นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)Albert Einstein [1879-1955]
ชีวิตพิศวงของไอน์สไตน์

องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศให้ปี 2548 เป็นปีฟิสิกส์สากล และปีนี้เช่นกันครบรอบ 100 ปี แห่งการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธของอัลเบิร์ด ไอน์สไตน์ ชื่อของนักวิทยาศาสตร์หลายสัญชาติผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1921 รายนี้ จึงกระหึ่มทั่วโลกอีกครั้ง

ขณะที่ชาวโลกส่วนใหญ่นำผลงานและทฤษฎีวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์มาเป็นหัวข้อการสนทนากันอย่างสนุกปากและชื่นชม คนกลุ่มหนึ่งกลับสนใจชีวิตที่น่าพิศวงของเขา. ส่วนหนึ่งของชีวิตมีความขัดแย้งในตัวเองจนนำไปสู่อันตราย... ไอน์สไตน์กลายเป็นบุคคลที่สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ(เอฟบีไอ) ต้องการตัวเนื่องจากมีพฤติการณ์บ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ

ผู้ที่สนใจศึกษาไอน์สไตน์ต่างยอมรับว่า ชีวิตของชายร่างเล็ก ผมฟู หนวดดำเป็นปื้น หน้าตาใจบุญ อารมณ์ดี น่าฉงนจริงๆ

โดยกำเนิดเขาเป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิว เพราะเกิดที่เมือง Ulm ประเทศเยอรมนี เรียนจบมัธยมที่ Aarau ซึ่งเป็นเมืองเล็กในสวิตเซอร์แลนด์ ได้สัญชาติสวิสขณะอายุ 22 ปี อีก 39 ปีต่อมา ก็ได้สัญชาติอเมริกัน

แม้หัวดี แต่เคยสอบตกด้านศิลปะมาแล้วตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยสวิสโปลีเทคนิค ขณะอยู่เยอรมนี ไอน์สไตน์ไปเยือนสหรัฐอเมริกา แล้ววิจารณ์ว่า "เป็นสังคมไร้ค่าและน่าเบื่อ" แต่ต่อมา เปลี่ยนมุมมองใหม่ เขาพูดในรายการ I am an American ตอนหนึ่งว่า "...ในบางประเทศประชาชนไร้สิทธิทางการเมือง ด้อยโอกาสในการพัฒนาสติปัญญาอย่างเสรี สำหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่แล้ว สถานการณ์แบบนั้นมันสุดทน ในประเทศนี้ยิ่งน่าอดสูหากเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีสิทธิถาม ดังนั้น การปกป้องและคุ้มครองเสรีภาพ จึงสำคัญเหนือสิ่งใด"

เพราะเขามีเชื้อสายยิว จึงต้องอพยพไปอยู่อเมริกาหลังจากกองทัพนาซีของฮิตเลอร์ยึดอำนาจในเบอร์ลินเมื่อมกราคม 1933 บ้านและทรัพย์สินส่วนตัวในเมือง Caputh โดนยึด หาว่ามีไว้เพื่อขายเอาเงินไปสนับสนุนกลุ่มต่อต้านนาซี

ยุคนาซีของฮิตเลอร์คลั่งลัทธิทหาร ไอน์สไตน์เกลียดจนกลายเป็นนักต่อต้านสงคราม หลังอพยพเข้าอเมริกา เขาใช้วิธีต่อต้านแบบอหิงสา แต่เมื่อไม่สามารถหยุดยั้งลัทธิฟาสซิสต์ได้ จึงเปลี่ยนทัศนคติโดยรับตรงๆ ว่า "คงไม่มีใครรักษาอุดมการณ์อหิงสาไว้ได้โดยปราศจากการเสี่ยงที่จะปล่อยให้โลกตกอยู่ในอุ้งมือของศัตรูตัวร้ายของมวลมนุษยชาติ ผมเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้เพราะไม่มีทางอื่นอีกแล้ว" ทำให้กลุ่มผู้เทิดทูลลัทธิอหิงสาและต่อต้านสงครามพากันโกรธแค้นที่เขาทิ้งอุดมการณ์

หลังจากฮิตเลอร์ยึดครองเชคโกสโลวาเกียได้สำเร็จ มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จากแร่ยูเรเนียมที่ยึดได้ ไอน์สไตน์กับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำอีกสองคนทำหนังสือถึงประธานาธิบดีโรสเวลท์ให้เปิดโครงการพัฒนาระเบิดปรมาณูโดยด่วนเพื่อสะกัดกั้นไม่ให้นาซีครองโลก โครงการแมนฮัตตันจึงเกิดขึ้น ผลที่ตามมาคือ เมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิของญี่ปุ่นแหลกเป็นจุล คนตายนับแสน ทำให้ไอน์สไตน์หันกลับไปต่อต้านการเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารอีกครั้ง

แม้จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เสนอโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แต่ไอน์สไตน์กลับไม่ได้มีส่วนร่วมกับการผลิต เพราะผู้รับผิดชอบโครงการคือหน่วย G-2 แคลงใจในความจงรักภักดีต่อสหรัฐของเขา

ชายผู้นี้ก็เหมือนเราๆ ท่านๆ เคยผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้ว อาจแตกต่างจากบางคนตรงที่เป็นคนขี้สงสัยและรั้นที่จะหาคำตอบของคำถามที่สงสัย

"ผมไม่ได้มีพรสวรรค์มากกว่าคนอื่น แต่อยากรู้อยากเห็นมากกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ย จะไม่ยอมแพ้กับปัญหาจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง" ไอน์สไตน์กล่าว

ไอน์สไตน์เป็นคนมีอารมณ์ขัน เมื่อหนังสือพิมพ์ของนาซีตั้งค่าหัว 50,000 เหรียญ เขาเหน็บว่า "ไม่ยักรู้ว่า ค่าตัวผมแพงถึงขนาดนั้น"

คารมคมคายเป็นอีกเสน่ห์ของชายผู้นี้ ดูตัวอย่างข้างล่าง

"หากพิสูจน์แล้วว่า ทฤษฎีสัมพัทธภาพของผมถูกต้อง ชาวเยอรมันจะบอกว่าผมเป็นคนเยอรมันชาวสวิสจะบอกว่าผมเป็นคนสวิส ส่วนชาวฝรั่งเศสจะยกย่องว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่หากมันไม่ถูกต้อง ชาวฝรั่งเศสจะบอกว่าผมเป็นคนสวิส ชาวสวิสจะบอกว่าผมเป็นคนเยอรมัน ข้างชาวเยอรมันจะเรียกผมว่าคนยิว"

"วางมือบนเตาร้อนเพียง 1 นาที ดูราวกับ 1 ชั่วโมง แต่หากนั่งอยู่กับเด็กสาวสวย 1 ชั่วโมง มันเหมือนแค่นาทีเดียว นั่นคือ สัมพันธภาพ"

อย่างหนึ่งที่ไอน์สไตน์เหมือนดาราตลกเทพ โพธิ์งาม เขาเกลียดถุงเท้า ไม่ชอบใส่ถุงเท้าลองไปฟังเหตุผลของเขา

"ตอนหนุ่มๆ หัวแม่เท้าที่ใหญ่มักแทงทะลุถุงเท้าจนขาดเป็นรู เลยไม่ใส่มันอีก"

รายละเอียดชีวิตพิศวงของไอน์สไตน์และกรณีที่เอฟบีไอหมายหัว หาอ่านได้จากหนังสือเรื่อง "แฟ้มลับ เอฟบีไอ.ล่าไอน์สไตน์" แปลโดย โรจนา นาเจริญ เปิดตัวครั้งแรกในมหกรรมหนังสือแห่งชาติ 6-16 ตุลาคมนี้ (จากมติชน 300948)

แฟ้มลับเอฟบีไอ - ตามล่าไอน์สไตน์

เมื่อพูดถึงไอน์สไตน์ คนที่รู้จักหรือทราบว่าเขาเป็นใคร ต้องนึกถึงชายรูปร่างเล็ก หน้าตาเหมือนคนอารมณ์ดี หนวดเฟิ้ม ผมกระเซิงน้องๆ ทรงผมของดอน คิง โปรโมเตอร์มวยชื่อดัง หน้าผากรวยรอยย่น เขาเป็นเจ้าของสมการ E = mc2 อันลือลั่น ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1921 นิตยสารไทม์ยกย่องเป็น "บุคคลสำคัญแห่งศตวรรษ"

คนส่วนใหญ่ในโลกรู้จักไอน์สไตน์ ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวผู้นี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก ทั้งๆ ที่เขาเป็นมากกว่านั้น...ไอน์สไตน์ เป็นนักสังคมนิยมผู้อุทิศตัวให้กับความเป็นธรรมในสังคม ผู้ด้อยโอกาส ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านการเหยียดผิว ต่อต้านสงคราม การเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารและลัทธิฟาสซิสต์ แต่อีกเสี้ยวชีวิตที่แทบจะไม่มีผู้ใดทราบเพราะถูกปิดไว้เป็นความลับตลอดมา นั่นคือ เขาเป็นบุคคลที่สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า เอฟบีไอหมายหัว เรื่องนี้ลับเสียจนบุคลากรในองค์กรเอฟบีไอ(ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง) ก็ไม่ทราบ

จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่า เหตุใดเอฟบีไอเปิดแฟ้มลับไอน์สไตน์? ทำไมต้องลับถึงขนาดนั้น? เหตุใดซีกนี้ของชีวิตจึงนิ่งอยู่ในแฟ้มลับเอฟบีไอโดยไม่ปรากฏในสารบบประวัติไอน์สไตน์ที่ชาวโลกควรได้รับรู้? มีเหตุผลใดที่ผู้เกี่ยวข้องต้องการกลบฝังมิติส่วนนี้? ทำไม!! ไอน์สไตน์จึงกลายเป็นบุคคลที่เอฟบีไอต้องการตัว? เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือความจริง เป็นอย่างไรกันแน่?

จน เฟร็ด เจโรมี่ นักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงแฟ้มลับดังกล่าว จึงพบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นความพยายามของเอฟบีไอในยุคที่ เจ. เอ็คการ์ ฮูเวอร์ เป็นหัวหน้าหน่วยในตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกและครองตำแหน่งยาวนานที่สุด ร่วมกับวุฒิสมาชิกแม็คคาร์ธี่ เจ้าของสิทธิแม็คคาร์ธี่ที่โด่งดังทั่วโลก ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานอื่นอีก 7 แห่ง เป็นอย่างน้อย เช่น หน่วยสืบราชการลับของ 3 เหล่าทัพ ซีไอเอ กระทรวงต่างประเทศ ที่จะกำจัดนักวิทยาศาสตร์เลื่องชื่อผู้นี้

ขณะเดียวกัน สำนักงานคนเข้าเมืองสหรัฐก็พยายามหาทางถอนสัญชาติอเมริกันของเขา เอกสารในแฟ้มลับหนาถึง 1,800 หน้า หลังจากหนีภัยนาซี พาครอบครัวอพยพเข้าสหรัฐ และได้สัญชาติอเมริกัน ไอน์สไตน์เข้าไปมีบทบาทต่อสิ่งที่สรุปได้ว่า "พันธกรณีที่มีต่อโลกและสังคม" จึงหนีการเมืองระดับชาติและโลกไม่พ้น นำชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ของเขาไปสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ ที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน

"ธงเป็นสัญลักษณ์ของความจริงที่ว่า มนุษย์ยังคงเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูง" นี่คือวาทะของเขาที่ชวนให้คิดในยุคลัทธิแม็คคาร์ธี่เฟื่องฟูและเสรีภาพของประชาชนถูกริดรอน

ช่วงหนึ่ง ไอน์สไตน์ต่อต้านสงครามถึงขนาดยุให้ทหารอเมริกันขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้เข้าสงคราม เขายุยงชาวอเมริกันที่ถูกริดรอนเสรีภาพให้ท้าทายอำนาจรัฐ ความเป็นสังคมนิยมของเขาและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เอฟบีไอมองว่าไอน์สไตน์มีพฤติการณ์เป็นคอมมิวนิสต์และบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ

สำหรับบางคน ไอน์สไตน์เป็นบุคคลอันตราย และยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณ เพราะเขาเป็นความภูมิใจและชื่นชอบของคนทั่วโลก ดังเช่นที่กลุ่มสตรีผู้รักชาติซึ่งพยายามกำจัดไอน์สไตน์ออกจากอเมริกากล่าวว่า "คนต่างด้าวรายนี้เป็นนักปฏิวัติที่ทรงอำนาจกว้างขวางกว่าผู้อื่นใดในโลก"

ทั้งหมดสั้นๆ เป็นเสี้ยวหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของแฟ้มลับเอฟบีไอ
(แฟ้มลับเอฟบีไอ - ตามล่าไอน์สไตน์ / โรจนา นาเจริญ / มติชน 051048)

 

 

ลำดับตัวอักษร A-Z
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php
 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี

Albert Einstein [1879-1955]
ชีวิตพิศวงของไอน์สไตน์
องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศให้ปี 2548 เป็นปีฟิสิกส์สากล และปีนี้เช่นกันครบรอบ 100 ปี แห่งการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธของอัลเบิร์ด ไอน์สไตน์ ชื่อของนักวิทยาศาสตร์หลายสัญชาติผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1921 รายนี้ จึงกระหึ่มทั่วโลกอีกครั้ง

ขณะที่ชาวโลกส่วนใหญ่นำผลงานและทฤษฎีวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์มาเป็นหัวข้อการสนทนากันอย่างสนุกปากและชื่นชม คนกลุ่มหนึ่งกลับสนใจชีวิตที่น่าพิศวงของเขา. ส่วนหนึ่งของชีวิตมีความขัดแย้งในตัวเองจนนำไปสู่อันตราย... ไอน์สไตน์กลายเป็นบุคคลที่สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ(เอฟบีไอ) ต้องการตัวเนื่องจากมีพฤติการณ์บ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ

ผู้ที่สนใจศึกษาไอน์สไตน์ต่างยอมรับว่า ชีวิตของชายร่างเล็ก ผมฟู หนวดดำเป็นปื้น หน้าตาใจบุญ อารมณ์ดี น่าฉงนจริงๆ (อ่านเนื้อความที่สมบูรณ์ข้างล่าง)