บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ลำดับที่ 488 หัวเรื่อง
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
พิเชษฐ เมาลานนท์ และคณะทำงาน
มหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น
บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
The Midnight 's article
release date
061247
R
relate topic
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับโครงการบ้านเขา-บ้านเรา : ส่องญี่ปุ่น มองไทย ใส่ใจบริบทโลก นำเสนอนิติพลวัตร เพื่อนำกฎหมายมาแก้ปัญหาสังคม

THEIR HOMES,
OUR HOME

View Japan, Scan the Globe, Cope with Thai Problems
By: Pichet Maolanond
Law Faculty, Niigata University
Research Team: Nilubol C. &
Pornthip A. "JTL-RI" Japanese-Thai
Legal Research Institute

32 years ago, I went to study law in Japan, and felt impressed by the fact that the Japanese always realized the need to know the legal dynamism in other countries ("Their Homes"). The Japanese then applied the earned knowledge to their own society.
Thus, it has long been a dream of
mine that we the Thais have some
kinds of simple media to report on
how other countries use their law to solve their societal problems.
Tough it took me 32 years, here is somewhat the weekly newsletter
I have been dreaming of.H
ภาพประกอบดัดแปลง เพื่อใช้ประกอบข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย "นิติพลวัตร - สารานุกรมกฎหมายรายเดือน" โดย
พิเชษฐ เมาลานนท์ และคณะทำงานฯ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น (เผยแพร่ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๔๗)
ผลงานวิชาการทุกชิ้น ซึ่งเผยแพร่บนเว็ปแห่งนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หากนำไปอ้างอิง กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่กรุณาให้ใช้พื้นที่ฟรีโดยไม่จำกัด ในการเผยแพร่งานวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย
เว็ปไซท์นี้มีการคลิกโดยเฉลี่ยต่อวัน 14119-26256 ครั้ง สำรวจเมื่อ สิงหาคม 47

บ้านเขา-บ้านเรา ส่องญี่ปุ่น มองไทย ใส่ใจบริบทโลก...

ข้อมูลความรู้ทางกฏหมายรายเดือน สำหรับผู้สนใจ การนำกฏหมายมาใช้แก้ปัญหาความยากจน

เผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์ หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะสามารถแก้ปัญหาได้ (06122547)

ตัวอย่าง "บ้านเขา-บ้านเรา" ฉบับแรก
ผู้เขียนไปเรียนกฎหมายที่ญี่ปุ่นเมื่อ ๓๒ ปีที่แล้ว รู้สึกประทับใจว่า สังคมญี่ปุ่นใฝ่ใจศึกษาหาข้อมูลว่า กฎหมายในชาติอื่น ("บ้านอื่น") พลวัตรไปอย่างไรบ้าง และนำความรู้มาปรับใช้ ในชาติตน ผู้เขียนจึงใฝ่ฝันว่า ควรมี "สื่อ" อะไรง่ายๆ ที่ให้ข้อมูลทุกอาทิตย์ว่า "บ้านอื่น" เขาใช้กฎหมายกันอย่างไร ในการแก้ปัญหาสังคม
แม้จะเนิ่นมาถึง ๓๒ ปี แต่นี่คือ "ตัวอย่าง" รูปร่างจดหมายข่าวรายสัปดาห์ ว่าด้วย "Law & Policy on Social Justice" ที่ผู้เขียนใฝ่ฝันว่า ควรเกิดขึ้น ในสังคมไทย

คำแถลง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กองบรรณาธิการได้พิจารณาข้อมูลความรู้ทางกฏหมาย ซึ่งนำเสนอโดย
รศ.พิเชษฐ เมาลานนท์ และคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ทีมวิจัย: นิลุบล ชัยอิทธิทธิพรวงศ์ & พรทิพย์ อภิสิทธิวาสนา แล้วเห็นว่า ข้อมูลความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ ในฐานะที่นำกฎหมายมาเป็น "เครื่องมือ" แก้ความยากจนได้ จึงจัดให้มีหน้าพิเศษนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจทุกท่านต่อไป midnightuniv@yahoo.com

 

คลิกไปหน้า homepage มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

บ้านเขา - บ้านเรา
ส่องญี่ปุ่น มองไทย ใส่ใจบริบทโลก

สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗
พิเชษฐ เมาลานนท์
มหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น
นิลุบล ชัยอิทธิพรวงศ์ และ พรทิพย์ อภิสิทธิวาสนา
นักวิจัยทุนมูลนิธินิปปอนเพื่อปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเซีย
("API Fellowships," The Nippon Foundation Fellowships for Asian Public Intellectuals)
ณ คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4)

 

View Japan
บริบทการเมือง-เศรษฐกิจ
1. แก้รัฐธรรมนูญ: พุธ ๑๗ พย. - - พรรครัฐบาลญี่ปุ่น จะทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ทันฉลอง ๕๐ ปีพรรค LDP เดือน พย. ปีหน้า โดยมีเนื้อหาหลักว่า (๑) ห้ามทำสงคราม แต่มีกองทัพป้องกันตนเองได้ (๒) ให้สตรีครองราชย์ได้ (๓) ห้ามวุฒิสมาชิกเป็นรัฐมนตรี (๔) เพิ่มสิทธิใหม่ๆ เช่น The Right to Privacy และ The Right to Know เป็นต้น (JT: 19 Nov)
ท ล้มละลายลดลง: จันทร์ ๑๕ พย. - - ตัวเลขบริษัทญี่ปุ่นล้มละลายในเดือน ตค. ลดลง ๒๓.๓ % เหลือ ๑,๐๖๔ ราย ซึ่งลดติดต่อกันมา ๒๒ เดือนแล้ว (DY: 16 Nov)

2. เศรษฐกิจฟื้นตัว: อังคาร ๑๖ พย. - - World Bank ทำนายว่า ญี่ปุ่นจะเติบโตทางเศรษฐกิจ (DY: 18 Nov)

3. ค่าสิทธิบัตรน้ำตาลเทียม: ศุกร์ ๑๙ พย. - - บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ประนอมข้อพิพาท (Mediation) ที่ศาลอุทธรณ์โตเกียว ในคดีที่ Mr. Naruse Masayoshi (อดีตพนักงานบริษัท) ฟ้องเรียกค่าสิทธิบัตร ๖๙๐ ล้านเยน (ราว ๒๖๒ ล้านบาท) ค่าสูตรผลิตน้ำตาลเทียมที่เขาคิดให้บริษัท โดยตกลงจ่ายกัน ๑๕๐ ล้านเยน (ราว ๕๗ ล้านบาท) (DY: 21 Nov)

บริบทสังคม
1.กฎหมายเพิ่มโทษอาชญากรรม: พฤหัส ๑๘ พย. - - สภาผู้แทนฯญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายแก้ประมวลกฎหมายอาญา & วิธีพิจารณาความอาญา เพิ่มโทษจำคุกได้ถึง ๓๐ ปี แก่อาชญากรรมร้ายแรง และเพิ่มโทษใหม่ ๒ ประการ คือ (๑) การรุมข่มขืนเป็นกลุ่ม ที่กฎหมายไทยเรียกว่า "โทรมหญิง" (๒) การรุมข่มขืนเป็นกลุ่ม จนหญิงตาย-บาดเจ็บ (JT: 20 Nov)

2. เจ้าหนี้มีความผิด ถ้าทวงเงินจนลูกหนี้ฆ่าเมีย: ศุกร์ ๑๙ พย. - - ศาลจังหวัดไซตะมะ พิพากษาว่า ผู้ให้กู้มีความผิด ที่ขู่กรรโชกทวงเงิน จนลูกหนี้ต้องฆ่าภริยาหนีทุกข์ (DY: 21 Nov)

3. สามี-ภริยาโดยพฤตินัย ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย: พฤหัส ๑๘ พย. - - ศาลฎีกาญี่ปุ่นตัดสินว่า สามี-ภริยาโดยพฤตินัย (Common-law Marriage) ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย กรณีที่อีกฝ่ายแยกทาง (DY: 19 Nov)

"ไทย-ญี่ปุ่น" สัมพันธ์กันเช่นไร
1.ไทยส่งข้าวไปขายญี่ปุ่นได้ไหม: อังคาร ๑๖ พย. - - พรรครัฐบาล LDP & กระทรวงเกษตรญี่ปุ่น กำลังวางแผนการผลิตข้าว ๘.๕๑ ล้านตันในปี ๒๐๐๕ (ลดลง ๖๐,๐๐๐ ตันจากปี ๒๐๐๔) แสดงว่าคนญี่ปุ่นจะกินข้าวน้อยลง (JT: 18 Nov)

2. ญี่ปุ่นไม่ป้องกันการค้ามนุษย์: รายงานพิเศษของ ILO ชื่อว่า "Human Trafficking for Sexual Exploitation in Japan" ระบุว่า ญี่ปุ่นไม่คุ้มครองป้องกันเหยื่อของ Human Trafficking โดยเฉพาะสตรีที่เข้าไปเป็นโสเภณี จะถูกทางการญี่ปุ่นปฏิบัติดังเช่นอาชญากรเสมอไป // ก่อนหน้านี้ ในเดือน มิย. กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ก็ได้ออก Annual Report on Trafficking in Persons เรื่องญี่ปุ่นมาแล้ว (DY: 20 Nov)

"ข่าวเบาๆ"
1. เพียงแต่รักสะอาด ไม่อาจถูกฟ้องหย่า: พฤหัส ๑๘ พย. - - ศาลฎีกาญี่ปุ่นตัดสินว่า ภริยาหมกมุ่นรักษาแต่ความสะอาด ไม่เป็นเหตุให้สามีฟ้องหย่าได้ (DY: 20 Nov)

2. ลูกชายโทรขอเงินแม่: พุธ ๑๗ พย. - - สตรีวัย ๖๐ ได้รับโทรศัพท์จากลูกชายที่เป็นหมอ (วัย ๓๐) แจ้งว่าให้ยาผิด-ทำให้คนไข้ตาย ต้องใช้ค่าเสียหาย ต่อมา ผอ. รพ. โทรมาแจ้งจำนวนเงิน สตรีผู้นี้ได้ส่งเงินเข้าบัญชีไปให้ลูกชาย แต่ได้รู้ภายหลังว่า เรื่องทั้งหมดถูก "กุ" ขึ้น แต่เมื่อเช็คไปที่ธนาคาร เงินได้ถูกเบิกไปหมดแล้ว (DY: 20 Nov)

3. ใครเอา "เป๋าตังค์" ฉันไป: ศุกร์ ๑๙ พย. - - สตรีวัย ๓๐ บนเกาะโอกินาวา ค้นพบว่า "อีกา" ขโมยกระเป๋าสตางค์เธอไป แต่ในที่สุด ไตร่ตรองดีแล้ว ทำใจได้ว่าเลิกคิด "ฟ้องคดีอีกา" คงจะดีกว่า (JT: 21 Nov)

Scan the Globe
บริบทการเมือง-สังคม

1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ศุกร์ ๑๙ พย. - - ระบบใหม่ในสหรัฐฯ ในการดูข้อมูลผู้โดยสารเครื่องบิน อาจละเมิด Privacy Law ของยุโรป (DY: 21 Nov)

2. Windows ภาษาชนเผ่าพื้นเมือง: Microsoft จะออก Windows ภาษาชนเผ่าพื้นเมือง "อินคา" (JT: 16 Nov)
3. ใช้กฎหมายรัฐ จัดการฉกฉวยที่ดินพื้นเมือง: พฤหัส ๑๘ พย. - - ชาว "เมารี" ประท้วงรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่ออกกฎหมายระบุว่าที่ดินชายฝั่งเป็น "สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน" (JT: 20 Nov)

3. ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ: รัฐบาลอังกฤษจะประกาศห้ามสูบบุหรี่ ตามที่สาธารณะบนเกาะอังกฤษ ใน เช่น ในสำนักงาน ร้านอาหาร ผับ & บาร์ที่ขายอาหาร (๘๐ % ในอังกฤษ) แต่ไม่รวมพับ & บาร์ที่ไม่ขายอาหาร (๒๐ % ในอังกฤษ) // นอกจากนี้ จะห้ามการโฆษณา "Junk Foods" ทางทีวี ที่มุ่งต่อเด็กด้วย (JT: 18 Nov)

บริบทสิ่งแวดล้อม
1. บริษัทเอกชนสหรัฐ ปรับตัวตามกฎหมาย: ศุกร์ ๑๒ พย. - - บริษัทอเมริกันหลายแห่งในยุโรป เช่น GM, DuPont, Xerox จะปรับตัวตาม "พิธีสารเกียวโต" (Kyoto Protocol) ในการลดก๊าซเรือนกระจก ไม่เช่นนั้น จะแข่งขันในยุโรปไม่ได้ โดยเฉพาะในธุรกิจขายเทคโนโลยี่ด้านนี้ // "พิธีสารเกียวโต" มี ๑๒๖ ประทศเข้าร่วม รวม EU ๒๕ ชาติ (DY: 16 Nov)

2. รัสเซียลงนามลดก๊าซเรือนกระจก: พฤหัส ๑๘ พย. - - รัสเซียแจ้งเป็นทางการต่อ UN ว่ายอมรับ Kyoto Protocol จึงเริ่ม Count Down ๓ เดือนที่ "พิธีสารเกียวโต" จะมีผล ในวันที่ ๑๖ กพ. ๐๕ (DY: 20 Nov)

บทบาทกระบวนการยุติธรรม
1. ตุลาการ ตีความก้าวหน้า: ศุกร์ ๑๒ พย. - - นาย Ahmed Salim Hamdan (คนขับรถวัย ๔๓ ปี ของ Osama bin Laden) ที่ถูกสหรัฐฯจับตัว จะถูกจองจำที่อ่าว Guantanamo Bay ตั้งแต่ ๗ ธค. แต่ศาลสหรัฐฯตัดสินว่า นาย Hamdan ต้องได้รับความคุ้มกันในฐานะ "เชลยศึก" (Prisoner of War) ตามอนุสัญญาเจนีวา คำพิพากษานี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้ถูกจองจำทั้ง ๕๕๐ คนที่กวนตานาโม (JT: 15 Nov)

2. คดีนายกรัฐมนตรีให้สินบนผู้พิพากษา: ศุกร์ ๑๒ พย. - - อัยการขอให้ศาลจำคุกนาย Berlusconi (นายกฯอิตาลี) ๘ ปี ฐานให้สินบนผู้พิพากษา ให้ตัดสินไม่ให้รัฐอนุญาต ขายกิจการอาหารให้ธุรกิจคู่แข่ง // นายกฯอิตาลีผู้นี้ คืออดีตนักธุรกิจ ก่อนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ (JT: 15 Nov)

3. อัยการถูกสังหาร: ศุกร์ ๑๙ พย. - - อัยการเวเนซูเอลา เจ้าของคดีรัฐประหารประธานาธิบดี เสียชีวิตเพราะรถถูกวางระเบิด "Car Bomb" (DY: 21 Nov)
4. ผู้พิพากษาถูกสังหาร: ศุกร์ ๑๙ พย. - - ผู้พิพากษาศรีลังกา ผู้มักตัดสินคดีเข้มงวดต่อพวกกบฏ & พวกค้ายาเสพติด ถูกยิงตายหน้าบ้าน (DY: 21 Nov)

"ข่าวเบาๆ"
1. เสรีภาพในการดูเว็บโป้: มิย. ๐๔ - - ศาลฎีกาสหรัฐฯ ตัดสินว่า ร่างกฎหมายป้องกันเยาวชนดูเว็บโป้ ขัดกับ The First Amendment ในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) (JT: 21 Nov)

2. ถูกปรับฐานร้องเพลงชาติผิด: เสาร์ ๑๓ พย. - - สตรีเม็กซิกันถูกปรับ ๔๐ ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ราว ๑,๖๐๐ บาท) ฐานร้องเพลงชาติเม็กซิโกเปะปะ ในสนามแข่งฟุตบอลแห่งหนึ่ง เธอยอมรับว่าร้องผิด แต่สู้ว่าไม่ตั้งใจ & ไม่มีเจตนาร้าย // ความผิดต่อธงชาติ ตราประจำชาติ หรือเพลงสวดศาสนาคริสต์ อาจถูกปรับถึง ๙๕๐ ดอลล่าร์สหรัฐฯ (JT: 17 Nov)

Cope with Thai Problems
บริบทสิทธิมนุษยชน

1. คดีไฟฟ้าช็อร์ตอัณฑะ: อาทิตย์ ๑๔ พย. - - สภาทนายความ ยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้หาผู้รับผิดชอบ กรณีตำรวจซ้อม & ใช้ไฟฟ้าช็อร์ตอัณฑะผู้ต้องหาลักทรัพย์ & ขับขี่จักรยานยนต์ไม่มีป้ายทะเบียนที่อยุธยา (มติชน: ๑๕ พย.)

บริบทเศรษฐกิจ
1. FTA: อังคาร ๑๖ พย. - - ครม. อนุมัติ "กรอบความร่วมมือ FTA" ระหว่างอาเซียน-จีน เพื่อลงนามความตกลงการค้า & ระงับข้อพิพาททางการค้า ณ การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ที่เวียงจันทน์ ในวันที่ ๒๙ พย. โดย ๒ ฝ่ายจะเริ่มลดภาษีนำเข้าสินค้าทั่วไปตั้งแต่ ๑ กค. ๔๘ จนเหลือร้อยละ ๐ ภายใน ๕ ปี (ผจก: ๑๗ พย.)

หน้าที่ระงับข้อพิพาท
1. คดีพิพาทภายในคณะกรรมการสิทธิฯ: จันทร์ ๑๕ พย. - - นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิฯ แจ้งความดำเนินคดีกับประธานคณะกรรมการสิทธิฯ ที่ออกคำสั่งบังคับให้ย้ายห้องทำงาน // ก่อนหน้านี้ เมื่อ ๒๑ กย. ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งประธานกรรมการสิทธิฯ เพราะไม่ชอบกฎหมาย ที่ให้ นพ.ชูชัย พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการโดยทันที ขณะยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯตามขั้นตอน // และเมื่อ ๒๙ ตุลาคม ศาลปกครองกลางได้พิพากษาในอีกคดี ว่าคำสั่งประธานคณะกรรมการสิทธิฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่บังคับให้ นพ.ชูชัย ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 11 ต้องลงเวลามา-กลับที่ประธานทุกวัน (มติชน: ๑๖ พย.)

2. คดีคำสั่งไม่ชอบธรรม ที่การบินไทย: พุธ ๑๗ พย. - - ศาลนัดสืบพยานคดีที่กัปตันการบินไทย ฟ้องเรียกค่าเสียหายผู้บริหารการบินไทย ว่ามีคำสั่งไม่ชอบธรรม ที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งสั่งให้หยุดบินไปตรวจสุขภาพจิต และตัดเงินเดือน ๓ เดือน เพราะกัปตันผู้นี้ทะเลาะวิวาทกับผู้จัดการบุคลากรการบิน กรณีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า เขาจ้างนักบินต่างด้าวจำนวนมาก มาขับเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ (มติชน: ๑๘ พย.)

3. คดีหมิ่นประมาทใน Website: พฤหัส ๑๘ พย. - - พิธีกรสตรีผู้หนึ่ง แจ้งความว่า Webmaster ของเว็บไซต์บางแห่ง หมิ่นประมาทตน ที่อนุญาตให้ลงข้อความหมิ่นประมาทตนบนเว็บบอร์ด ด้วยข้อความหยาบคาย ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยมีสำเนาข้อความจากเว็บบอร์ด มามอบให้พนักงานสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน (มติชน: ๑๙ พย.)

หน้าที่ควบคุมสังคม
1. จักรยานยนต์รับจ้าง: พุธ ๑๗ พย. - - กฎหมายควบคุมรถจักรยานยนต์รับจ้าง ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๑๑ พค. ๔๘ ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน และจะได้ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง (ผจก: ๑๘ พย.)

2. บัญชีผู้มีอิทธิพล: พฤหัส ๑๘ พย. - - คณะกรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพล เสนอบัญชีดำ "ผู้มีอิทธิพล" ทั่วประเทศ ๓,๑๘๑ คน ประกอบด้วยมือปืนรับจ้าง ๔๘๐ คน, พวกเปิดบ่อน-ซ่อง-ค้าของเถื่อน ๑,๓๐๐ คน, มาเฟีย ๕ จว.ชายแดนใต้ ๑๒ คน (มติชน: ๑๙ พย.)

 


สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 450 เรื่อง หนากว่า 5000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com