H

เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย :

ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรต่างๆ
ลำดับที่ 361 หัวเรื่อง
สารบัญข้อมูล ส่งมาจากองค์กรต่างๆ
สมเกียรติ ตั้งนโม
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ร่วมพิจารณาคัดเลือก

บริการเผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

บทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถคัดลอกไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnightuniv@yahoo.com
midnight2545@yahoo.com

130347
release date
R
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
Wisdom is the ability to use your experience and knowledge to make sensible decision and judgements

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

1. วิพากษ์สื่อมวลชนในยุคทักษิณ (มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม, คณะทำงานวาระทางสังคม, และกลุ่มศึกษาปัญหายา)
2.
การนำตลาดน้ำสู่ความเป็นจริง: เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสิทธิน้ำในประเทศชิลี 1976-1995 (สมัชชาคนจน)
3. ปัญหา 12 ข้อ ที่นักสร้างเขื่อนแก้ไม่ได้
( มหาวิทยาลัยชุมชน - สมัชชาคนจน)
4. รัฐบาลไม่มีสิทธิ์แปรรูป อ.ส.ม.ท. ผิดรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ)
5. ข่าวสารข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา (นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา เยอรมันนี และประเทศไทย)(Thai Friend Forum)
6. องค์กรทั่วโลกสนับสนุนวันต้านสงครามสากล 20 มีนาคม (จัดโดย "แนวร่วมเพื่อสันติภาพประเทศไทย")
7. วันเสาร์ที่ ๒๐ มีนาคม เป็นวันโลกต่อต้านสงคราม ( แนวร่วมเพื่อสันติภาพ - เชียงใหม่)
8. การนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ก.ฟ.ผ. (กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน)
9. แนวทางแก้ไขปัญหาคนจน : กรณีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน)
10. 23 วันแห่งการต่อสู้ จากเชียงราย ถึง เชียงใหม่ (แถลงการ สกน., สำนักข่าวประชาธรรม, มติ ครม. 7 เม.ย.47)

11. คำวิงวอน ให้ยุติการใช้ความรุนแรงภาคใต้ (แถลงการณ์จาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
12. เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงและยุติการใช้ความรุนแรง (สมาคมนักเรียนไทยในมลรัฐฮาวาย)
13. แฉรัฐเผด็จการใช้ทหารปลุกผีแก่งเสือเต้น (เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยม, มหาวิทยาลัยชุมชน,สมัมชาคนจน)
14.
คัดค้านการลงนามเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch)
15. ลักลอบนำพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทย ไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน
(
องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย) (BIOTHAI)
16. แนะนำหนังสือ ของ สถาบันสันติประชาธรรม (สถาบันสันติประชาธรรม, พันธมิตรมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
17. สถาบันปฏิรูประบบความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม (พิเชษฐ เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ)

18. มูลนิธิอโชก้า กับการมอบรางวัลโครงสร้างฐานชุมชน (ประชาสัมพันธ์ โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

19. โครงการ : นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว (กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
20. วิจารณ์หนังสือของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (
สมาคมคนอ่าน ส.ศ.ษ. - วิพากษ์งานเขียน ๓ เล่ม)
 

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม Microsoft-word)

 

H

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
หรือหน้าสารบัญ ซึ่งมีอยู่ 2 หน้า
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545@yahoo.com
midnightuniv@yahoo.com

เดือนมีนาคม พศ.๒๕๔๗
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในหน้านี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับจาก email ที่องค์กรต่างๆส่งถึง เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง

ภาพรวมของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น สำหรับส่วนที่นักศึกษา และสมาชิกกำลังชมอยู่นี้ เป็นเว็ปเพจใหม่ ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อทราบ หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่า จดหมายหรือข้อมูลใด เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะนำมาเผยแพร่แพร่ต่อบนหน้านี้

ประวัติเกี่ยวกับ"หน้าสารบัญข้อมูล จากองค์กรต่างๆ" เริ่มเปิดดำเนินการขึ้นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง หากสนใจส่งข่าวสารข้อมูล ส่งมาได้ที่ midnightuniv@yahoo.com

ภาพผลงานจิตรกรรม โดยศิลปินเม็กซิกัน Alfredo Ramos Martinez
ข่าวสารข้อมูลจำนวนมาก ได้ส่งถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทุกวัน ในจำนวนนั้น มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งควรแก่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน มากกว่าที่กองบรรณาธิการจะรับรู้แต่เพียงส่วนเดียว จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่านร่วมกันพิจารณา
ข้อมูลหน้านี้ ได้รับจากองค์กรต่างๆซึ่งมีจดหมายมาถึง
กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนใจเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน กรุณาส่งไปที่
midnightuniv@yahoo.com