นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงาน
แถลงการณ์ : ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย
องค์กรผู้บริโภค
สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

บทรายงานความเป็นจริง กรณีคัดค้านแปรรูปกฟผ.การต่อสู้ของคนเล็กๆ
คมลักษณ์ ไชยยะ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขามานุษยวิทยา

หน้าเว็ปเพจนี้ประกอบด้วย
๑. แถลงการณ์เรื่อง ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย
๒. บทรายงานความเป็นจริง กรณีคัดค้านแปรรูป กฟผ. การต่อสู้ของคนเล็กๆ

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
บทความฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 750 - 751
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 6.5 หน้ากระดาษ A4)
๑. แถลงการณ์ : ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย
องค์กรผู้บริโภค องค์กรประชาชนไม่เห็นด้วย ที่รัฐบาลจะเดินหน้านำการไฟฟ้าเข้าไปขายในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระในการประกอบกิจการไฟฟ้า เพราะการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าเป็นคนละเรื่องกับการนำการไฟฟ้าไปขายในตลาดหลักทรัพย์

หลังจากศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งห้ามให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และบริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) เสนอขายหรือการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการขายหุ้นของบริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) ไว้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทำให้รัฐบาลได้ออกมาให้ข้อมูลต่อเนื่องในเรื่องนี้หลายครั้ง เช่น การยืนยันเดินหน้าโรดโชว์ต่อเนื่อง การออกมาข่มขู่ผู้บริโภค ว่าจะขึ้นค่าไฟฟ้า เพราะไม่มีเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ รวมทั้งได้เตรียมการจัดประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อออก พรบ.การประกอบกิจการไฟฟ้า เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค องค์กรพลังงานทางเลือกเพื่ออนาคต กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน มีข้อเรียกร้อง ต่อรัฐบาลดังนี้

1. ขอให้ยกเลิกนโยบายและกระบวนการแปรรูปกิจการไฟฟ้าทั้งหมดของรัฐบาล (กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) เพราะการแปรรูปเป็นเพียงการนำสินทรัพย์ไปขายราคาถูก ๆ ถึงแม้รัฐบาลอาจจะอ้างว่า กฟผ.ยังเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังยังถือหุ้นใหญ่ 75% การกระจายหุ้น กฟผ.ในตลาดหลักทรัพย์ มีเพียง 25% เท่านั้น แต่จากบทเรียนของ ปตท. เห็นว่าปัจจุบันรัฐบาลถือหุ้นเพียง 52% ข้อกล่าวอ้างต่างชาติไม่สามารถเข้ามาฮุบ กฟผ.ได้ เพราะการกระจายหุ้นครั้งนี้มีสัดส่วนเพียง 25% ในจำนวนนี้ขายนักลงทุนต่างชาติเพียง 30% ส่วนอีก 70% ขายนักลงทุนในประเทศทั้งหมด แต่รัฐบาลได้ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี ซึ่งโดยข้อเท็จจริง รัฐบาลไม่สามารถกีดกันนักลงทุนต่างประเทศลงทุนได้น้อยกว่านักลงทุนในประเทศ

2. ขอให้รัฐบาลยกเลิกพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับโดยไม่ต้องรอคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น มติ ครม. วันที่ 9 ธันวาคม 2546, 30 สิงหาคม 2548 เป็นต้น

3. รัฐบาลต้องหยุดดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การยืนยันจ่ายเงินปันผลหุ้นให้กับพนักงาน เพราะถือเป็นการปิดปากพนักงานไม่ให้เคลื่อนไหว รวมทั้งอาจจะเข้าข่ายการติดสินบน และอาจจะขัดต่อคำสั่งของศาลปกครอง ซึ่งทางกลุ่มจะพิจารณาว่า กรณีใดขัดต่อคำสั่งและร้องต่อศาลปกครองเป็นประเด็น ประเด็นไป

4. ขอให้รีบดำเนินการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าให้ประชาชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมมากที่สุด เช่น

4.1 การออกกฎหมายให้มีองค์กรกำกับดูแลที่มีอิสระ โดยมีองค์ประกอบเป็นเพียงนักวิชาการและผู้บริโภค
4.2 จำกัดสิทธิผูกขาดของระบบสายส่งให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเปิดช่องทางให้เอกชนสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง และการพัฒนาพลังงานทางเลือกให้สามารถใช้สายส่งร่วมได้

นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กรรมการผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
นางสาวสายรุ้ง ทองปลอน ผู้จัดการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค

+++++++++++++++++++++++++++++++++


๒. บทรายงานความเป็นจริง กรณีคัดค้านแปรรูปกฟผ.การต่อสู้ของคนเล็กๆ

"ช่วยกันสู้ต่อเถอะครับ"
ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขามานุษยวิทยา ได้ เข้าร่วมในการชุมนุมต่อต้าน กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. จนถึง 14 พ.ย. 48 โดยอยู่ร่วมตลอดทั้งคืน ผมมาร่วมเพื่อประกาศจุดยืนของตนเองว่า ไม่เห็นด้วยกับการแปรรูปขายหุ้น กฟผ. การชุมนุมเริ่มต้นในวันที่ 13 เวลา 13 .00 น. ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาได้รับข่าวสารจากคลื่นประชาชน เอฟเอ็ม 92.25 และจากการร่วมฟังคุณสนธิที่สวนลุ มฯ ส่วนผมได้รับข่าวจากกระดานข่าวในเวปผู้จัดการ

ผู้ที่มาร่วมในช่วงบ่ายวันนั้นมากกว่า 500-700 คน (ผมไม่แน่ใจมองด้วยสายตา แต่เยอะมาก) มีการเสวนากันก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปหน้า กฟผ.เวลา 17. 00 น. โดยตั้งขบวนถือป้ายผ้าเขียนว่า "ประเทศไทยไม่ใช่ของทักษิณและตลาดหุ้น" (ประมาณนี้ไม่ตรงทุกตัวอักษร) เมื่อไปถึงหน้าประตูทางเข้า กฟผ. จึงช่วยกันนำบอร์ดไม้ที่ทางแกนนำ (เป็นแกนนำเสมือนเท่านั้น แต่การชุมน มาโดยบริสุทธิ์ใจ) ประกอบเป็นบอร์ดขนาดใหญ่กว้างปิดหน้าถนนทางเข้า กฟผ. พร้อมนำป้ายผ้านั้นขึ้นติดบอร์ด

การชุมนุมวางกำหนดการว่าจะชุมนุมตลอดทั้งคืนไปจนเช้า รอจนกว่าพนักงาน กฟผ.จะมาทำงาน เพื่อเรียกร้องให้พนักงา กฟผ.ร่วมหยุดงานต่อต้านด้วย เพราะรัฐบาลและผู้บริหาร กฟผ.ไม่เคารพเสียงประชาชน ตั้งใจเดินหน้าขายหุ้นอย่างเดียว ทางผู้ต่อต้านจำเป็นต้องยึดถนนหน้า กฟผ. ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดในช่วงเช้าจนถูกฝ่ายบริหาร กฟผ. นำกลุ่มคนทั้งจากภายใน กฟผ. และตำรวจ ออกมารื้อทำลายกลุ่มผู้ชุมนุม มีการบันทึกภาพเอาไว้ตลอดเวลา(บรรยายภาพให้ฟังอยาก) น่าแปลกที่ไม่มีสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวเลยในช่วงเย็นและค่ำ ซึ่งมีคนชุมนุมอยู่มาก การปะทะตั้งแต่ช่วงเช้าเกิดขึ้นหลายครั้ง

ผมไม่เห็นด้วยกับการ ใช้ความรุนแรงทั้งฝ่ายตำรวจผู้บริหาร กฟผ. และฝ่ายต่อต้าน แต่เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้สมบัติชาติยังอยู่กับประชาชนคนไทย ทั้งนี้ขอยืนยันว่าผมและอีกหลายคนที่มาร่วมในการชุมนุมนี้ ซึ่งมีทั้งผู้หญิง-ชาย หลากหลายวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ยันคนแก่ ลุงป้า น้า อา เจ๊ ฯลฯ หลากหลายอาชีพ (เราได้รู้ตัวตนกันเพราะมีการให้แสดงความคิดเห็นหน้าเวทีในช่วงกลางคืน) อาทิเช่น

เด็กสาวสังคมศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปี 3 คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นที่น่ารับฟังมาก เธอมากับพ่อแม่ทั้งครอบครัว แม่เธอดุเดือดยิ่งกว่า , ป้าวัยเลย 60 มาจากสาธุประด ิษฐ์บอกว่าเป็นม็อบแรกที่มาเข้าร่วม มาโดยไม่ได้บอกลูกสาว เพราะกลัวลูกเป็นห่วง ห้ามไม่ให้มา ป้าแกถูกตีถูกเตะจนช้ำเขียวหลายแห่ง น้าคนขับแท็กซี่บอกว่าวันนี้ไม่ขับแล้ว ไม่เอาเงินและไม่จ่ายค่าเช่ารถด้วย

กลุ่ม พี่น้องหนุ่มสาวมาจากจ. ระยอง, พี่ผู้ชายมาจากตลิ่งชัน , พี่คนตาบอดแขวนป้ายต้านแปรรูป กฟผ. ฯลฯ สารพัดครับ ต่างคนต่างมาเจอกันที่นี่จริงๆ ถึง ตอนนี้ก็ไม่ได้รู้จักชื่อกันเลย มาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้รับจ้างและได้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ผมละอายใจ ที่จะปล่อยให้คนอื่นชุมนุมประท้วงโดยที่ผมเพิกเฉยไม่เรียกร้องสิทธิ์ของตนเอง วันนี้ผมภูมิใจครับที่ได้ทำ อะไรบ้าง เพื่อสิทธิเสรีภาพของการเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

กฟผ.และตำรวจใช้วิชามารหลายอย่างเพื่อตัดกำลังผู้ชุมนุม ตั้งแต่การสลายม็อบด้วยกำลัง, การทำลายข้าวของผู้ชุมนุม, การตัดสายไมค์ที่ฝ่ายชุมนุม ใช้แสดงความเห็น, การนำกลุ่มผู้หญิงมาต่อต้านและทำร้ายผู้ชุมนุมซึ่งเป็นหญิงแก่ๆ

ผลจากการชุมนุมต่อต้าน ประเมินว่าสำเร็จในระดับหนึ่ง ตอนบ่ายวันที่ 14 หลังจากที่สื่อมวลชนได้เดินทางมาทำข่าว และทางผู้บริหาร กฟผ.เข้าประชุม (ซึ่งผมเห็นว่าเป็นแค่เกม ตามรูปแบบการเล่นละครการต่อรองระหว่างม็อบกับฝ่ายบริหาร ที่มามุขนี้ประจำ แต่อย่างน้อยภาพได้เริ่มกระจายออกไปบ้างแล้ว) ทางผู้ชุมนุมจึงยอมลุกออกจากการกีดขวางทางเข้าออก กฟผ. (ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปะทะกับตำรวจทำให้นั่งอยู่ไม่ได้) พวกเราผู้ชุมนุมจึงเห็นว่าจะ ควรกลับไปพักผ่อนเพราะเหนื่อยกันมากไม่ได้นอนตลอดทั้งคืน โดยเฉพาะพวกลุงป้าตายายอาวุโส(มีคนอายุ 80 กว่า มาร่วมด้วย ตาแกบอกว่าเป็นเสรีไทยเก่า)

ส่วนอาจารย์สมานในชุดบวชพราหม์ ซึ่งเป็นเสมือนผู้นำ(ขอย้ำว่าเป็น เสมือนเท่านั้น เพราะส่วนตัวผมไม่ได้คิดว่าใครนำใคร เป็นพลังต้านอย่างบริสุทธิ์ใจ) จะนั่งปักหลักอยู่บริเวณหน้า กฟผ.ตามที่ฝ่ายบริหาร กฟผ.ตกลงไว้ และผู้คัดค้านจะกลับมาร่วมชุมนุมตามวาระต่างๆในข่าว (เช่น 18 พ.ย .ที่สนามหลวง และทุกวันอาทิตย์ที่ กฟผ. หากใครผ่านไปในบริเวณนั้นเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์สมาน ที่นั่งอยู่หน้า กฟผ.ได้ อาจได้ข้อมูลข่าวสารและภาพที่บันทึกเอาไว้ ซึ่งจะเห็นภาพกระจ่างชัดขึ้นถึงการชุมนุมครั้งนี้

งานนี้ขอยกย่องผู้อาวุโสทั้งหลาย และพวกน้องๆ ผู้หญิงสู้มากครับ น่าเหลือเชื่อบางคนเอาตัวเข้าขวางตำรวจ และยาม กฟผ. บ้างขึ้นไปยืนบนรถที่ถูกรากโดยรถตำรวจ บ้างเอาตัวขวางถนนแม้รถจะทับก็ยอมตาย (อาจไม ่ใช่วิธีที่ดีนักหรอกครับ แต่มันไม่มีทางเลือก เขาไม่ฟัง) โดยเฉพาะพวก อาเจ๊ อาม๊า ลุง ป้า อาวุโสลุยยิ่งกว่าคนหนุ่มเสียอีก

ปล. ผมไม่เคยคิดว่าต้องบอกชื่อ นามสกุลจริง และสถาบันให้ใครทราบมาก่อน แต่ในการร่วมคัดค้านนี้จำเป็นครับ ต้องแสดงตัวตน หรืออัตลักษณ์ให้ชัดเจน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการร่วมคัดค้านนี้ว่าไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง ซึ่งคุณก็สามารถตรวจสอบผมได้ทันทีเลยครับ ว่ามีตัวตนอยู่จริง ไม่ต้องมากล่าวหากันว่ารับจ้างมาแสดงความคิดเห็น อีกทั้งบางคนอาจมองว่าผู้คัดค้านมีแต่พวกรับจ้าง เป็นพวกชนชั้นล่าง หรือถูกหลอกมาบ้าง หรือไม่มีพวกนักศึกษาเข้าร่วมเลย ฯลฯ (เพราะถูกสื่อกระแสหลักสร้างความจริง ให้คิดมองคนที่คัดค้านเป็นอย่างนั้นประจำ)

ทั้งๆที่ความเป็นจริงคนที่มาคัดค้านการแปรรูปขาย กฟผ.เข้าตลาดหุ้น ต่างมีตัวตนที่แตกต่างหลากหลาย ไม่ได้เป็นพวกเดียวกั นหรือรับจ้างใครมาอย่างที่มักถูกกล่าวหาเนืองๆ ดังนั้นการแสดงตัวตนนี้จึงยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการแสดงความคิดเห็นคัดค้าน ด้วยสิทธิเสรีภาพตามตามรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย

บางคนอาจสงสัยว่าการต่อต้านครั้งนี้เป็นการจัดตั้ง ซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียว สำหรับผมแล้วระวังอยู่เหมือนกันในการเข้าร่วมต่อต้าน เพราะส่วนหนึ่งกลัวว่าตัวเองจะตกเป็นเครื่องมือคนอื่น (เข้ากับดักขั้วตรงข้าม-ฝ่ายรัฐ/กับฝ่ายค้าน) แต่อย่างไรก็ตามสำหรับความเห็นส่วนตัวแล้ว ผมไม่สนใจว่าใครจะจัดตั้งหรือไม่ ในประเด็นการแปรรูป ผมเห็นว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวที่ผมจะแสดงความเห็นค้านได้

แน่นอนว่าการกีดขวางพื้นที่สาธารณะทำให้เกิดความเดือนร้อนเหมือนไม่เคารพกฏหมาย แต่คุณต้องมองกลับไปว่ารัฐบาลก็ฉีกรัฐธรรมนุญทิ้งเช่นกัน ฉีกกฏหมายรัฐธรรมนูญทิ้งก่อนที่ผู้คัดค้านจะทำ คือ ไม่มีการทำประชาพิจารณ์ และมุ่งเดินหน้าแปรรูปตลอดเวลาโดยไม่ฟังเสียงใคร

 

 
บทความที่นำเสนอก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 700 เรื่อง หนากว่า 10000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

H
ภาพประกอบดัดแปลงเพื่อใช้ประกอบบทความฟรีสำหรับนักศึกษา จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อให้ทุกคนที่สนใจศึกษาสามารถ เข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี

Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลวิชาการฟรีของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยกรุณาระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org

 

R
related topic
221148
release date
คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด
เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้


อุดมศึกษาบนเว็ปไซต์ เพียงคลิกก็พลิกผันความรู้ ทำให้เข้าใจและเรียนรู้โลกมากขึ้น
สนใจค้นหาความรู้ในสารานุกรมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คลิกที่แบนเนอร์สีน้ำเงิน
สนใจเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คลิกที่แบนเนอร์สีแดง