นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สัมภาษณ์ตัวแทนพระสงฆ์ในพื้นที่
ยุบกรรมการสมานฉันท์ : เปิดใจเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
ศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ
บทความนี้ได้รับการเผยแพร่บนกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนแล้ว
โดย ประชาไท วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๔๘ บนกระดานข่าวขนาดสั้นลำดับที่ 08615

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
บทความฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 710
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 2.5 หน้ากระดาษ A4)

 


ศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
หลังจากคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม เรื่องความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกรณีคนร้ายบุกเผาและลอบฆ่าพระสงฆ์วัดพรหมประสิทธิ์ ต.บ้านนอก อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี พร้อมยื่นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 20 ข้อ โดยหนึ่งในข้อเสนอแนะขอให้รัฐบาลมีมติยกเลิกและยุบองค์กรอิสระของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)โดยให้เหตุผลว่าเป็นองค์กรที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและทำให้การทำงานของฝ่ายความมั่นคงไม่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา

พระมหาถวิล เขมกาโร เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีในฐานะเจ้าอาวาสวัดหลักเมือง อ.เมือง จ.ปัตตานี ให้สัมภาษณ์ศูนย์ข่าวอิศราถึงแถลงการณ์ที่เกิดขึ้น

สาเหตุใดจึงทำให้คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีต้องออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยุติบทบาทคณะกรรมการสมานฉันท์ (กอส.)

อาตมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวัดพรหมประสิทธิ์ ที่มีการเผาและฆ่าพระสงฆ์ จะเห็นได้ว่าพระถูกเบียดเบียนมาก อย่างที่วัดหลักเมืองก็มีการวางระเบิดทางเข้าวัด อาตมามองเห็นว่านี่มันไม่ใช่สมานฉันท์แล้ว ถามว่าจะสมานฉันท์กับใคร สมานฉันท์กับผู้ก่อการร้ายหรือผู้บริสุทธิ์ ในคณะกรรมการสมานฉันท์บางคนตอนนี้ เขาทำเหมือนเข้าข้างกลุ่มผู้ก่อการร้าย เวลาเกิดปัญหาความไม่สงบในภาคใต้

ทุกครั้งก็มักจะอ้างแต่เหตุการณ์ตากใบหรือกรือแซะ เรื่องนี้ไม่ใช่อาตมามอง แต่ส่วนรวมเขามองอย่างนั้น เขาเห็นว่าทุกสิ่งที่ กอส.ทำไป มักเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเข้าข้างผู้บริสุทธิ์ ขณะที่ผู้บริสุทธิ์ อาตมาไม่ได้หมายถึงชาวพุทธอย่างเดียว มุสลิมก็มีที่ถูกทำร้าย แต่ กอส.กลับเอาใจลูกหลานของฝ่ายตรงข้าม แต่เวลาลูกหลานของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายจริงๆ กลับไม่ได้รับการเหลียวแล กรณีที่วัดหรือพระที่โดนทำร้าย กอส.ไม่เคยให้การสงเคราะห์ ไม่เคยให้ความสนใจ

อาตมาเห็นว่า กอส.ลำเอียงแน่นอน ตามหลักของพุทธศาสนาสาเหตุของความลำเอียงมี 4 ประการ คือลำเอียงเพราะกลัวอิทธิพลภายนอก จึงไม่ทำให้เกิดความจริง สองลำเอียงเพราะความชอบเป็นส่วนตัว แค่เห็นคนนี้เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติ อย่างนี้เรียกว่าลำเอียงเพราะรักเป็นฉันทาคติอย่างหนึ่ง สามลำเอียงเพราะความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างนี้ลำเอียงเพราะความไม่รู้ สี่ลำเอียงเพราะหลงทางเป็นการลำเอียงเพราะหลงโมหะ ใครก็ตามที่จะรักษาความยุติธรรม ต้องขจัดอคติทั้ง 4 ประการออกไปก็จะดำเนินการได้การแก้ปัญหาถูกต้อง

ถ้าอย่างนั้นท่านมองว่า กอส.จัดอยู่ในการลำเอียงแบบใด

อาตมามองว่า เขาลำเอียงแน่นอน ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทุกครั้งก็อ้างแต่เรื่องสิทธิมนุษยชน แล้วพระที่ถูกฆ่าตายล่ะไม่เคยเอามาเป็นอนุสติไม่เคยเรียกร้องสิทธิให้พระ สิทธิมนุษยชนมีให้เฉพาะกลุ่มผู้ก่อการร้ายเท่านั้นหรือ วิธีการแก้ปัญหาภาคใต้อาตมาเห็นว่า เป็นการแก้แบบทุนนิยม เอาเงินมากองไว้เยอะเงินมากแก้อะไรไม่ได้ แก้แบบเดินตามหลังผู้ร้าย ความปลอดภัยในชีวิตของชาวบ้านไม่มี ออกไปกรีดยางไม่ได้ มีทรัพยากรแต่ไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ พระเองก็บิณฑบาตไม่สะดวก จริงๆ พระเองก็ไม่เคยไปรบหรือขัดขวางอะไร ไม่เคยมี พระอยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญกำหนดคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ไม่เคยไปเลือกตั้ง อยู่อย่างสงบ จึงไม่น่าเอาพระหรือวัดมาเป็นประเด็นการก่อการร้าย

มองบทบาทการแก้ไขปัญหาของ กอส. อย่างไร

กอส.เหรอ ทุกครั้งที่มาประชุมทีไร ก็ไม่เคยเอาข้อมูลจากผู้บริสุทธิ์จริงๆ คำว่าคณะกรรมการสมานฉันท์ในความหมายของพระบอกว่าฉันแปลว่ากิน สมานแปลว่าร่วมกัน สมานฉันท์แปลว่ามาร่วมกันกิน ทั้งขบวนการรัฐ และกอส. ทุนเยอะแต่กลับนำมาให้ผู้ที่ไม่หวังดี ทุกวันนี้ตอนเช้ามีแต่เหตุการณ์ฆ่ากันตาย แล้วจะแก้กันอย่างไร พระทนไม่ได้แล้ว จะให้ใช้ขันติ เขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้พูดนานแล้ว แถลงการณ์ครั้งนี้พระทั้ง จ.ปัตตานีได้ประชุมร่วมกัน 99 เปอร์เซ็นต์มองเห็นปัญหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมด

หากมีการใช้ความรุนแรงตอบโต้กันมากๆ จะไม่ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่าง ศาสนามากขึ้นหรือ

อาตมาเห็นว่าการใช้ความรุนแรงในการตอบโต้ผู้ก่อความไม่สงบอยู่ที่ดุลยพินิจ จริงๆ แล้วก็อยากให้ใช้การประนีประนอมในการแก้ปัญหา แต่ปัญหาชายแดนภาคใต้ปัญหานี้เปรียบเสมือนเหล็ก การแก้ไขถ้าเอาน้ำไปราดเหล็กมันจะดับความรุนแรงได้อย่างไร การแก้ปัญหาแบบสันติวิธีถ้าตั้งใจจะทำมันก็ทำได้ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลใช้นโยบายไฟไหม้ฟาง มันไหม้หมดไม่มีถ่านเหลือเลย ไม่มีการทำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ได้เพียงอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ต้องเปลี่ยนออกไป ไม่มีความต่อเนื่อง นโยบายฉาบฉวยแล้วก็ออกมาพูดการแก้ปัญหาต้องใจเย็นๆ พูดอย่างนี้ไม่ได้ ฆ่ากันตายทุกวันจะบอกให้ใจเย็นอีกหรือ

การที่พระสงฆ์ออกมาแสดงความเห็นอย่างนี้ ไม่กลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหรือ

อาตมาพูดไปแล้วไม่กลัว เป็นไงเป็นกัน เรามีชีวิตเขามีชีวิต ไทยพุทธกับไทยมุสลิมมันแตกมานานแล้ว ตอนนี้เขาเอาศาสนามาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้น ถ้าตราบใดผู้บริหารอ่อนแอ รัฐบาลอ่อนแอมันก็แก้อะไรไม่ได้ เหตุที่พระต้องลุกขึ้นมาเพราะพระก็เครียด โดนเบียดเบียน โดนเหยียบย่ำ

แถลงการณ์ที่ออกมาในนามคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี อาจถูกตำหนิจากมหาเถรสมาคม

ตอนออกแถลงการณ์ เจ้าคณะภาคก็อยู่ อาตมาในฐานะเป็นคนพื้นที่ที่อยู่ติดดิน และเป็นผู้นำเมื่อมติสงฆ์ส่วนใหญ่เห็นควรอย่างนี้ก็ต้องรับผิดชอบ มหาเถรสมาคมอยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ในพื้นที่ อาตมาไม่กลัวถูกตำหนิ เพราะสิ่งที่ทำไม่ผิดหลักธรรม ไม่ผิดหลักวินัยสงฆ์

ทุกวันนี้อยากให้ทหารเข้ามาดูแลความปลอดภัยให้พระสงฆ์หรือไม่

ก็อยากให้มา ทุกวันนี้ชาวบ้านรอบนอกไม่เข้าใจ 97 เปอร์เซ็นต์ของชาวบ้านใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแนวร่วม มีการสร้างความหวาดระแวงให้เจ้าหน้าที่รัฐ ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาโดยการส่งคนที่ไม่รู้ปัญหาเข้ามาในพื้นที่ ไม่เคยรู้จักจิตใจของคนที่นี่เลยแล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร

เพราะเหตุใดจึงเรียกร้องให้ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี และพล.อ.กิติ รัตนฉายา เข้ามาเป็นผู้แก้ปัญหา

สองคนนี้รู้อะไรดี เคยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มานานตั้งแต่เป็นนายทหารชั้นผู้น้อย เป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจกับบุคลกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี รู้ว่าอะไรเป็นอะไร สองคนนี้จะสามารถแก้ปัญหาความรุนแรง อย่างน้อยเหตุรายวันให้ยุติลงไปได้

อาตมาเห็นว่า จุดอ่อนของรัฐบาลนี้คือ ใครเสนออะไรก็หลงประเด็นตามเขาไปหมด ส่วน กอส.ก็ขอให้ถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ ไม่รู้จะทำอย่างไร รัฐบาลไม่แก้ปัญหาเป็นชิ้นเป็นอัน เกิดเหตุที่ไรได้แต่เยียวยาไม่แก้ปัญหาจริงๆ เพราะถ้าแก้จริงๆ ก็ทำได้ แต่เขาไม่ทำ

บทความที่นำเสนอก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 700 เรื่อง หนากว่า 10000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี
R
related topic
251048
release date
คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด
เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
อาตมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวัดพรหมประสิทธิ์ ที่มีการเผาและฆ่าพระสงฆ์ จะเห็นได้ว่าพระถูกเบียดเบียนมาก อย่างที่วัดหลักเมืองก็มีการวางระเบิดทางเข้าวัด อาตมามองเห็นว่านี่มันไม่ใช่สมานฉันท์แล้ว ถามว่าจะสมานฉันท์กับใคร สมานฉันท์กับผู้ก่อการร้ายหรือผู้บริสุทธิ์ ในคณะกรรมการสมานฉันท์บางคนตอนนี้ เขาทำเหมือนเข้าข้างกลุ่มผู้ก่อการร้าย

ยุบกรรมการสมานฉันท์ : เปิดใจเจ้าคณะปัตตานี

ทุกครั้งก็มักจะอ้างแต่เหตุการณ์ตากใบหรือกรือแซะ เรื่องนี้ไม่ใช่อาตมามอง แต่ส่วนรวมเขามองอย่างนั้น เขาเห็นว่าทุกสิ่งที่ กอส.ทำไป มักเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเข้าข้างผู้บริสุทธิ์ ขณะที่ผู้บริสุทธิ์ อาตมาไม่ได้หมายถึงชาวพุทธอย่างเดียว มุสลิมก็มีที่ถูกทำร้าย แต่ กอส.กลับเอาใจลูกหลานของฝ่ายตรงข้าม แต่เวลาลูกหลานของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกทำร้ายจริงๆ กลับไม่ได้รับการเหลียวแล กรณีที่วัดหรือพระที่โดนทำร้าย กอส.ไม่เคยให้การสงเคราะห์ ไม่เคยให้ความสนใจ

อาตมาเห็นว่า กอส.ลำเอียงแน่นอน ตามหลักของพุทธศาสนาสาเหตุของความลำเอียงมี 4 ประการ คือลำเอียงเพราะกลัวอิทธิพลภายนอก จึงไม่ทำให้เกิดความจริง สองลำเอียงเพราะความชอบเป็นส่วนตัว แค่เห็นคนนี้เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติ อย่างนี้เรียกว่าลำเอียงเพราะรักเป็นฉันทาคติอย่างหนึ่ง สามลำเอียงเพราะความไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างนี้ลำเอียงเพราะความไม่รู้ สี่ลำเอียงเพราะหลงทางเป็นการลำเอียงเพราะหลงโมหะ ใครก็ตามที่จะรักษาความยุติธรรม ต้องขจัดอคติทั้ง 4 ประการออกไปก็จะดำเนินการได้การแก้ปัญหาถูกต้อง