ค้นหาบทความที่ต้องการ ด้วยการคลิกที่แบนเนอร์ midnight search engine แล้วใส่คำหลักสำคัญในบทความเพื่อค้นหา
โครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน: จากชายขอบถึงศูนย์กลาง - Media Project: From periphery to mainstream
Free Documentation License - Copyleft
2006, 2007, 2008
2009, 2010, 2011
2012, 2013, 2014
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of
this licene document, but changing
it is not allowed. - Editor

อนุญาตให้สำเนาได้ โดยไม่มีการแก้ไขต้นฉบับ
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาทุกระดับ
ข้อความบางส่วน คัดลอกมาจากบทความที่กำลังจะอ่านต่อไป
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๓ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยบทความทุกชิ้นที่นำเสนอได้สละลิขสิทธิ์ให้กับสาธารณะประโยชน์

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

74

 

 

 

 

75

 

 

 

 

76

 

 

 

 

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

 

 

 

 

80

 

 

 

 

81

 

 

 

 

82

 

 

 

 

83

 

 

 

 

84

 

 

 

 

85

 

 

 

 

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12-06-2551 (1584)

WAR GAME, WAR FOR ALL, WAR FOR MONEY
WAR GAME: นรกบันเทิง จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล : เรียบเรียง
บทความชิ้นนี้เคยได้รับการตีพิมพ์แล้วใน a day weekly
บทความวิชาการนี้ สามารถ download ได้ในรูป word

บทแปลและเรียบเรียงต่อไปนี้ ได้รับการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่หวังผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาตัวอย่าง
และกรณีศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนจากประเทศชายขอบทั่วโลก
มาเป็นตัวแบบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อเผชิญกับปัญหาสิทธิมนุษยชน
และสิทธิชุมชนในประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้ลิขซ้าย (copyleft)

บทความนี้ได้รับมาจากผู้เขียน เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมสงครามในคอมพิวเตอร์
หลายต่อหลายเกมความรุนแรงเหล่านี้ เป็นผลิตผลที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ นักการทหาร นักวิชาการ นักหนังสือพิมพ์ และ
นักอุตสาหกรรมผลิตเกม และโลกธุรกิจ ฯลฯ. เส้นแบ่งระหว่างโลกของความเป็นจริง
และอุตสาหกรรมบันเทิงทหารที่เน้นความรุนแรงกำลังละลายเข้าหากัน ประวัติศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ผ่านนเกม และความเห็นอกเห็นใจปฏิบัติการทางทหารของ
สหรัฐฯ ถูกทำให้ซึมลึก ในขณะที่ประเทศที่ถูกรุกรานกลับกลายเป็นปีศาจ
...
midnightuniv@gmail.com

บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ข้อความที่ปรากฏบนเว็บเพจนี้ ได้รักษาเนื้อความตามต้นฉบับเดิมมากที่สุด
เพื่อนำเสนอเนื้อหาตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อ กองบรรณาธิการเพียงตรวจสอบตัวสะกด
และปรับปรุงบางส่วนเพื่อความเหมาะสมสำหรับการเผยแพร่ รวมทั้งได้เว้นวรรค
ย่อหน้าใหม่ และจัดทำหัวข้อเพิ่มเติมสำหรับการค้นคว้าทางวิชาการ
บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ ๑๕๘๔
ผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ ๑๔.๕ หน้ากระดาษ A4)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WAR GAME, WAR FOR ALL, WAR FOR MONEY
WAR GAME: นรกบันเทิง จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล : เรียบเรียง
บทความชิ้นนี้เคยได้รับการตีพิมพ์แล้วใน a day weekly
บทความวิชาการนี้ สามารถ download ได้ในรูป word

ความนำ: War Game...เกมสร้างความจริง

คุณรู้หรือไม่ เกมคอมพิวเตอร์ simulator ยอดฮิตหลายเกมที่มีผู้เล่นอยู่ตามบ้านและร้านเน็ตคาเฟ่ทุกมุมถนนของโลก ได้รับการวิจัยและออกแบบโดยกระทรวงกลาโหม แห่งสหรัฐอเมริกา หรือเพนตากอนโดยใช้งบประมาณจำนวนมาก และด้วยงบประมาณที่มาจากเงินภาษี ย่อมหมายความว่าเกมที่แพร่หลายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้. ขณะที่เรากำลังบังคับเยาวชนของเราให้เรียน 'ร.ด.' หรือนักศึกษารักษาดินแดน เพนตากอน กำลังฝึกเยาวชนทั่วโลก ผ่านสินค้าที่เรียกว่า เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สร้างวิถีของโลก 'วิถีของสงคราม'

เยาวชนโลกรุ่นต่อจากนี้จะไม่มีใครถามถึงความชอบธรรมของสงคราม? ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติจะมีสหรัฐอเมริกาเป็นพระเอกตลอดกาล? 'ความจริง' กำลังถูกกำหนด จิตวิญญาณกำลังถูกผูกขาด… กรรณิการ์ กิจติเวชกุล จะเปิดข้อมูลที่คุณอาจไม่รู้ อันตรายที่คุณอาจคาดไม่ถึง เพื่อคำถามที่ใหญ่กว่า "โลกในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?" ที่เราต้องช่วยกันตอบ

ประเด็นที่น่าสนใจ

- ถ้าคุณอยากจะเป็นนักซุ่มยิง คุณสามารถเป็นได้โดยไม่คิดมูลค่า America's Army เกมออนไลน์ที่พัฒนาโดยกองทัพบกสหรัฐฯ ให้คุณเล่นได้ออนไลน์ฟรี หรือไปที่สำนักงานรับสมัครทหารทุกสาขา ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วไม่ต่ำกว่า 950,000 ราย เกมนี้จะสอนให้คุณได้เรียนและฝึกการยิงปืนกล และปืนไรเฟิล หลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นนักแม่นปืน ที่คอยสอดส่ายสายตาผ่านลำกล้องเพื่อล่าสังหารผู้ก่อการร้าย

(*)America's Army (also known as AA or Army Game Project) is a tactical multiplayer first-person shooter owned by the United States Government and released as a global public relations initiative to help with U.S. Army recruitment.

The PC version 1.0, subtitled Recon, was first released on July 4, 2002. Since then, there have been over 20 updated versions released, the most recent being AA:SF (Overmatch) v2.8.3.1. All versions use the Unreal Engine. The game is financed by the U.S. Government and distributed for free. It was originally developed by the MOVES Institute at the Naval Postgraduate School. Rise of a Soldier is the subtitle for the Xbox version that was developed by the U.S. Army, Ubisoft and Secret Level. A mobile phone version, published by Gameloft, is also available. An arcade version using light guns has been developed.

- ประวัติศาสตร์ที่ชื่นชมการรุกราน สนับสนุนการเหยียดชนชาติ ชื่นชอบความรุนแรงโดยรัฐ การสร้างความชอบธรรมให้กับผู้เข้ายึดครอง และส่งเสริมการเอารัดเอาเปรียบ กำลังถูกสอน สร้างให้ซึมลึก และทำให้เป็นความจริงแท้ในหลายวิธี ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสอน แต่ผ่านการมีประสบการณ์ร่วม

- มันเป็นความจริงที่ว่า การแปลงสงครามเป็นสินค้าและผันความรุนแรงเป็นความบันเทิงจนบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ภาพยนตร์เคยได้ทำหน้าที่นี้มาแล้ว แต่ความสำคัญอยู่ที่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทเฉพาะในการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสงครามและการกดขี่

- สิ่งที่จำเป็นในขณะนี้คือ การบอกกล่าวให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในวังวนของเกมรู้ว่า สิ่งที่พวกนี้นำเสนอไม่ใช่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ แต่มันเป็นแค่เกมเท่านั้น การวิพากษ์วิจารณ์วัตถุประสงค์เบื้องหลังเกมพวกนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องรวมถึงการวิพากษ์การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่สนับสนุนการใช้กำลัง การรุกราน และการแพร่ลัทธิจักรวรรดินิยม

เนื้อเรื่อง

เมื่อกว่าครึ่งศตวรรษ ภาพยนตร์ 'The Birth of a Nation'(*) ที่มีเนื้อหาว่าด้วยภารกิจของกลุ่มอัศวินแคลนส์ (Clansman) ที่ออกปราบคนผิวดำที่ไล่ข่มขืนผู้หญิงผิวขาว เป็นแรงกระตุ้นให้คนอเมริกันผิวขาวกว่า 3 ล้านคนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มคู คลักซ์ แคลน (Ku Klux Klan) (**) สวมเสื้อคลุมและหน้ากากสีขาวออกปฏิบัติภารกิจ ซึ่งในปัจจุบันก็คงต้องเรียกว่า การก่อการร้าย ข่มขู่ ทุบทำร้าย เฆี่ยนตี จนถึงอุ้มฆ่า วางระเบิดสังหารคนผิวดำทั่วสหรัฐอเมริกา

(*)The Birth of a Nation (also known as The Clansman) is one of the most influential and controversial films in the history of American cinema. Set during and after the American Civil War and directed by D. W. Griffith, the film was based on Thomas Dixon's The Clansman, a novel and play, and was released on February 8, 1915. The Birth of a Nation is important in film history for its innovative technical and narrative achievements, and for its status as the first Hollywood "blockbuster." It has provoked great controversy, both in its own day and today, for its promotion of white supremacism and glorification of the Ku Klux Klan.

(**)Ku Klux Klan (KKK) is the name of several past and present secret organizations in the United States, mostly in the South, that are best known for advocating white supremacy and acting as vigilantes while hidden behind conic masks and white robes. The first KKK arose in the turmoil after the Civil War. It utilized terrorism, violence, and lynching to intimidate and oppress African Americans, Jews as well other racial and religious minorities.

The first Klan was founded in 1866 by veterans of the Confederate Army. Its purpose was to restore white supremacy in the aftermath of the American Civil War. The Klan resisted Reconstruction by intimidating "carpetbaggers", "scalawags" and freedmen. The KKK quickly adopted violent methods. The increase in murders finally resulted in a backlash among Southern elites who viewed the Klan's excesses as an excuse for federal troops to continue occupation. The organization declined from 1868 to 1870 and was destroyed by President Ulysses S. Grant's prosecution and enforcement under the Civil Rights Act of 1871. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://en.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan)

ภาพยนตร์เคยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างอารมณ์ร่วม สร้างกระแสสาธารณะ และปั้นสร้างความจริง แต่ปัจจุบันโลกยุคดิจิตอล ภาพยนตร์อาจจะล้าสมัยเกินไป ไม่โดนใจเด็กที่เติบโตมากับจอยสติกค์ ดังนั้นภาระหน้าที่สำคัญที่ผู้มีอำนาจจำนวนมากเคยให้ภาพยนตร์แบกรับไว้ บัดนี้ผู้ที่ก้าวเข้ามาทำหน้าที่นี้คือ เกมคอมพิวเตอร์ = เกมสงคราม

'เกมสงคราม'
หลายคนอาจเคยคิดว่าเกมสงครามก็เป็นแค่เกมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง เพื่อความบันเทิง ความสนุกสนานภายในบ้านเท่านั้น…คุณอาจพลาดข้อมูลบางอย่างไป ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการที่สหรัฐรุกรานอิรักจะถูกเล่าขานต่อไปอย่างไร สำหรับผู้รักสันติภาพและผู้ต่อต้านสงคราม? นี่เป็นคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งในวันพรุ่งนี้ แต่ด้วยความที่มันอาจดูเหมือนมีความเร่งด่วนน้อยกว่าการพยายามหยุดยั้งการกระจายผลประโยชน์ของสหรัฐในอิรัก หลายคนจึงแทบไม่ได้ให้ความสนใจกับคำถามนี้เลย แต่หลายครั้งคำถามสำหรับวันพรุ่งนี้ ถูกตอบด้วยการกระทำในเมื่อวานนี้ ซึ่งตอนนี้มันถูกทำสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ประวัติศาสตร์ที่ชื่นชมการรุกราน สนับสนุนการเหยียดชนชาติ ชื่นชอบความรุนแรงโดยรัฐ การสร้างความชอบธรรมให้กับผู้เข้ายึดครอง และส่งเสริมการเอารัดเอาเปรียบ กำลังถูกสอนสร้างให้ซึมลึก และทำให้เป็นความจริงแท้ในหลายวิธี ซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสอน แต่ผ่านการมีประสบการณ์ร่วม

แปลงสงครามเป็นสินค้า
เดิมที เกมสงครามเป็นเกมที่ใช้ฝึกทหารและเป็นแบบจำลองในการวางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ (เพนตากอน) ที่มีชื่อที่สุดเห็นจะเป็น Millennium Challenge 2002 (*) เกมสงครามที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษ โดยฝีมือของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็นลักษณะกึ่งสถานการณ์จำลองสงครามอ่าวเปอร์เซียและกึ่งการซ้อมรบจริง โดยกองทัพฝ่ายน้ำเงิน (สหรัฐ) สู้รบกับฝ่ายกองทัพแดง (ไม่ระบุชื่อประเทศ แต่อยู่แถบตะวันออกกลางที่มีผู้นำเป็นพวกบ้าอำนาจ) เกมนี้กินเวลา 3 สัปดาห์ คิดเป็นงบประมาณ 235 ล้านเหรียญสหรัฐ

(*)Millennium Challenge 2002 (MC02) was a major wargame exercise conducted by the United States armed forces in mid-2002, likely the largest such exercise in history. The exercise, which ran from July 24 to August 15 and cost 250 million dollars, involved both live exercises and computer simulations. MC02 was meant to be a test of future military "transformation"-a transition toward new technologies that enable network-centric warfare and provide more powerful weaponry and tactics. The simulated combatants were the United States, denoted "Blue", and an initially unknown adversary in the Middle East, "Red". Most of the people on the U.S. side assumed that the adversary in the game would be Iraq, but according to a Nova show on PBS, it was later revealed that the other side was simulating the military forces of Israel, since U.S. military officials felt it was the only state in the region that would be a worthy adversary for American military power.

ปัจจุบัน รัฐบาลของจอร์จ ดับเบิลยู บุช ใช้จ่ายวันละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ กับการจำลองฉากสงคราม แต่นี่เป็นแค่ส่วนเสี้ยวของงบประมาณด้านการทหารก้อนยักษ์ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สหรัฐใช้ไปในแต่ละวัน

หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 (2001) เพนตากอน ตัดสินใจเร่งแปลงการฝึกและวางยุทธวิธีทางการทหารเป็นเกมสงครามขายตามท้องตลาด ทั้งที่ทำเองและสนับสนุนเอกชนให้พัฒนาเกมอย่างต่อเนื่อง เพราะ "ทางกองทัพได้เล็งเห็นแล้วว่า หนทางที่จะฝึกเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับวิดีโอเกม วิธีใหม่นี้จะใกล้กับความคุ้นเคยทางเทคโนโลยีที่เขามีอยู่"

- ปี 2544 กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได้ใช้เกมคอมพิวเตอร์ 'Tom Clancy's Raonbow Six: Rouge Spear' ในการฝึกทหารเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติการหน่วยย่อยในเขตเมือง

- ปี 2545 กองทัพบกเปิดตัว America's Army ที่พัฒนาโดยโรงเรียนราชนาวีสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมเกมที่แข็งแกร่งที่สุด Epics Game และ THX Division ของ Lucasfilm Ltd. โดยสามารถเล่นได้ฟรีทั้งที่บ้านและที่ศูนย์รับสมัครทหารทุกสาขา เกมนี้ใช้ภาษีชาวอเมริกันไปประมาณ 6-8 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่สำหรับในสายตากองทัพบกแล้วถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ เพราะขณะนี้ติด 1 ใน 5 เกมออนไลน์ยอดนิยม

- ปี 2546 กองทัพเรือสหรัฐไม่ต้องการตกขบวน จึงร่วมมือกับโซนี่ ผลิตเกม 'SOCOM II: U.S. Navy SEALs' (*)

(*)SOCOM II: U.S. Navy SEALs is a third person tactical shooter video game for the PlayStation 2 and a sequel to SOCOM: U.S. Navy SEALs. The game was developed by Zipper Interactive in collaboration with the Naval Special Warfare Command and published by Sony Computer Entertainment. SOCOM II was released on November 4, 2003.

แม้ในช่วงแรกกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะมองอุตสาหกรรมเกมเป็นแค่เครื่องมือในการฝึกทหาร และเครื่องมือการเลือกรับกำลังพลที่มีประสิทธิภาพ แต่ภารกิจนี้เป็นการผสานสองกำลังนั่นคือ กองทัพใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมบันเทิง ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมบันเทิงก็ได้ประโยชน์จากกองทัพ

ในปี 2547 เกมสงครามยุคใหม่กำลังจะออกวางตลาด 'Full Spectrum Warrior' (*) เกมที่ใช้เล่นในระบบไมโครซอฟ ที่ให้ผู้เล่นได้รับบทบาทหัวหน้าหน่วยทหารราบเข้าไปปฏิบัติการในประเทศ Tazikhstan ซึ่งเป็นสวรรค์ของผู้ก่อการร้ายและหัวรุนแรงทั้งหลาย แน่นอนมันไม่ใช่เกมสงครามธรรมดาๆ แต่เป็นเกมที่อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของโรงเรียนทหารราบของกองทัพบกสหรัฐฯ ปรับปรุงจากเกมที่ใช้ในการฝึกยุทธวิธีต่างๆ ในสภาพภูมิประเทศที่เป็นเมือง ฉะนั้นจึงไม่เหมือนเกมสงครามประเภทที่เน้นภาพและความรุนแรง 'Full Spectrum Warrior' ยี่ห้อการเรียนการสอนยุทธวิธีรบ

(*)Full Spectrum Warrior is a video game classified as a real-time tactics action/war game. It was developed by Pandemic Studios and published by THQ. It was released on June 1, 2004 for the Xbox, September 21, 2004 for Windows and on March 23, 2005 for the PlayStation 2.

The name Full Spectrum Warrior relates to the Army's program of training soldiers to be flexible and adaptable to a broad range of operational scenarios. The game was originally developed by Pandemic as a serious game training aid for the United States Army. The US Army also developed Full Spectrum Command with the Institute for Creative Technologies (ICT) as a more strategy-oriented serious game intended for higher ranking military officers. FSC has not been officially released to the public.

เกมชุด 'Full Spectrum' ถือเป็นลักษณะของความร่วมมือแบบใหม่ภายใต้สถาบันเพื่อเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ (The Institute for Creative Technologies) เปิดโอกาสให้กองทัพบกสหรัฐฯ ร่วมมือกับอุตสาหกรรมเกม และนักวิชาการ ด้วยวงเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบไปด้วย ชุดการฝึกเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ที่กองทัพร่วมมือกับอุตสาหกรรมบันเทิงยักษ์ใหญ่ พาราเมาท์ พิคเจอร์ ชุด 'คิดอย่างผู้บัญชาการรบ' ที่เป็นผลงานร่วมของกองทัพบก นักวิจัยจากสถาบันสหรัฐ และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดอีกหลายบริษัท

การฆ่าคือความชอบธรรม
มันเป็นการเปลี่ยนแนวความคิดของ 'military-industry complex' (วัฒนธรรมอุตสาหกรรมทางด้านการทหาร) ของประธานาธิบดีไอเซนฮาวน์ มาสู่ 'military-entertainment complex' (วัฒนธรรมบันเทิงทางด้านการทหาร)ที่ผุดขึ้นมา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการทางการทหารที่จะมีเครื่องมือไฮเทคในการฝึกทหาร และความปรารถนาของอุตสาหกรรมบันเทิงที่ต้องการเกมคอมพิวเตอร์ที่เหมือนจริงมากกว่าที่เคย. "นักการทหาร"พร้อมด้วยคู่หูอย่าง"นักวิชาการ"และ"นักอุตสาหกรรมบันเทิง" ได้สร้างอาวุธให้กับวัฒนธรรมบันเทิง เพื่อเตรียมคนอเมริกันรุ่นใหม่เข้าสู่สมรภูมิรบ (ความขัดแย้งที่ต้องตัดสินกันด้วยอาวุธเท่านั้น)

วิธีการใหม่ในการสร้างอามรณ์ร่วมและประสบการณ์แก่คนรุ่นใหม่ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ ใช้รูปแบบเดียวกับ Real TV เกมเหล่านี้อ้างอิงสถานการณ์จริง เกี่ยวข้องกับคนจริง สถานที่จริง สมรภูมิจริง ข้อมูลทางการทหารของจริงล้วนรวมไว้ในเกม ความเหมือนจริงที่สุดยังรวมถึง คุณภาพของกราฟิก ตัวเลือกของผู้เล่น เสียง และอาจรวมถึงกลิ่นควันปืนและฝุ่นที่คละคลุ้ง (ในอนาคต)

สรรพคุณของเกมสงครามที่ถือว่าสุดยอดที่สุดคือ คุณจะได้พบกับการให้ข้อมูลจากบรรดาที่ปรึกษาทางการทหาร การให้คำแนะนำและสนับสนุนเต็มที่จากกระทรวงกลาโหม แน่นอนว่าคุณจะได้สัมผัสกับความถูกต้องแม่นยำของสถานการณ์ ภารกิจ และความเป็นจริงที่จริงอย่างที่สุด ภาพจากสถานที่จริงที่ทำให้เห็นวินาทีปฏิบัติการและหายนะของฝ่ายตรงข้าม

ถ้าคุณอยากจะเป็นนักซุ่มยิง คุณสามารถเป็นได้โดยไม่คิดมูลค่า America's Army เกมออนไลน์ที่พัฒนาโดยกองทัพบกสหรัฐฯ ให้คุณได้เล่นออนไลน์ฟรีหรือไปที่สำนักงานรับสมัครทหารทุกสาขา ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วไม่ต่ำกว่า 950,000 ราย เกมนี้จะสอนให้คุณได้เรียนและฝึกการยิงปืนกล และปืนไรเฟิล หลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นนักแม่นปืนที่คอยสอดส่ายสายตาผ่านลำกล้องเพื่อล่าสังหารผู้ก่อการร้าย

ภารกิจสำคัญ - อูเดย์ และ คูเซย์ (ลูกชายของซัดดัม ฮุสเซน) ซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่เมืองโมซูล คุณต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าควรจะบุกเข้าไปในตึกหรือไม่ รายงานข่าวกรองระบุว่า เราอาจประเมินกองกำลังฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไป ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงว่า หากบุกเข้าไปอาจมีทหารฝ่ายเราตายจำนวนมาก และภาพกราฟิกพื้นที่ภายในแสดงว่า อาจมีช่องทางให้ฝ่ายต่อต้านหนีรอดออกไปทางอื่นๆ ได้ … ต้องขอบคุณเพนตากอนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลทั้งหมดเพื่อประกอบการตัดสินใจในภารกิจนี้

คีท อัลเปอร์ ซีอีโอของ คูมา (Kuma) (*) กล่าวว่า "เกมสงครามคูมา มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์จริง เฉกเช่นทหารที่ปฏิบัติภารกิจในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย ผู้เล่นจะต้องเลือกใช้เทคติคต่างๆ และตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่บางครั้งเป็นเสี้ยววินาทีแห่งประวัติศาสตร์ สำหรับสมาชิกแล้วหน้าที่ของเราคือทำให้ข่าวพาดหัวเป็นจริง"

(*)Kuma Reality Games is a computer games developer. They specialize in developing free episodic first person shooters (FPS) since 2004. The company has also created a number of machinima movies for their games, particularly The Dinohunters.

Kuma Reality Games; along with their original properties Kuma\War and Dinohunters also produces games based on other TV properties such as The History Channel's Dogfights and ShootOut! series, as well as The Kill Point for Spike TV.

Kuma Reality Games currently produces six major 'game-isode' programs. They are all available to download for free.

- Kuma\War: This game takes information and strategic data from recent military operations and attempts to recreate the war scenario as it happened. The Missions for Kuma\War are missions 1-74. The Missions after That are Kuma\\War Missions. This game has come under much praise and criticism for the role it plays in reproducing recent battles.

- Kuma\\War This is the second version of Kuma\War. Which Also Takes information from recent military operations, but this game is a first person. Another thing different about this one then Kuma\War is its different missions, and updated graphics.

- Shootout! The Game: Shootout! is a game that is produced in conjunction with The History Channel program of the same name. The episodic games for this title are based on the actual ShootOut! episodes that air on The History Channel. Some of the battles recreated include Iwo Jima, The Tet Offensive, The Battle of the Bulge and an episode on the Vietcong attacking of the US Embassy in Vietnam.

- Dinohunters: The story of Dinohunters is centered around a fictitious reality show on the Total Hunting Channel and sends a crew of washed up celebrities into the past to hunt dinosaurs for sport and big ratings. The crew consists of Australian stuntman and actor Roger Wallaby, country singer Harlan Davis, native New Yorker Shaw, and their sexpot producer Candace "Candy" Spencer.

- Dogfights: The Game: Dogfights is a game that is produced in conjunction with The History Channel program of the same name. The games for this title are based on the show's Season 2 World War II episodes.

- The Kill Point: Game: The Kill Point is a free episodic first person shooter based on Spike TV's program The Kill Point. Each game episode mirrors events from each episode of the series; where police try to negotiate the safe release of hostages in a bank robbery gone awry.

ก่อนที่เข้าสู่ภารกิจใดๆ ก็ตาม ผู้เล่นจะได้ข้อมูลข่าวกรองจากทั่วโลก ในรูปของข่าวทีวี ศักยภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ลำดับเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ในสนามรบ ภาพถ่ายดาวเทียมของสมรภูมิ บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการทหาร เพื่อให้มุมมองด้านยุทธศาสตร์และแทคติค ข้อมูลข่าวกรองนั้น รวบรวมจากข่าวของสำนักข่าวเอพี เอกสารที่ไม่ติดชั้นความลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ และความเห็นของที่ปรึกษาการทหาร

เพียง 10 เหรียญสหรัฐต่อเดือน "คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกองพันทหารราบที่ 4 เข้าไปจับกุมตัวซัดดัม ฮุสเซน หรือคุณจะเป็นกองพันภูเขาที่ 10 ที่ไล่ล่ากลุ่มอัลกออิดะห์ในอัฟกานิสถานก็ได้ งานของเราก็คือการให้คุณได้ทำหน้าที่ทหารในปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับเหตุการณ์จริงของสงครามต่อต้านการก่อการร้าย" เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตามที่คุณได้ตัดสินใจ ภาพข่าวที่ปรากฏก็จะเปลี่ยนไป ลองนึกถึงข่าวซีเอ็นเอ็นอยู่ในกำมือคุณซิ

นี่คือตัวอย่างภารกิจที่จะส่งมาใหม่ๆ ถึงสมาชิกทุกเดือน จับอูเดย์-คูเซย์, ปฏิบัติการอนาคอนดา - ไล่ล่ากลุ่มอัลกออิดะห์ที่อัฟกานิสถาน, ต้องออกจากวงล้อมของกลุ่มต่อต้านในอิรักที่พยายามเข้ามาบุกปล้นเงินธนาคารซามาร์ราที่คุ้มกันโดยกองทัพสหรัฐ, การบุกโจมตีสถานีตำรวจเมืองฟัลลูจาห์, ช่วยตัวประกันในอิหร่าน เหตุการณ์จริงเมื่อปี 2523

"เราส่งเหตุการณ์ล่าสุดในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายตรงถึงบ้านคนอเมริกัน ด้วยวิธีที่ใหม่ล่าสุด" คีท อัลเปอร์ ซีอีโอของ"คูมา" กล่าว "เราคือข่าวสารที่ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว สำหรับคนรุ่น Interactive Media". "และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อวีรชนหญิงชายที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบ ทางบริษัทจะบริจาคเงิน 1 เหรียญสหรัฐ จากการสมัครสมาชิกทุกครั้งให้กับกองทุนวีรชนคนหาญผู้วางวาย (The Intrepid Fallen Heroes Fund) เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือแก่ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตในหน้าที่"

ช่วงวินาทีแห่งความเป็นความตายเหล่านี้กำลังกลายเป็นความบันเทิงในบ้าน ต้องขอบคุณบริษัทผู้ผลิตเกม และเพนตากอน ที่ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวินาทีที่ละเอียดอ่อนของประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี แต่…มันคงไม่ได้ให้ความรู้สึกสยดสยองของการตายและการสูญเสียแก่พวกเขาเท่าใดนัก

เดือนตุลาคม 2545 ที่ประเทศเยเมน รถยนต์คันหนึ่งที่บรรทุกชาย 6 คนซึ่งถูกต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะห์ ถูกเครื่องบินสังหารของสหรัฐฯ ยิงขีปนาวุธเข้าใส่ ไหม้เกรียมทั้งรถทั้งคน เครื่องบินสอดแนมสังหารที่บังคับด้วยรีโมทคอนโทรนี้สามารถเล็งยิงระยะไกล 15,000 ฟุต ไม่ใช่ของเล่นใหม่ของเพนตากอน แต่คราวนี้เป็นของซีไอเอ. รัฐบาลบุชชื่นชมการโจมตีครั้งนี้ โดนัล รัมส์เฟลด์ รัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่า "การตายของกลุ่มอัลกออิดะห์นั้นเป็นเรื่องดี เมื่อไรที่เราพบผู้ก่อการร้ายเราควรสามารถใช้กำลังทหารเข้าจัดการได้เลย"

ทั่วโลกได้เห็นภาพการลอบสังหารหรือพูดง่ายๆ คือ การสำเร็จโทษ ไม่ต่างอะไรกับการที่ทหารอิสราเอลเล็งยิงคนปาเลสไตน์เป็นว่าเล่น แม้แต่รัฐมนตรีต่างประเทศสวีเดน ยังอดที่จะเอ่ยปากไม่ได้ว่า "แม้แต่ผู้ก่อการร้ายยังมีสิทธิได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่เช่นนั้น นับจากนี้ทุกประเทศสามารถเริ่มไล่สำเร็จโทษทุกคนที่ถูกมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายได้แล้ว"

ไม่ต้องสงสัยว่ากองทัพสหรัฐและซีไอเอ สามารถเอาชนะทุกสงคราม และสามารถฆ่าฟันทุกคนที่เขาต้องการ เพราะมีทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อำนาจและเงินตราที่จะปั้นโลกนี้ให้เป็นไปตามต้องการ

สร้างประวัติศาสตร์ เวอร์ชั่นใหม่
เกมสงครามที่พัฒนาขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เป็นการเล่นกับความจริง เกมประเภทนี้จะใช้ภาพจริงที่ถ่ายในช่วงวินาทีนั้นมาแต่งเติมด้วยเอฟเฟคท์ ลบเส้นแบ่งระหว่างความจริงและเกม ลบเส้นแบ่งระหว่างชีวิตจริงและนิยาย

เกมสงครามเวียดนามที่พัฒนาจากคำแนะนำของบรรดาทหารผ่านศึกในสงครามและผู้บัญชาการทหารระดับสูงในขณะนั้น ได้แสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์สามารถเขียนขึ้นใหม่ได้ แน่นอนว่าประวัติศาสตร์สงครามเวียดนามฉบับใหม่ไม่ได้บรรจุประสบการณ์ของเหยื่อสงครามและประสบการณ์ที่ทหารผ่านศึกส่วนใหญ่ได้รับ จนพวกเขาต้องออกมาต่อต้านสงคราม สำหรับเกมสงครามที่เล่นกับความเป็นจริงแล้ว การฆ่าเป็นความชอบธรรมและต้องดำเนินต่อไป

คนที่ชื่นชอบเกมสงครามอาจแย้งว่า เกมเหล่านี้อนุญาตให้ผู้เล่นเลือกอยู่ฝ่ายศัตรูก็ได้นี่นา เช่นเกมเกี่ยวกับสงครามเวียดนาม ผู้เล่นอาจเลือกเล่นเป็นเวียดกงก็ได้ แต่ความจริงก็คือ หากเลือกที่จะอยู่ฝ่ายศัตรูก็ชนะยากขึ้นเท่านั้นเอง แม้แต่การซ้อมรบกึ่งเกม Millennium Challenge 2002 พล.อ.พอล แวน ไรเปอร์ นายทหารระดับสูงของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ที่เกษียณอายุตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งรับบทบาทเป็นหัวหน้ากองทัพฝ่ายแดง (อิรักหรืออิหร่าน) ขอเลิกเล่นกลางคัน โดยให้เหตุผลว่า เพราะเกมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ฝ่ายน้ำเงิน (สหรัฐ) ชนะเท่านั้น

นอกจากนี้ เกมเหล่านี้ยังใช้การสร้างนิยามศัตรู ด้วยการบรรยายอย่างหยาบหยาม ไม่แปลกที่การฆ่าครั้งใหญ่โดยฝ่ายที่เหนือกว่าจะถือเป็นความชอบธรรมและจำเป็นต้องทำในสงคราม. ภาพที่เห็นโดยทั่วไปคือ ผู้เล่นไล่ฆ่าไอ้พวกผิวเหลือง (gooks) (*) ในเวียดนาม และฆ่าพวกอาหรับ (towel heads) (**) ในลิเบีย เป็นลักษณะของการทำให้เจ้าของประเทศเป็นพวกป่าเถื่อน สุดท้ายจึงคล้ายกับภารกิจของคนดี ที่จะต้องเข้าไปจำกัดพวกปีศาจ แล้วผู้เล่นจะเลือกอยู่ข้างไหน? ข้างคนดี หรือพวกผู้ร้าย, ข้างผู้เจริญแล้วหรือคนป่าเถื่อน, เลือกได้ตามสบาย แต่บริบทของความรุนแรงเป็นอย่างเดียวที่เลี่ยงไม่ได้

(*) Gook (U.S. military slang) a derogatory term for foreigners, especially south-east Asians. The etymology of this racial slur is shrouded in mystery, disagreement, and controversy. The Oxford English Dictionary admits that its origin in "unknown".

- According to Princeton University Dictionary, it described as "a disparaging term for an Asian person (especially for North Vietnamese soldiers in the Vietnam War)."

- According to The American Heritage Dictionary of the English Language, "Used as a disparaging term for a person of East Asian birth or descent. Perhaps alteration of earlier goo-goo, native inhabitant of the Philippines, Pacific islander."

(**)Towel head, also towelhead. A person of Arab descent or "a native of any race that wears a cloth covering on the head". Also rag head. [ Eric Partridge, Dalzell Victor (Eds), The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English (London: Taylor and Francis, 2005), p. 1581]

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกสร้างด้วยโลกดิจิตัลเสียใหม่ ระเบิดลงใหม่ๆ สดๆ และประวัติศาสตร์ก็ถูกเขียนขึ้นใหม่ แล้วที่สุดการใช้กำลังทหารรุกรานก็ได้รับการยอมรับ อีกตัวอย่างหนึ่งของการบิดเบือนประวัติศาสตร์คือ ในปี 2540 คนงานจีนในโรงงานผลิตซอฟท์แวร์ของนักลงทุนญี่ปุ่นประท้วง เพราะไปพบว่าเกมที่พวกเขาผลิตกันอยู่นั้น มีเนื้อหาสรรเสริญการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในนานกิง ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีชาวจีนถูกทหารญี่ปุ่นฆ่าไปเกือบ 300,000 คนในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเกมลงมือโดยผู้กล้าในสงครามของญี่ปุ่น ที่มีรายละเอียดทั้งประวัติและวีรกรรม ซึ่งหากผ่านฉากนี้ไปได้ก็จะได้คะแนนที่สูงมาก ขณะที่ยังมีการถกเถียงเรื่องการบิดเบือนประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนของญี่ปุ่น น้อยคนนักที่จะทราบว่าการสอนประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนทางอื่นยังมีอยู่

วิธีการไหนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเยาวชนมากกว่ากัน ระหว่างการเล่นเกมวันละหลายชั่วโมงที่หลายเกมไม่มีจุดสิ้นสุด หรือผ่านหนังสือแบบเรียน อันที่จริงมันมีความสำคัญพอๆ กัน แต่อันหนึ่งกำลังเป็นความท้าทายใหม่ของโลกที่กำลังสอนลูกหลานของเราผ่านเกมสงคราม

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเกมสงครามไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศร่ำรวยเท่านั้น แต่หลังเหตุการณ์ 11 กันยา, เจอร์ราร์ด กรีนฟิลด์ นักวิจัยจาก Focus on Global South เขียนในบทความของเขาว่า ไม่ว่าจะอยู่ในไซเบอร์คาเฟ่ที่เซี่ยงไฮ้หรือโฮจิมินห์ ล้วนมีนักศึกษากำลังนั่งหน้าจอเล่นเกมสงครามเหล่านี้อยู่อย่างขะมักเขม้น และส่วนใหญ่เล่นเป็นทหารอเมริกันไล่ยิงพวกเวียดกง

อารมณ์ร่วม : ความจริงที่สร้างกันได้
ศาสตราจารย์มาร์ค กริฟฟิทส์ นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยนอร์ธติงแฮม เทรนท์ กล่าวว่า "เกมแบบนี้จะทำให้คนเล่นจมลึกจนข้ามเส้นแบ่งระหว่างความจริงในชีวิต และความเป็นไปบนจอ โดยเฉพาะอันตรายของความสับสนที่ทั้ง 2 ฝ่ายนำเสนอ สำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้ใหญ่ ผลลัพธ์อาจไม่จบลงที่มุมมองความเป็นจริงที่ถูกบิดเบือน. แต่สำหรับผู้เล่นที่เป็นเด็กผลลัพธ์มันต่างกันมาก เกมที่เล่นกับความเป็นจริงจะไปเปลี่ยนวิธีการมองโลก และสร้างการมองโลกในพิมพ์เดียวกัน พูดง่ายๆ คือ ความคุ้นเคยกับหัวข้อของเกมและข้อเท็จจริงตามข่าว ที่ผู้เล่นคุ้นเคยอยู่ จะยิ่งขยายความเห็นอกเห็นใจในการสงครามของสหรัฐฯ "

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกมคูมา มีประมาณ 70 คน ในจำนวนนี้มีทั้งวิศวกรคอมพิวเตอร์ นักข่าว ที่ปรึกษาพิเศษต่างๆ รวมทั้ง พลเอกโทมัส วิลเกอร์สัน อดีตผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯ. ขณะนี้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบอร์ดแบรน 90 ล้านคนทั่วโลก เฉพาะในสหรัฐอเมริกา 16.5 ล้านคน คูมาเชื่อว่าเขาจะสามารถดึงดูดได้ร้อยละ 46 ของผู้ใช้บอร์ดแบรนทั้งหมด

เฮนรี เจนกินส์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาสื่อเปรียบเทียบ แห่งสถาบันเอ็มไอที บอสตัน ตั้งข้อสังเกตว่า เกมสงครามคูมาอาจกำลังเป็นจุดเปลี่ยนทัศนคติที่คนเรามีต่อความขัดแย้งและอาชญากรรม ดังนั้นเจนกินส์ได้ตั้งคำถามว่า อุตสาหกรรมเกมคอมพิวเตอร์กำลังมองง่ายๆ ว่าพวกเราพร้อมที่ทำความเข้าใจในสงครามผ่านเกม เช่นที่คนในอดีตเคยถูกปั้นทัศนคติผ่านภาพยนตร์แล้วใช่หรือไม่

มันเป็นความจริงที่ว่า การแปลงสงครามเป็นสินค้าและผันความรุนแรงเป็นความบันเทิงจนบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ภาพยนตร์เคยได้ทำหน้าที่นี้มาแล้ว แต่ความสำคัญอยู่ที่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทเฉพาะในการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสงครามและการกดขี่

ก่อนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการทำให้เส้นแบ่งระหว่างสงครามและความบันเทิงคลุมเครือมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนับวัน 'ของเล่น' สมัยใหม่กำลังพ่วงเครื่องมือสอนการรบ มิเช่นนั้นเราอาจกำลังปล่อยให้ลูกหลานของเราตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อแบบใหม่ ที่ทรงพลังอย่างที่สุด เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่การเสี้ยมสอนการทหารแบบธรรมดาๆ แต่มันเป็นการทำให้คนรุ่นใหม่หมกมุ่นกับสงครามและการใช้กำลัง ที่ต่อไปนี้จะไม่ใช่หนทางสุดท้ายในการแก้ปัญหา แต่จะกลายเป็นความจริงแท้ เป็นวิธีการเดียวสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

เกมที่มาจาก 'military-entertainment complex' ในด้านหนึ่งอาจช่วยพัฒนาการตัดสินใจทางการทหารให้ดีขึ้น แต่ที่แน่นอนกว่ามันได้ทำลายข้อถกเถียงภายในจิตใจของคนรุ่นใหม่ที่ว่าด้วยการมีศีลธรรมในการทำสงคราม นั่นคือ การเลือกว่าควรจะรบหรือไม่รบ และควรทำเพราะเหตุใด. หลายคนอาจเสนอว่าก็ทำเกมสันติภาพแข่งเลยดีกว่า เหมือนกับที่ทำอาหารอินทรีย์แข่งกับพวกสารเคมี นั่นก็อาจจูงใจได้เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งที่มีใจใฝ่สันติภาพอยู่แล้ว. อาจมีบางคนเสนอให้ใช้ระบบเซ็นเซอร์ แต่การเซ็นเซอร์เป็นเครื่องมือของพวกฝ่ายขวาที่ไม่พิจารณาอะไรเลย เช่น การเสนอให้เผาหนังสือ แฮร์รี พอตเตอร์ เป็นต้น

สิ่งที่จำเป็นในขณะนี้คือ การบอกกล่าวให้ลูกหลานของเราที่อยู่ในวังวนของเกมรู้ว่า สิ่งที่พวกนี้นำเสนอไม่ใช่ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ แต่มันเป็นแค่เกมเท่านั้น การวิพากษ์วิจารณ์วัตถุประสงค์เบื้องหลังเกมพวกนี้ ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องรวมถึงการวิพากษ์การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่สนับสนุนการใช้กำลัง การรุกราน และการแพร่ลัทธิจักรวรรดินิยม. ความพยายามของฝ่ายรักสันติภาพ ต้านสงคราม จะไม่มีความหมายอะไรเลย หากประวัติศาสตร์ในวันนี้ถูกสอนผ่านมุมมองของพวกที่เหยียดชนชาติ คลั่งการทหาร และบ้าความเป็นใหญ่ ภารกิจนี้ยังยิ่งใหญ่เสียยิ่งกว่าคำประกาศของรัฐบาลสหรัฐที่ต้องการต่อต้านการก่อการร้าย

มิเช่นนั้น ศตวรรษที่ 21 ที่เราเคยหวังว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเป็นธรรมและความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงความหวังนี้กลับถูกกลบฝังด้วยความปรารถนา ความต้องการ และอาวุธแห่งสงครามเพื่อการทำลายล้าง การฆ่าฟัน ความเจ็บปวดเพื่ออำนาจและผลประโยชน์

อ้างอิงจาก

- The Killing Game โดย เจอร์ราร์ด กรีนฟิลด์ http://www.focusweb.org, 21 เมษายน 2547
- Kuma: War, When reality is just illusion, หนังสือพิมพ์ อินดิเพนเดนท์, 30 มีนาคม 2547
ข่าวแถลง Kuma ของ 20 มกราคม 2547, 30 มีนาคม 2547

- The Pentagon Invades Your Xbox: Anew and powerful form of propaganda aims to
indoctrinate young video gamers โดย Nick Turse, Znet, 16 ธันวาคม 2546

- Remote Control War A Deadly Game โดย แคโรไลน์ อาร์โนล์ด http://www.commondream.org, 10 พฤศจิกายน 2545
- Computer Game Brings 'Real War ' to Consumer โดย CNN, 25 พฤศจิกายน 2541
- The Secret of Ku Klux Klan ทางช่อง History Channel

บทความวิชาการนี้ สามารถ download ได้ในรูป word

บทความวิชาการเกี่ยวเนื่อง 1583. กำไรบนคาบเลือดอิรัก: WAR FOR ALL, WAR FOR MONEY


++++++++++++++++++++++++++++++++++++


สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6
สารบัญเนื้อหา 7 I สารบัญเนื้อหา 8
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@gmail.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@hotmail.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1500 เรื่อง หนากว่า 30000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@gmail.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

Media Project: From periphery to mainstream
The Midnight University 2008
Email 1: midnightuniv@gmail.com
Email 2: midnightuniv@hotmail.com
Email 3: midnightuniv@yahoo.com
บทความวิชาการนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ : Release date 12 May 2008 : Copyleft by MNU.

คุณรู้หรือไม่ เกมคอมพิวเตอร์ simulator ยอดฮิตหลายเกมที่มีผู้เล่นอยู่ตามบ้านและร้านเน็ตคาเฟ่ทุกมุมถนนของโลก ได้รับการวิจัยและออกแบบโดยกระทรวงกลาโหม แห่งสหรัฐอเมริกา หรือเพนตากอน โดยใช้งบประมาณจำนวนมาก และด้วยงบประมาณที่มาจากเงินภาษี ย่อมหมายความว่าเกมที่แพร่หลายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายและเป้าประ สงค์อย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้. ขณะที่เรากำลังบังคับเยาวชนของเราให้เรียน 'ร.ด.' หรือนักศึกษารักษาดินแดน เพนตากอน กำลังฝึกเยาวชนทั่วโลก ผ่านสินค้าที่เรียกว่า เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สร้างวิถีของโลก 'วิถีของสงคราม'. เยาวชนโลกรุ่นต่อจากนี้จะไม่มีใครถามถึงความชอบธรรมของสงคราม? ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติจะมีสหรัฐอเมริกาเป็นพระเอกตลอดกาล? (จากความนำ)

H