำคัญคือข้อความพวกนี้ซ่อนอยู่ในกระทู้ที่มีอยู่แล้ว กระจายไปทั่ว ซึ่งยากแก้การตรวจพบ ดังนั้นจึงทำให้กระดานข่าว ม.เที่ยงคืน ประสบกับชะตากรรมดังกล่าว
...............................
และต่อด้วยการแสดงความเห็นด้วย กับความเห็นในเชิง "ทางแก้" ที่ "นักวิชาการในต่างประเทศ" เสนอ ดังนี้
...............................
ประเด็นที่อาจารย์เสนอมาน่ารับฟังมาก …
Teach them some lessons as a condition for re-openning the webboard (if there is no trouble). Tell them the importance of care, concern to the larger interests and the civility to others. Without these, the webboard is nothing more than trash talks.
...............................
(เข้าใจว่า motto ใหม่ของ กระดานข่าว without reason, webboard is nothing more than trash อ.สมเกียรติ คงดัดแปลงมาจาก ประโยคสุดท้ายในจดหมายจาก "นักวิชาการในต่างประเทศ" นี้เอง)

ผมเห็นว่า เกี่ยวกับส่วนแรก คือ "สาเหตุที่ทำให้กระดานข่าวถูกปิด" ทั้ง "นักวิชาการในต่างประเทศ" และ อ.สมเกียรติ พูดถูกเพียงครึ่งเดียว หรือ อาจจะเพียง 1 ใน 4 (เสี้ยวเดียว) เท่านั้น

ก่อนอื่น ให้ผมบอกแต่ต้นเลยว่า ผมเองไม่เห็นด้วย กับ ข้อความที่มีลักษณะเชิง "ด่าเจ้า" ที่มีการโพสต์ในกระดานข่าวในระยะก่อนถูกปิด ผมได้บอกหลายคนเป็นส่วนตัวว่า ผมไม่ชอบ ที่สำคัญที่สุด ก็คือ มีลักษณะ "แรง" แต่ไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไร และมีโอกาสที่จะทำให้เป็นข้ออ้างในการถูกเล่นงานได้ ทำให้การ "วิจารณ์" ที่มีคุณภาพกว่า พลอยเดือดร้อนไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ที่ผมกล่าวว่า ผมเห็นว่า ทั้ง "นักวิชาการฯ" และ อ.สมเกียรติ พูดถูกเพียงครึ่งเดียว เรืองสาเหตุที่กระดานข่าวถูกปิด ที่ว่า webboard was closed because it was bombarded by the rude royalists and thoughtless anti-royalists. ก็เพราะ นี่เป็น "ข้ออ้างว่าเป็นสาเหตุให้ต้องปิดเว็บบอร์ด" มากกว่า จะเป็น "สาเหตุ" จริงๆ สาเหตุจริงๆ คือ เพราะประเทศไทยมีกฎหมายบังคับที่มีลักษณะครอบจักรวาลเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อยู่ และมีการใช้อำนาจบังคับแบบครอบจักรวาลในเรื่องนี้อยู่ ผมไม่ขออธิบายมาก เพราะทั้ง "นักวิชาการฯ" และ อ.สมเกียรติ ทราบดี แต่ที่ผมยืนกราน ที่ต้องยกประเด็นนี้ขั้นมา เพราะผมเห็นว่า ในฐานะ "กระดานข่าวขุมชนทางวิชาการ" ควรจะต้องพูดประเด็นนี้ให้ clear ที่สุด ถ้าประเทศไทยไม่มีกฎหมาย และการใช้อำนาจ (ซึ่งหลายกรณีก็ไม่ใช่กฎหมาย) บังคับในลักษณะดังกล่าว ต่อให้มีการโพสต์ข้อความแบบ "rude" หรือ "thoughtless" เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็ไม่เป็นปัญหาให้เป็น "ข้ออ้าง" สำหรับปิดกระดานข่าวได้

จากประเด็นนี้ นำไปสู่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญที่ควรชี้ให้เห็นเช่นกัน คือ อันที่จริง การโพสต์ข้อความของ "rude royalists" ไม่เคย และไม่มีทางทำให้เกิดการปิดกระดานข่าวได้เลย พูดง่ายๆคือ ไม่ว่า จะ "rude" อย่างไร ขอให้มีลักษณะเป็น royalist จะมีใครที่ไหนมาสั่งปิด? หรือพูดอีกอย่างคือ "ข้ออ้าง" สำหรับการสั่งปิด ใช้ เฉพาะกับพวกที่ถูกหาว่า anti-royalists เท่านั้น (นี่คือที่ผมว่า "ถูกเพียงเสี้ยวเดียว")

เกี่ยวกับเรื่อง "ทางแก้" ผมไม่แน่ใจว่า ที่กำลังใช้อยู่นี้ (เช่นเรื่อง ไม่ให้มีการโต้ตอบในกระทู้เดียวกัน ซึ่งเท่ากับจำกัดการอภิปราย) จะเป็นการ "สอนบทเรียน..." (teach them some lesson...[on] civility to others) อย่างไร .. อันที่จริง ผมไม่แน่ใจว่า ปัญหาเรื่อง civility to others และ "บทเรียน" อื่นๆที่กล่าวถึง จะใช่ประเด็น เกี่ยวกับการปิด หรือ รักษากระดานข่าวด้วยซ้ำ (relevancy) โปรดอย่างเข้าใจผิด โดยทั่วไป ผมเองเห็นด้วยเต็มที่เกี่ยวกับเรื่อง "กำจัดขยะ" ทางกระดานข่าว ข้อความประเภทไม่ใช้เหตุผล ในลักษณะเอาแต่ด่าๆๆ (มีแต่คำด่า ไม่มีเนื้อหาอย่างอื่น) ฯลฯ การโพสต์แบบซ้ำๆ ("ตัดแปะ" ซ้ำๆ) อันที่จริง ในระยะหลัง ผมออกจะเห็นด้วยในประเด็นเรื่อง การหาทางบังคับ ให้ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง ทั้งหมด เพื่อให้มี accountability ต่อการกระทำของตน อย่างน้อยๆ ก็ในแง่ให้ทุกคนได้รู้ว่า คนที่พูด-โพสต์ในลักษณะขยะคือใคร แต่ประเด็นของผมในทีนี้ คือ เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องปิดกระดานข่าวในกรณีหลังสุดนี้แต่อย่างใด

ปล. สุดท้าย ขอเสนออย่างจริงจังว่า กรุณาทำให้พื้นกระดานข่าวเป็นสีขาว หรือสีเทา แบบเดียวกับกระดานข่าวเก่าได้หรือไม่ เพื่อเห็นแก่สายตาคนอ่าน และเพื่อเอื้อแก่การแสดงความเห็นต่างๆ

somsak


 

 

นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจบทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ก่อนหน้านี้ สามารถคลิกไปอ่านได้โดยคลิกที่แบนเนอร์
สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 980 เรื่อง หนากว่า 16000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com


สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 


 

H
R
การกระทำที่เห็นแก่ตัวของคนจำนวนน้อย ซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้และมาเข้มข้นขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แน่นอนเป็นสิ่งที่คาดเดาได้อย่างไม่ยากเย็นนักว่าจะมีผลลัพธ์ตามมา ดังนั้นผู้ดูแลระบบจึงได้เฝ้าเตือนผู้ใช้บริการอยู่เสมอว่า กระดานข่าวที่ให้บริการอยู่นี้มีความไม่มั่นคงอยู่สูง จึงควรคัดลอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์เก็บสำรองเอาไว้เป็นระยะๆ ซึ่งจากการตระหนักในเรื่องเดียวกันนี้ ผู้ดูแลระบบได้มีการถ่ายโอนข้อมูลและความรู้จากกระดานข่าวไปยัง homepage ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเป็นประจำ ดังนั้น การปิดกระดานข่าวจากผู้ให้บริการโดยไม่คาดฝัน จึงไม่มีผลกระทบกระเทือนอะไรต่อสาระสำคัญจากกระดานข่าวที่ชุมชนทางวิชาการแห่งนี้ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเป็นเวลาหลายปี