H

เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย :

ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรต่างๆ
ลำดับที่ 361 หัวเรื่อง
สารบัญข้อมูล ส่งมาจากองค์กรต่างๆ
สมเกียรติ ตั้งนโม
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ร่วมพิจารณาคัดเลือก

บริการเผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

บทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถคัดลอกไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnightuniv@yahoo.com
midnight2545@yahoo.com

130347
release date
R
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
Wisdom is the ability to use your experience and knowledge to make sensible decision and judgements


แถลงการณ์ต้านสนธิสัญญาอัปลักษณ์
คัดค้านการลงนามเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch

13 พฤษภาคม 2547 เวลา 11.00-12.30 น. (สำนักงานกลางคริสเตียน)
กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชนหรือ FTA Watch และเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี ได้เปิดแถลงข่าวคัดค้านการลงนามเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย โดยได้ชี้แจงเหตุผลการคัดค้าน และผลกระทบ รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้น

จักรชัย โฉมทองดี นักวิจัยจากโครงการปฏิบัติการงานพัฒนา กล่าวว่า จากการติดตามการทำเอฟทีเอที่ไทยไปทำกับทุกประเทศ พบว่ารัฐบาลไปเจรจาต่อรองทำเอฟทีเออย่างไม่โปร่งใส ไม่มีการหารือกับประชาชนในวงกว้าง ไม่มีการแปลข้อตกลงให้ประชาชนได้ศึกษาอย่างรอบด้าน ซึ่งแม้จะมีการหารือบ้างกับภาคธุรกิจเอกชนบางกลุ่ม แต่ในการเจรจาก็ไม่ได้สะท้อนการรับฟังความคิดเห็นนั้น หรือแม้แต่คณะกรรมาธิการของรัฐสภา ก็ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้ เพราะไม่ได้รับการร่วมมือจากฝ่ายรัฐ

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา พยายามขอข้อมูลมาโดยตลอดโดยเฉพาะสินค้าเกือบ ๓๐๐๐ รายการที่จะลดภาษีเป็น ๐ % ทันทีเมื่อเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียมีผลบังคับใช้ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย แต่กระทรวงพาณิชย์บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด แม้เมื่อผ่านครม. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการฯ ขอข้อตกลงที่จะลงนาม ก็ยังถูกปฏิเสธ

นอกจากความไม่โปร่งใส ทางกลุ่มขอตั้งข้อสังเกตผลประโยชน์ที่ทุนโทรคมนาคมอาจได้รับผลประโยชน์ โดยเอาประโยชน์ของเกษตรกรรายย่อยไปแลกมา เพราะก่อนหน้านี้ จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ผลิตนมและเนื้อสัตว์ไม่เคยอยู่ในการเจรจา จนกระทั่งหลังการประชุมเอเปคที่กรุงเทพฯ จึงมีการนำเรื่องนี้ไปอยู่ในการเจรจา นอกจากนี้ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ เกษตรกรภายใต้โครงการพระราชดำริ ซึ่งสนับสนุนให้ผลไม้เมืองหนาว

จะแย่ยิ่งกว่า ผลกระทบที่เกิดจากเอฟทีเอ ไทย-จีน เมื่อไทยเปิดเสรีอุตสาหกรรมและบริการหลายด้าน ให้นักลงทุนออสเตรเลียสามารถลงทุนได้ ตั้งแต่โรงแรมถึงเหมืองแร่ แต่รัฐบาลไทย ไม่สามารถควบคุมการถ่ายโอนผลประโยชน์ได้ ในทางกลับกันออสเตรเลียเปิดให้เราแค่สถาบันสอนนวดไทย ทำอาหารไทย หากเกิดจำนวนเงินต้องผ่านบอร์ดคัดสรรการลงทุนของออสเตรเลีย ซึ่งแตกต่างกับการเปิดบริการดาวเทียมและโทรศัพท์มือถือที่ไม่จำกัดการลงทุน จึงไม่ได้เอื้อให้กับทุนของไทยมากกว่าก่อนทำเอฟทีเอ

ข้อสัญญาที่ประชาชนไทยไม่มีโอกาสได้รู้ชัดแจ้งที่รัฐบาลไทยกำลังจะลงนามกับออสเตรเลียฉบับนี้ จะมีผลผูกพันไปถึงข้อสัญญาการทำเขตการค้าเสรีที่ไทยกำลังทำกับประเทศอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

ประวัติศาสตร์ที่ขมขื่นเช่นนี้จะซ้ำรอยกับสิ่งที่สยามประเทศในอดีตถูกบีบบังคับให้ลงนามกับ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก และโปรตุเกส หลังจากที่ต้องลงนามในสัญญาบาวริ่งกับประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2398 ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายใดๆ ที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารลงนามในสัญญาจะมีผลผูกพันต่อลูกหลานไทย ต่อประชาชนและอธิปไตยของชาติ และทำให้เกษตรกรรายย่อยล่มสลายโดยปราศจากความเห็นชอบจากผู้แทนปวงชน ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราศจากความโปร่งใส ดังที่รัฐบาลนี้กำลังดำเนินการ

แม้ผู้ลงนามในสัญญาเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียฉบับนี้หมดอำนาจลง หรือมีอันเป็นไปด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม แต่สัญญานี้ก็จะมีผลผูกพันต่อประเทศชาติและลูกหลานของเราอีกยาวนานในอนาคต

ทางด้าน บุญช่วย ทองเจริญพูลพร ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม มีสมาชิกหนึ่งแสนครอบครัว โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า การเลี้ยงโคนมเป็นกลุ่มเกษตรกรเดียวที่สามารถอยู่ได้ แม้ไม่รวยแต่มีเงินสดทุกวัน มีคนอยู่ในวงจรนี้ทั้งหมดกว่า ๓ แสนคน

แต่กรณีทำเอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย ผมคิดว่า อาชีพที่ในหลวงพระราชทานมากกว่า ๔๐ ปี จะต้องล่มสลาย ผู้บริโภคอาจจะดีใจในระยะสั้น แต่ไม่คุ้มกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม การที่รัฐบาลอนุมัติการลงนามเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลียได้สร้างความวิตกกังวลแก่สมาชิกในหมู่สหกรณ์อย่างยิ่ง

โดยส่วนตัวเห็นด้วยกับการค้าระหว่างประเทศ แต่ควรสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยในเวทีอาเซี่ยนก่อน จนเมื่อเรามีความพร้อม มีคนรู้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างดี ถึงมีไม่มากแต่ต้องมีการแปลสนธิสัญญาต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างในปัจจุบัน ที่กฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ หรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเก็บไว้แต่กรมสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่มีการแปลให้คนไทยได้อ่านกัน เช่นประเทศที่พัฒนาแล้วทำกัน

ทั้งนี้ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการองค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย กล่าวว่า การที่นายกฯทักษิณบอกว่าเอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา คงเป็นเพราะไปเทียบกับผลประโยชน์ที่กลุ่มทุนจะได้รับ เมื่อใดก็ตามที่โคเนื้อและโคนมนำเข้าราคาถูก จะได้รับผลกระทบต่อเกษตรกรในระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง

เดิมมีบทบาทของกลุ่มศึกษาฯ มุ่งที่จะการให้คำแนะนำและวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการ แต่เมื่อรัฐบาลผ่านมติครม. ให้ไปลงนาม เอฟทีเอ ไทย-ออสเตรเลีย ก็แสดงว่าข้อติติงของเราไม่ได้รับการรับฟัง ฉะนั้น จึงต้องปฏิบัติการร่วมกับภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปด้วย

กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยที่เดือดร้อนจากการเปิดเสรีทางการค้า จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดังต่อไปนี้

1. ให้ยุติการดำเนินการเพื่อลงนามในสัญญาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย โดยจะทำหนังสือไปยัง ๓ สถาบันคือ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา และประธานรัฐสภาในวันพรุ่งนี้

2. ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแปลสัญญาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียให้เป็นภาษาไทย และเผยแพร่ให้เกษตรกร และประชาชนคนไทยที่จะได้รับผลกระทบทุกกลุ่มได้ศึกษาข้อสัญญาดังกล่าวโดยละเอียดโดยทันที

3. หลังจากประชาชนไทยทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบได้ศึกษาข้อตกลงดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว รัฐบาลต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง และจัดให้มีการลงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 214 ที่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีอาจจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกเสียงประชามติได้ ในการดำเนินการซึ่งอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน

เราขอเรียกร้องให้ผู้แทนปวงชน สถาบันตุลาการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการลงนามในหนังสือสัญญาฉบับนี้ ได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของพวกเราร่วมกัน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายของเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศไทยมากกว่า 300 กลุ่ม ขอประกาศว่า เราจะดำเนินการเคลื่อนไหวในทุกวิถีทาง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้ข้อเรียกร้องดังกล่าวข้างต้นบรรลุผลโดยเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
จักรชัย โฉมทองดี โทร.01-839-3806
เจริญ คัมภีรภาพ โทร.04-170-8370
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ โทร.07-036-8030
บุญช่วย ทองเจริญพูลพร โทร.01-811-1699

องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย
BIOTHAI (Biodiversity and Community Right Action Thailand)
http://www.biothai.net

 

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม Microsoft-word)

 

H

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
หรือหน้าสารบัญ ซึ่งมีอยู่ 2 หน้า
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545@yahoo.com
midnightuniv@yahoo.com

เดือนมีนาคม พศ.๒๕๔๗
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในหน้านี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับจาก email ที่องค์กรต่างๆส่งถึง เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง

ภาพรวมของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (สำหรับส่วนที่นักศึกษา และสมาชิกกำลังชมอยู่นี้ เป็นเว็ปเพจใหม่ ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อทราบ หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่า จดหมายหรือข้อมูลใด เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะนำมาเผยแพร่แพร่ต่อบนหน้านี้

ประวัติเกี่ยวกับ"หน้าสารบัญข้อมูล จากองค์กรต่างๆ" เริ่มเปิดดำเนินการขึ้นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง หากสนใจส่งข่าวสารข้อมูล ส่งมาได้ที่ midnightuniv@yahoo.com

ภาพผลงานจิตรกรรม โดยศิลปินเม็กซิกัน Alfredo Ramos Martinez
ข่าวสารข้อมูลจำนวนมาก ได้ส่งถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทุกวัน ในจำนวนนั้น มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งควรแก่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน มากกว่าที่กองบรรณาธิการจะรับรู้แต่เพียงส่วนเดียว จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่านร่วมกันพิจารณา

ข้อมูลหน้านี้ ได้รับจากองค์กรต่างๆซึ่งมีจดหมายมาถึง
กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนใจเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน กรุณาส่งไปที่
midnightuniv@yahoo.com

1