นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)Anton Pannekoek 1873-1960
อันตอน ปันเนอคุก (Anton Pannekoek 1873-1960) นักสังคมนิยมและนักดาราศาสตร์ชาวดัทช์ (เกร็ดย่อย: นามสกุลของเขาแปลว่า แพนเค้ก) ผู้ก่อตั้งพรรคมาร์กซิสต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีบทบาทในพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันระหว่างที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีช่วงปี ค.ศ. 1906-14

ปันเนอคุกศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เมืองไลเดน เขาสนใจดาราศาสตร์มาตั้งแต่ยังเด็กและเขียนบทความด้านนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา หลังจากได้อ่านหนังสือเรื่อง Eqality ของ Edward Bellamy ทำให้เขานิยมในลัทธิสังคมนิยมและเริ่มศึกษางานเขียนของคาร์ล มาร์กซ์ เขาเขียนงานในแนวลัทธิมาร์กซ์ให้วารสารทั้งในเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี ลาออกจากงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์และย้ายไปอยู่เบอร์ลิน เพื่อสอนในโรงเรียนของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมัน

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้เขาต้องย้ายกลับไปเนเธอร์แลนด์ แม้ว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเดิมยังต้องการตัว แต่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เข้ามาขัดขวาง อันสืบเนื่องมาจากการที่เขาเป็นมาร์กซิสต์ แต่ในที่สุดเขาก็ได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม

ในด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์นั้น ปันเนอคุกเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี ค.ศ. 1936 แต่เกียรติสูงสุดที่เขาได้รับน่าจะเป็นชื่อหลุมอุกกาบาตปันเนอคุกบนดวงจันทร์ที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่เขา รวมทั้งกลุ่มดาวเคราะห์น้อย 2378 ปันเนอคุกด้วย

ในด้านทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์นั้น ปันเนอคุกเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแนวทางคอมมิวนิสต์สภาแรงงาน (council communism ดูข้างล่าง) และเป็นบุคคลสำคัญของฝ่ายซ้ายสายราดิกัลในเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี งานเขียนของเขามีจุดใหญ่ใจความอยู่ที่สภาของคนงาน ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นรูปแบบการจัดตั้งที่สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของสหภาพแรงงานและพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบเดิม ๆ ได้ เมื่อดูบทเรียนของการปฏิวัติรัสเซียแล้ว ปันเนอคุกยืนยันว่า การปฏิวัติของชนชั้นแรงงานและการเปลี่ยนผ่านจากระบบทุนนิยมไปสู่ระบบคอมมิวนิสต์ที่แท้จริง จะบรรลุได้ก็ด้วยชนชั้นแรงงานเอง โดยอาศัยการจัดตั้งแบบประชาธิปไตยในสภาของคนงาน

ปันเนอคุกวิจารณ์เลนินและลัทธิเลนินนิสต์อย่างแหลมคม เขาวิเคราะห์ความล้มเหลวของการปฏิวัติรัสเซียว่า หลังจากเลนินและพรรคบอลเชวิกขึ้นสู่อำนาจ พวกเขาก็ทำลาย "โซเวียต" ลง ("โซเวียต" หมายถึงสภาปฏิวัติของคนงานและชาวนาในรัสเซียก่อนการปฏิวัติในปี ค.ศ. 1917) แทนที่จะสนับสนุนสภาของคนงาน พรรคบอลเชวิกกลับสถาปนากฎเกณฑ์ของพรรค ทำให้พรรคบอลเชวิกกลายเป็นชนชั้นปกครองใหม่ ทัศนะดังกล่าวนี้มีปรากฏอยู่ในหนังสือที่ปันเนอคุกเขียนในปี ค.ศ. 1938 ชื่อ Lenin as Philosopher
(ภัควดี วีระภาสพงษ์) (270948)

 

ลำดับตัวอักษร A-Z
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php
 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี

Anton Pannekoek 1873-1960
อันตอน ปันเนอคุก (Anton Pannekoek 1873-1960) นักสังคมนิยมและนักดาราศาสตร์ชาวดัทช์ (เกร็ดย่อย: นามสกุลของเขาแปลว่า แพนเค้ก) ผู้ก่อตั้งพรรคมาร์กซิสต์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีบทบาทในพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันระหว่างที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีช่วงปี ค.ศ. 1906-14

ปันเนอคุกศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เมืองไลเดน เขาสนใจดาราศาสตร์มาตั้งแต่ยังเด็กและเขียนบทความด้านนี้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา หลังจากได้อ่านหนังสือเรื่อง Eqality ของ Edward Bellamy ทำให้เขานิยมในลัทธิสังคมนิยมและเริ่มศึกษางานเขียนของคาร์ล มาร์กซ์ เขาเขียนงานในแนวลัทธิมาร์กซ์ให้วารสารทั้งในเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี ลาออกจากงานในห้องทดลองวิทยาศาสตร์และย้ายไปอยู่เบอร์ลิน เพื่อสอนในโรงเรียนของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมัน

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้เขาต้องย้ายกลับไปเนเธอร์แลนด์ แม้ว่าสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเดิมยังต้องการตัว แต่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์เข้ามาขัดขวาง อันสืบเนื่องมาจากการที่เขาเป็นมาร์กซิสต์ แต่ในที่สุดเขาก็ได้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม (อ่านเนื้อความที่สมบูรณ์ข้างล่าง)