บทความลำดับที่ 186 Based on a search of the Arts and Humanities Citation Index. By John Rawlings , Stanford University 1999

เนื้อหาโดยรวมของบทความแปลชิ้นนี้ มีอยู่ด้วยกัน 4 ส่วน ซึ่งนำมาเรียบเรียงต่อๆกันเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆของ Derrida และแนวคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่อง Deconstruction (การรื้อสร้าง)

สมเกัยรติ ตั้งนโม : แปล
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Somkiat Tangnamo
Faculty of Fine arts
Chiangmai University

 

ภาพประกอบดัดแปลง ภาพ Derrida มาจาก URL http://www.cardozo.net/life/winter2001/contents/derrida.jpg ส่วนภาพการ์ตูนนำมาจาก http://www.grad.cgu.edu/~scheible/webpage/derrida.jpg (ใช้เพื่อประกอบบทความ)
เริ่มต้นที่มาของบทความแปลชิ้นนี้ สืบเนื่องมาจากการ
ได้อ่านงานของ David Hoy ในบทที่ 3 ของหนังสือชื่อ
The Return of Grand Theory in the Human
Science ที่พูดถึง Jacques Derrida ที่ค่อนข้างละเอียด
และซับซ้อนในเชิงปรัชญา ด้วยเหตุนี้จึงเกรงว่า ผู้ไม่สันทัดในเรื่อง
ดังกล่าวจะเบื่อหน่ายเสียก่อน จึงได้ทำบทนำง่ายๆ มานำเสนอเพื่อเป็น
การ ปูพื้นฐาน ความเข้าใจล่วงหน้า จากนั้น หากยังมีความสนใจต่อเนื่อง
จึงจะไปอ่านเพิ่มเติม และสัมผัสกับงานเขียน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ละเอียดขึ้น ตามลำดับ
release date
010645
บทความ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร (ความยาวประมาณ
8 หน้ากระดาษ A4)
H
home
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่ออุดมศึกษาไทสำหรับทุกคน : ประจำเดือนมิถุนายน 2545 - บริการการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หากประสบปัญหา ภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545@yahoo.com
midnightuniv@yahoo.com

ความเป็นมาของบทโหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida
เนื้อหาโดยรวมของบทความแปลชิ้นนี้ มีอยู่ด้วยกัน 4 ส่วน ซึ่งนำมาเรียบเรียงต่อๆกันเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆของ Derrida และแนวคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่อง Deconstruction (การรื้อสร้าง) เริ่มต้นที่มาของบทความแปลชิ้นนี้ สืบเนื่องมาจากการได้อ่านงานของ David Hoy ในบทที่ 3 ของหนังสือชื่อ The Return of Grand Theory in the Human Science ที่พูดถึง Jacques Derrida ที่ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อนในเชิงปรัชญา ด้วยเหตุนี้จึงเกรงว่าผู้ไม่สันทัดในเรื่องดังกล่าวจะเบื่อหน่ายเสียก่อน จึงได้ทำบทนำง่ายๆขึ้นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจล่วงหน้า จากนั้น หากยังมีความสนใจต่อเนื่อง จะได้คลิกเข้าไปอ่านและสัมผัสกับงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ละเอียดขึ้นตามลำดับ

1. บทนำและประวัติเกี่ยวกับ Jacques Derrida อย่างสั้นๆ
Jacques Derrida เป็นนักปรัชญาฝรั่งเศส เชื้อสายกำเนิดแอลจีเรียน ผลงานของเขาได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคิดและ'ชีวิตของปัญญาชนไปทั่วโลก จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผลงานของเขารวมทั้งหมดมีมากกว่า 400 เล่ม ในส่วนของพื้นที่เกี่ยวกับการวิจารณ์เชิงปรัชญาและวรรณกรรมเพียงลำพัง Derrida ได้ถูกอ้างอิงมากกว่า 14,000 ครั้งในบทความต่างๆตามนิตยสารตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่นานมานี้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาได้รับการตีพิมพ์ให้เป็นบทความเด่นในนิตยสาร The New York Times. ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกมากกว่า 500 เรื่อง ทั้งจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดาถือเอางานเขียนของเขามาใช้ในฐานะที่เป็นข้อมูลขั้นปฐมภูมิ. เขาได้ก้าวขึ้นมาโดดเด่นในอเมริกา ด้วยระเบียบวิธีการเชิงวิพากษ์ และปรัชญาเกี่ยวกับ"การรื้อสร้าง"(deconstruction). ปัจจุบัน แนวทางความคิดนี้ที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาอยู่อย่างต่อเนื่อง

ผลงานต่างๆในแนวทาง"การรื้อสร้าง"ของ Derrida โดยรวม ได้ถูกนำไปสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ทั่วๆไปของ"Postmodernism". ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับ Postmodernist และท่าทีต่างๆ ปรากฎตัวออกมาในหลากหลายรูปแบบ. ในขอบเขตของทฤษฎีทางสังคมและการเมือง สิ่งที่ทำให้ Postmodernist รวมกันเป็นเอกภาพ - นับจาก Foucault ถึง Baudrillard, จาก Lyotard ถึง Derrida และคนอื่นๆ - ส่วนใหญ่แล้ว เป็นเรื่องของการท้าทายและการปฏิเสธเกี่ยวกับคุณค่าความจริง รวมถึงความสามารถในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับความยุติธรรมและสันติภาพของสถาบันต่างๆทางการเมืองและเศรษฐกิจที่บรรลุถึงในยุค Modern เช่นเดียวกับ หนทางอันหลากหลายซึ่งพวกเราต่างรู้และกระทำกัน เพื่อจะอธิบายและทำความเข้าใจตัวของเราเอง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอาณาจักรของทฤษฎีและคำอธิบายในช่วงหลังๆ แนวคิดเกี่ยวกับ"การรื้อสร้างนิยม"(deconstructionism)ของ Derrida เป็นสิ่งที่กระตุ้นปลุกเร้า, แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการโค่นล้ม, ในการตั้งคำถามหรือข้อสงสัยต่อหลักฐานที่แน่ชัดในตัวเอง, ตรรกะ และลักษณะที่ไม่เคยพิจารณากัน เกี่ยวกับคู่ตรงข้ามต่างๆ(dichotomies)ที่พวกเราดำรงอยู่กับมัน อย่างเช่น "การถูกกฎหมาย กับ การผิดกฎหมาย", "การมีเหตุผล กับ ไร้เหตุผล", "ข้อเท็จจริง กับ เรื่องที่แต่งขึ้น", หรือ "ข้อมูลการสังเกต กับ จินตนาการ" เป็นต้น

ในช่วงระหว่างทศวรรษที่ 1960s Derrida ได้ตีพิมพ์ผลงานที่ได้ส่งอิทธิพลอย่างหลากหลายใน Tel Quel, ซึ่งเป็นนิตยสารที่รวบรวมความคิดทฤษฎีแนวก้าวหน้าของฝ่ายซ้ายของฝรั่งเศส(France's forum of leftist avant-garde theory)เข้ามาไว้. ท่ามกลางผลงานหลายต่อหลายชิ้นในกลุ่มนี้ ไม่เพียงสัมพันธ์กับแนวคิด Postmodernism ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้น แต่ผลงานเหล่านี้ยังไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนักคิดคนอื่นๆ อย่างเช่น Bataille, Barthes, Kristeva, และอีกหลายคน. ต่อมาภายหลังเขาได้เหินห่างจากนิตยสาร Tel Quel

Derrida ได้สอนกระบวนวิชาปรัชญาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Sorbonne นับจากปี ค.ศ.1960-1964 และที่ the ?cole Normale Superieure ตั้งแต่ปี ค.ศ.1964-1984. ปัจจุบันเขาเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่ the ?cole des Hautes ?tudes en Science Sociales in Paris. นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 เขาได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ทางปรัชญา และได้ไปบรรยายในกระบวนวิชาวรรณคดีฝรั่งเศสและวรรณคดีเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัย California, Irvine และยังบรรยายในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งสองฝากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติคอย่างต่อเนื่อง

Derrida "อันที่จริง เขาไม่เพียงเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงเท่านั้น บางทีเขาอาจจะเป็นนักปรัชญาซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกในเวลานี้"

ข้างต้นนี้เป็นคำพูดของ Dinitia Smith, นักเขียนที่มีพรสวรรค์และน่าสนใจคนหนึ่งของนิตยสาร New York Time ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งได้เขียนเรื่อง "Philosopher Gamely in Defense of His Ideas." Dinitia Smith ได้มอบความไว้วางใจและแสดงความมั่นใจในบทความตอนหนึ่งว่า, "นักวิชาการคนหนึ่ง ...แจ้งแก่ Derrida และถามเขาว่าให้ช่วยนิยามความหมายเกี่ยวกับคำว่า"การรื้อสร้าง"(deconstruction), ระเบียบวิธีที่ยุ่งยากดังที่รู้กันทั่วไป และมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการสืบสวน ซึ่งเขาได้คิดขึ้นมามากกว่าสามทศวรรษแล้ว. Derrida ตอบว่า "ทำมันเลยกับคำถามหรือข้อสงสัยท้ายสุดของคุณอันนี้", นักวิชาการคนดังกล่าวได้รับคำแนะนำ, เพราะเหตุว่า คำถามแบบนี้มันได้ส่งผลให้บรรดานักทฤษฎีรื้อสร้างทั้งหลายรู้สึก"ปะทุในอารมณ์"ขึ้นมา

ถ้าเผื่อว่าการรื้อสร้าง(deconstruction)เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะสนทนาถึงมันได้ แล้วการรื้อสร้างมันคืออะไร? การนิยามความหมายมันผันแปรไปตลอด จากคำอธิบายจาก 7 หน้ากระดาษ ตามมาด้วยหมายเหตุอีก 4 หน้ากระดาษ หรือการอ้างอิงอีก 11 หน้า. แล้วศาสตราจารย์ Derrida ตัวของเขาเองนั้นให้นิยามมันอย่างไร ? แน่นอน เขาได้อธิบายถึงคำๆนี้ในงานเขียนชิ้นมโหฬารจำนวนมาก เช่นเดียวกับในบทสัมภาษณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ อย่างเช่น Deconstruction in a nutshell: a conversation with Jacques Derrida. สิ่งที่ Smith รายงานเกี่ยวกับการสนทนาของพวกเขา ณ Polo Grill มีดังต่อไปนี้:

"เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะตอบ", Derrida กล่าว. "ผมสามารถทำได้เพียงบางอย่างซึ่งจะทำให้ผมเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจเท่านั้น". แต่หลังจากค่อยๆแหย่ต่อไป เขาก็พยายามขึ้นมาบ้าง. "บ่อยครั้ง ผมอธิบายการรื้อสร้างในฐานะที่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น. มันไม่ใช่ภาษาศาสตร์บริสุทธิ์, ทั้งนี้เนื่องจากว่า คุณสามารถนำมันไปเกี่ยวกับพันกับภาษาหรือข้อความต่างๆ(texts) นอกจากนี้ คุณสามารถที่จะ"รื้อสร้าง"การแสดงอากัปกริยา, จังหวะของการเคลื่อนไหวในการร่ายรำ. นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม ผมจึงขยายหรือเพิ่มเติมแนวความคิดเกี่ยวกับภาษาหรือข้อความออกไป".

ดูเหมือน Derrida จะไม่โกรธที่ต้องให้นิยามถึงปรัชญาของเขาแม้แต่น้อย; เขาออกจะยิ้มออกมาด้วย. "ทุกสิ่งทุกอย่าง ต่างก็เป็นภาษาหรือข้อความ(text); อันนี้ก็เป็นภาษาหรือข้อความ", เขาพูด พลางโบกแขนไปรอบโต๊ะอาหารในภัตตาคารชานเมืองที่ธรรมดาๆแห่งหนึ่ง, ในช่วงอาหารกลางวันที่สนุกสนาน, โดยไม่รู้สึกรู้ทราบอะไรเลยว่าพวกเขากำลังถูกรื้อสร้างเช่นกัน".

ชื่อของ Derrida ได้รับการนำขึ้นมาในการโต้เถียงกันต่างๆ ซึ่งปกติแล้วบรรยากาศของการถกเถียงถึงคนใดคนหนึ่ง มักจะสงวนเอาไว้สำหรับนักการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะ. ในปี ค.ศ.1992 ณ มหาวิทยาลัย Cambridge ได้มีการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อันทรงเกียรติแก่ Derrida ที่ได้กระตุ้นปลุกปั่นให้เกิดการถกเถียงอภิปรายที่เร้าอารมณ์ท่ามกลางคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสมาชิกอาวุโสของมหาวิทยาลัย. ผลสุดท้าย ซึ่งเป็นขั้นตอนพิเศษของการเสนอให้มีการลงคะแนนเสียง, ได้ก่อให้เกิดรอยร้าวขึ้นมาเป็นครั้งแรกขึ้นมาในรอบ 29 ปี. ผลปรากฏของการลงคะแนนเสียงออกมาคือ 336 - 204 เสียง ที่เลือกและแสดงความชื่นชมในตัว Derrida (อันนี้เป็นชัยชนะแบบถล่มทลายโดยแท้จริงอันหนึ่งในบริบทของการเมืองทั่วๆไป)

และในบรรยากาศของการถกเถียงกันอันแหลมคมและการไม่เห็นด้วยต่างๆนั้น เรื่องการล้อเลียนไม่เป็นที่รู้จัก. ศาสตราจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย Stanford, John L'Heureux, ซึ่งเป็นทายาทนักทฤษฎีวิพากษ์และการรื้อสร้างคนหนึ่ง ได้ให้ความหวังถึงกาลภายหน้าต่อผู้อ่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงรากอันมีผลกระทบต่อโครงสร้างในโลกวิชาการในงานเขียนของเขา The Handmaid of Desire: ว่า

ภาควิชานี้[ภาควิชาทฤษฎีและวาทกรรม- The Department of Theory and Discourse]คือความฝันของเขา; มันจะเป็นการปฏิวัติการศึกษาในมหาวิทยาลัย. ซึ่งจะรวมไปถึงวรรณคดีเปรียบเทียบ, ความคิดสมัยใหม่, และภาควิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของภาษาที่เป็นภาควิชาเล็กๆทั้งหมด - ไม่ว่าจะเป็น ฝรั่งเศส, รัสเซีย, และสเปน ที่คุณพูดถึง. มันจะหยิบเอางานเขียนทั้งหมดขึ้นมา, เท่าๆกับความเมินเฉยอย่างสิ้นเชิงต่อชื่อเสียงของนักประพันธ์ หรือหลักการแบบตะวันตก หรือธรรมชาติของงานเขียนในตัวมันเอง - ไม่ว่ามันจะเป็น Bovary ของ Flaubert หรือรูปแบบเอกสารการเสียภาษีในปี 1950 หรือฉลากสินค้าบนกระป๋อง Campbell's soup ... - และเสนอสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดต่อการตรวจสอบ, วิเคราะห์อย่างเอาจริงเอาจัง, เข้มข้น, เกี่ยวกับพัฒนาการขั้นสุดท้ายในทฤษฎี transliterature เชิงอภิปรัชญา. อะไรก็ตามที่ทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นอาจเป็นได้. ที่ไหนก็ตามที่พวกมันจะนำไป.

แต่อย่างไรก็ตาม คุณค่าต่างๆอันหนึ่งในงานเขียนของ Derrida และฐานะตำแหน่งทางปรัชญาและขนบจารีตของปัญญาชนซึ่งเขากระทำมา, มันจะเป็นการเข้าใจผิดไปเลย หากจะคิดเกี่ยวกับเขาว่าเป็นผู้ที่พำนักอยู่บนหอคอยงาช้าง. Derrida เป็นนักทฤษฎีเชิงปฏิบัติการที่เลื่องลือ ผู้ซึ่งนับเวลาเป็นปีๆ ได้ต่อสู้ในทางการเมืองหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงเรื่องสิทธิอันชอบธรรมต่างๆของชาวอัลจีเรียที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศฝรั่งเศส, เขาต่อต้านการแบ่งแยกเชื้อชาติ, และการแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎบัตร Czech Charter 77. เป็นความจริงสำหรับการสร้างโลกขึ้นมาของเขาและหนังสืออัตชีวประวัติของเขาเอง เขายอมรับน้อยมาก, ถ้าหากว่าจะมีบ้าง, เรื่องของความคิดคู่ตรงข้ามในชีวิตของเขา. ดังที่เขาได้เสนอมันเอาไว้ในอีกบริบทหนึ่ง, "I am applied Derrida."

Based on a search of the Arts and Humanities Citation Index. By John Rawlings ?1999, Stanford University จาก http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/

 

2. Excerpts from "Philosopher Gamely In Defense Of His Ideas"
บางส่วนที่ตัดมาจาก "นักปรัชญา กับการปกป้องความคิดต่างๆของเขาอย่างชัดเจน"
เขาเป็นนักเรียนที่ยากจนมาก ซึ่งบ่อยครั้งสอบตก. แต่ในท้ายที่สุด เขาได้รับการยอมรับสู่ the Ecole Normale Superieure ในกรุงปารีส. เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับนิตยสารสกุลปารีส Tel Quel, ซึ่งนิตยสารฉบับนี้ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการใช้คำ คำที่สามารถมีความหมายที่ต่างออกไป ก่อนที่เขาจะลงมือสร้างชื่อเสียงของเขาเอง ในการเขียนหนังสือขึ้นมาหลายเล่ม

ชัดเจน Derrida ได้ใช้เวลาไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับการไตร่ตรองครุ่นคิดถึงคำถามและข้อสงสัยทางปรัชญาอย่างหนัก, แต่ว่า เขาเคยทำอะไรที่มันปกติเหมือนกับคนอื่นๆบ้างไหม? อย่างเช่น ดูทีวีหรืออกไปดูภาพยนตร์หรือเล่นกีฬา เป็นต้น

Derrida ยิ้ม, เกือบจะอาย. "คุณกำลังเข้ามาสัมผัสกับชีวิตส่วนตัวของผม" เขากล่าว. "ผมต้องการจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ แต่ผมต้องเลิกความคิดและความต้องการนั้นไป เพราะผมเล่นฟุตบอลได้ไม่ดีพอ" เขาพูดต่อ "ผมดูทีวีตลอดเวลา". แล้วคุณดูภาพยนตร์บ้างไหม? ข่าวล่ะ ดูบ้างหรือเปล่า? "ทุกอย่าง", เขาตอบ. และคุณรื้อสร้างพวกมันด้วยหรือเปล่าขณะที่คุณกำลังดูสิ่งเหล่านี้อยู่ ? "ทุกสิ่งทุกอย่าง!" Derrida ตอบ. "ผมวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ผมกำลังดู ผมพยายามที่จะระมัดระวังและตื่นตัวอยู่เสมอ. ผมทำการรื้อสร้างตลอดเวลา".

แล้วอะไรคือภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่คุณไปดู? " 'Deconstructing Harry,' " Derrida กล่าว. "ผมผิดหวังมากในการใช้คำว่า"การรื้อสร้าง"(deconstruction). ผมรู้สึกว่ามันเป็นการตักตวงเอาประโยชน์เกี่ยวกับศัพท์คำนี้". สุ้มเสียงของ Derrida ร้อนแรงขึ้น ราวกับว่าเขากำลังปกป้องลูกของเขาเองจากการถูกทำร้าย. "ในท้ายที่สุด นักศึกษาปริญญาตรีคนหนึ่ง ได้ใช้คำว่า"การรื้อสร้าง"(deconstruction) ในฐานะที่เป็นทัศนคติรวมๆของกลุ่มคำประเภท, ทำลาย(destroy), ขุดเซาะ(undermine), และหยาบคาย(vulgarize)..."

เกือบจะตลอดเวลา คำว่า"การรื้อสร้าง" ปรากฎขึ้นมาในฐานะที่เป็นพลังอำนาจที่เปล่งแสงแวววับในฉากของวงวิชาการ, คนที่ชอบกล่าวร้ายจำนวนมากพูดกันว่า"มันเป็นสิ่งที่"ตาย"แล้ว. แต่กระนั้น ศัพท์คำนี้"การรื้อสร้าง"มันได้เจาะทะลุเข้าไปในเกือบทุกแง่มุมองวัฒนธรรม. "แม้กระทั่งกระต่าย" Derrida กล่าว, อ้างถึงเกี่ยวกับเนื้อกระต่ายตุ๋นกับเหล้าไวน์. "กระต่ายถูกรื้อสร้าง!(Deconstructed rabbit) ผมเห็นมันในบทความชิ้นหนึ่งใน The New York Times!

"มันหมายความว่าอะไร สำหรับ 30 ปีที่มันได้รับการพูดถึง บางสิ่งว่าเป็นสิ่งที่ตายแล้ว? Derrida ถาม. "ถ้าหากว่าคำสรรเสริญยังคงดำเนินมา 30 ปี มันหมายความว่าบางสิ่งได้ตายแล้วกระนั้นหรือ? หรือว่า มันไม่ได้หมายความว่าบางสิ่งมันยังไม่ตายหรอกหรือ? การต่อสู้ที่ทำให้เกิดบาดแผลนั้น มันคล้ายดั่งม่านหลังเวทีสำหรับการครุ่นคิดไตร่ตรองของ Derrida เกี่ยวกับบทบาทของเขาในสังคม ในฐานะที่เป็น"นักปรัชญาซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของโลก", คำอธิบายที่เขาไม่โต้เถียง

"ผมถูกให้ภาพอันนี้", เขากล่าวด้วยภาษาอังกฤษซึ่งไหลหลั่งออกมาอย่างคล่องแคล่ว. "และผมต้องเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบดังกล่าว, ทั้งทางด้านการเมืองและจริยธรรม. มันดูราวกับว่าผมตกเป็นหนี้บุญคุณต่อ -ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใคร- คิดอย่างตรงไปตรงมา, คิดอย่างรับผิดชอบ. ผมอยู่ในสถานการณ์อันหนึ่งของการพยายามที่จะเรียนรู้ถึงคนๆนั้น, ซึ่งในท้ายที่สุด, ผมต้องรับผิดชอบ" Derrida ดูเหมือนกำลังคิดออกมาดังๆ "เพื่อค้นพบ ...ใครอีกคนที่ถูกซ่อนอยู่, ผู้ซึ่งออกคำสั่งผม. มันดูราวกับว่าผมมีชะตากรรมอันหนึ่งซึ่งจะต้องตีความและถอดรหัสมันออกมา"...

(The New York Times) Dinitia Smith, "Philosopher Gamely In Defense Of His Ideas," New York Times, May 30, 1998, sect. B., p. 7. จาก http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/nytderrida.html

 

3. DECONSTRUCTION : What is it?
การรื้อสร้างคืออะไร (คัดมาจากคำนิยามสารานุกรมฉบับต่างๆ)

3.1 การรื้อสร้าง: คือ สกุลความคิดทางปรัชญาสกุลหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในฝรั่งเศสในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960s ซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก ต่อวงการวิจารณ์ของแองโกล-อเมริกัน. ผู้นำเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาคือ Jacques Derrida, "การรื้อสร้าง"มีลักษณะกลับหัวกลับหางกับขนบจารีตอภิปรัชญาของตะวันตก. มันเป็นตัวแทนความสลับซับซ้อนที่ขานรับกับความหลากหลายอันหนึ่งของขบวนการทางปรัชญาและทางทฤษฎีในคริสตศตวรรษที่ 20 เช่น ปรากฎการณวิทยาแบบ Husserlian ที่เด่นมาก, โครงสร้างนิยมแบบ Saussurean และฝรั่งเศส, และจิตวิเคราะห์แบบ Freudian และ Lacanian

[First paragraph of a seven-page explanation in the Encyclopedia of Contemporary Literary Theory (Toronto: University of Toronto Press, 1993).]

3.2 การรื้อสร้าง: ศัพท์คำนี้แสดง ถึงปฏิบัติการที่มีลักษณะเฉพาะอันหนึ่งเกี่ยวกับการอ่าน และด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นวิธีการอันหนึ่งของการวิจารณ์ และลักษณะของการสืบสวนเชิงวิเคราะห์. ในหนังสือของ Barbara Johnson เรื่อง The Critical Difference (1981), ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับศัพท์ดังกล่าว ดังนี้:

"การรื้อสร้าง(deconstruction) ไม่ใช่ศัพท์คำพ้องกับคำว่า"การทำลาย"(destruction), แต่อย่างไรก็ตาม ในข้อเท็จจริง มันใกล้เคียงกันมากกับความหมายดั้งเดิมของคำว่า"การวิเคราะห์"(analysis)ในตัวของมันเอง ซึ่งความหมายในเชิงศัพทมูลวิทยา(etymology - คำอธิบายเกี่ยวกับกำเนิดและพัฒนาการต่างๆในความหมายของคำๆหนึ่ง) หมายถึง "to undo"(เปลี่ยนกลับ, ทำให้มีผลกลับกัน) - คำพ้องคำหนึ่งกับ "to de-construct".

...ถ้าจะมีสิ่งใดถูกทำลายไปในการอ่านแบบรื้อสร้าง(deconstructive reading), มันจะไม่ใช่ข้อความเดิม(ที่ถูกทำลายไป), แต่มันจะเป็นข้อความที่เข้ามาครอบงำที่ทำให้เกิดความกำกวมคลุมเครือของความเป็นไปอันหนึ่งที่มีความหมายเหนืออีกความหมายหนึ่งได้ถูกทำลายลง. การอ่านแบบ"รื้อสร้าง"จะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความแตกต่างเชิงวิพากษ์ของหนังสือที่ต่างไปจากตัวของมันเอง

[First paragraph of a four-page definition of the term deconstruction in J.A. Cuddon, A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, third ed. (London: Blackwell, 1991)].

3.3 การรื้อสร้าง: สกุลความคิดเกี่ยวกับการวิพากษ์เชิงปรัชญาและวรรณคดีที่หล่อหลอมขึ้นมาในงานเขียนต่างๆของนักปรัชญาฝรั่งเศส Jacques Derrida และนักวิจารณ์วรรณคดี เบลเยี่ยม / อเมริกาเหนือ Paul De Man. "การรื้อสร้าง" บางทีสามารถจะได้รับการอธิบายได้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นทฤษฎีหนึ่งของการอ่าน ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะขุดเซาะหลักตรรกะของความตรงข้ามภายในตำรา

[Start of a four-page definition of deconstruction in A Dictionary of Critical Theory (London: Blackwell, 1996).]

3.4 การรื้อสร้าง: ไม่บ่อยครั้งนักที่จะมีทฤษฎีเชิงวิพากษ์อันหนึ่งซึ่งกระตุ้นความกลัวและอาการโรคประสาท การรื้อสร้างได้ปลุกปั่นให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา นับจากที่มันริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ.1967 เป็นต้นมา

[Beginning of an eleven-page entry in A Dictionary of Critical Theory (New York: Greenwood Press, 1991).]

 

4. "Deconstruction" as incorporated without meaning into everyday language,
associated with "grunge" - "การรื้อสร้าง" ในฐานะที่เป็นการก่อตัวขึ้นมาโดยปราศจากความหมายในภาษาสื่อสารกันทุกวันนี้, สัมพันธ์กับแฟชั่น grunge

(grunge เป็นแฟชั่นการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่า กางเกงยีน เพื่อทำให้ตัวเองดูเหมือนเป็นคนไม่สนใจแฟชั่นและเงินทอง คำนี้ยังหมายถึงแบบฉบับทางด้านดนตรีร็อคประเภทหนึ่ง ที่นิยมเสียงกีตาร์แบบแหบห้าวและเสียงร้องที่ลากเสียงยาวๆ)

...พวกเราต่างคิดกันไปว่า พวกเราพูดภาษาอังกฤษ, หรือฝรั่งเศส, ของทุกวันนี้. แต่ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสของพวกเราในทุกวันนี้ มีคุณสมบัติของเมื่อวานนี้และและอะไรอื่นๆอีกมาก. ความมหัศจรรย์ก็คือ ภาษามันไม่ได้ถูกตัดขาดไปจากรากเดิมที่เก่าแก่โบราณของมันแต่อย่างใด - แม้ว่าเราจะจำมันไม่ได้ก็ตาม แต่ภาษาของเราจำได้ และสิ่งที่เราพูดๆกันนั้น มันเริ่มต้นถูกพูดกันมาก่อนหน้านี้ 3000 ปีมาแล้ว

ในทางกลับกัน ภาษาได้รวบรวมยุคสมัยของเราเองเข้าไปด้วย และก่อนที่เราจะล่วงรู้ ปัจจัยต่างๆที่สำคัญเมื่อไม่นานมานี้ส่วนใหญ่ อนุภาคหรือส่วนที่เล็กที่สุดของภาษาและความหมายในภาษา(linguistic and semantic particles)ก็ถูกพัดพาไปแล้วโดยกระแสลมของปัจจุบัน

ในที่นี้มีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งผมพบว่ามันงดงามและดูขบขัน, ความน่าขบขันที่งดงาม และความงดงามที่ดูขบขัน ที่ผมนำมาจากนิตยสารอเมริกันซึ่งกำหนดออกวางตลาดสู่สาธารณชนเมื่อเดือนเมษายน 1993. มันเป็นการเริ่มต้นของบทความเกี่ยวกับแฟชั่นที่มีภาพประกอบดังนี้:

"การรื้อสร้าง"อาจเป็นสุดที่รักของยุโรป แต่ในอเมริกา มันกลับกลายเป็นความรักที่พรัดไปเป็นความเกลียดชังอย่างรวดเร็วอันหนึ่ง. เปรียบเทียบกับ รอยยับย่นที่ไม่เคยผ่านเตารีด, ชายผ้าที่ไม่ผ่านการเย็บให้ประณีต, แฟชั่น Grunge เป็นแฟชั่นที่ขัดเกลาน้อยที่สุด

ในนิวยอร์ค, ความทรงจำต่างๆไม่เพียงมีอายุสั้นๆเท่านั้น แต่พวกมันยังถูกเลือกอย่างถี่ถ้วนด้วย. grunge - ที่ถูกเรียกว่าเป็นการปฏิวัติด้านแฟชั่น ซึ่งประกาศศักดาว่าเป็นอย่างนั้นบนพาดหัวข่าวนับพันๆครั้งในรอบหกเดือนที่ผ่านมา - ดูเหมือนว่า, คอลเล็คชั่นอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไม่ปรากฎแฟชั่นแบบนี้เลย

ในข้อความข้างต้นไม่กี่บรรทัดนี้, สิ่งล้ำค่าต่างๆได้ถูกคร่าไปจากการเป็นของชั้นสูง, ความประณีต, ความคิดที่สลับซับซ้อนและคำอธิบายต่างๆในศตวรรษของเราและศตวรรษที่สิบหกที่สัมผัสจับต้องอย่างแผ่วเบา และมันได้ถูกแปรเปลี่ยนไป

"การรื้อสร้าง" (แม้ว่าสุภาพสตรีทั้งหลายที่เดินออกไปซื้อเสื้อผ้า รู้ว่านี่คืออะไรใช่ไหม?) ได้กลายเป็นศัพท์คำหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปในเครื่องหมาย"การค้า", คุณค่าที่ล้นเกินอันหนึ่งของ"โมเดิร์นนิสม์"สู่อาณาจักรที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน โดยนักเขียนเกี่ยวกับความคิดแบบการรื้อสร้าง.

ในที่นี้มันเป็นคำๆหนึ่งที่ได้รับมาจากความคิดทางปรัชญาของ Derrida ซึ่งไม่ได้อยู่ในปรัชญาอีกต่อไปแล้ว แต่มันได้ไปอยู่ในผลิตผลทางด้านแฟชั่นที่ปล่อยยออกมา, อุปกรณ์ในห้องน้ำ, เครื่องกีฬา, และทัศนคติต่างๆทางการเมืองด้วย. กล่าวอย่างสั้นๆถึงคำๆนี้ มันได้ละทิ้งชายฝั่งดั้งเดิมของมันไป ตั้งแต่นี้ต่อไปมันได้ไหลเวียนอยู่ในสายโลหิตของโลกไปแล้ว

และด้วยเหตุนี้ คำที่มีเวทมนต์ดังกล่าวจึงพานพบกับควา มซ้ำซากน่าเบื่อ(ทุกๆคนรู้ใช่ไหม?) กฎเกณฑ์หรือสูตรสำเร็จอีกอันหนึ่ง ซึ่งเท่าๆกันกับเวทมนต์และปฏิบัติการอันเก่าแก่ซ้ำซาก, อันนี้หลายศตวรรษมาแล้ว, ที่มันดังก้องภายใต้รูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นมาในวลีที่ถูกอ้าง: การปฏิวัติ ได้แสดงออกมาบนพาดหัวข่าวนับเป็นพันๆชิ้น. สิ่งที่ทำให้มันคืนกลับมาในที่นี้ในเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยก็คือ Helen ผู้งดงามของ Marlowe

[From the Preface written by H?l?ne Cixous (trans. by Susan Sollers) in The H?l?ne Cixous Reader (London: Routledge, 1994): xx-xxi.]
จาก http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/deconstruction.html

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I webboard

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด หรือ Ctrl + A
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งยอหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ

 

โหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida
By John Rawlings , Stanford University 1999
สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง

หัวเรื่องสำคัญที่นำมาเรียบเรียง
1. บทนำและประวัติเกี่ยวกับ Jacques Derrida อย่างสั้นๆ Based on a search of the Arts and Humanities Citation Index. By John Rawlings ?1999, Stanford University จาก http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/

2. Excerpts from "Philosopher Gamely In Defense Of His Ideas" บางส่วนที่ตัดมาจาก "นักปรัชญา กับการปกป้องความคิดต่างๆของเขา" (The New York Times) Dinitia Smith, "Philosopher Gamely In Defense Of His Ideas," New York Times, May 30, 1998, sect. B., p. 7. จาก http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/nytderrida.html

3. DECONSTRUCTION : What is it? การรื้อสร้างคืออะไร (คัดมาจากคำนิยามสารานุกรมฉบับต่างๆ)

4. "Deconstruction" as incorporated without meaning into everyday language, associated with "grunge" "การรื้อสร้าง"ในฐานะที่เป็นการก่อตัวขึ้นมาโดยปราศจากความหมายในภาษาสื่อสารกันทุกวันนี้, สัมพันธ์กับแฟชั่น grunge [From the Preface written by H?l?ne Cixous (trans. by Susan Sollers) in The H?l?ne Cixous Reader (London: Routledge, 1994): xx-xxi.] จาก http://prelectur.stanford.edu/lecturers/derrida/deconstruction.html