นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร G-g
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php

GAIA
Gandhi, Mahatma
Gas Gasoline
Gaze
Gay
GDP
Georg Lukacs
Gender
Gene
Genealogy - วงศาวิทยา
Gentle revolution
Geography
German, Gemany
GI, Geographical Indications
GIS : Geographic Information Systems
Gilles Deleuze
Global, Globalization, Globe
Global Context
Global South
GMO
Goat
Goethe : Johann Wolfgang von Goethe
Google
Google Earth

Government
Government Service
Graffiti
Gramsci, Antonio
Grass roots
Green
Gropius, Walter
Guerilla - กองโจร
Guattari


GAIA (01)
- วิพากษ์วิทยาศาสตร์และทฤษฎีกายา ของ เจมส์ เลิฟล็อค


Gandhi, Mahatma (02)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)
- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย


Gas, Gasoline
(03)
- การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ (กรณีท่อก๊าสไทย-มาเลย์)
- (ก) เหตุผล 5 ข้อที่น้ำมันอาจถึง 100 ดอลล์ (ข) อำนาจอธิปไตยกับอำนาจนำ
- ข้อเสนอจาก นักวิชาการ4ภาค จี้รัฐบาลเปิดเจรจา"สันติ" ยุติปัญหาขัดแย้ง"ท่อก๊าซใต้"
- คัดลอกเอกสารคำพิพากษาคดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- ชัยชนะของประชาชน ศาลยกฟ้องม็อบท่อก๊าซ เหยื่ออำนาจรัฐที่หาดใหญ่

- แถลงการณ์ กรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมชนุมเรื่องท่อก๊าสไทย-มาเลย์ ภาคใต้
- แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย
- พันธมิตรทั่วประเทศประกาศจับมือชาวจะนะ เปิดหน้ากากไอ้โม่ง (และอื่นๆ)
- แถลงข่าวของกลุ่มนักวิชาการเรียกร้องให้ทบทวนโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน


Gaze (04)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ


Gay (ดูคำว่า Queer ประกอบ) (05)
- Bishonen โศกนาฏกรรมเกย์ฉบับคลาสสิก


GDP
- หัวเรื่องเศรษฐกิจ: "จีดีพี.สีเขียว"ปะทะ"เอฟทีเอ.สีดำ"


Georg Lukacs (06)
Georg Lukacs 1885-1971


Gender
(ดูคำว่า Feminism ประกอบ) (07)
Gender, sex, feminism, social construction (เพศสภาพ, สิทธิสตรี, การประกอบสร้างทางสังคม)
- ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย
- เพศ ชาติพันธุ์ และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพยนตร์ Touch of Pink
- ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง

- วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ
- สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย


Gene (08)
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน


Genealogy - วงศาวิทยา (09)
- วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถิ่น
- วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ


Gentle Revolution
- การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ


Geography
- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
-
แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY


German, Gemany (10)
- จาก ศิลปะเสื่อมทรามสู่เกียรติยศ Documenta (ความหมาย-ประวัติความเป็นมา)
- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11
- บทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย และ ขอสนับสนุนฟ้าเดียวกัน (เกี่ยวกับศิลปะในเยอรมัน)
- In Support of Fa Diew Kan - and the role of art in democratic society
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ
- วิลลี บรันด์-หมอป่วย-ตากใบและ บก.ฟ้าเดียวกัน


GI, Geographical Indications (11)
- ประเทศไทยกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ GI days
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน
- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย หมดปัญหาแล้วหรือยัง
- GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ยังต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน


GIS : Geographic Information Systems (12)
- Google Earth


Gilles Deleuze (13)
Gilles Deleuze 1925-1995


Global, Globalization, Globe
(ดูคำว่า Anti-Globalization ประกอบ) (14)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- กระแสชุมชนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์
- การเจรจา FTA มหันตภัยสึนามิทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนย้ายพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์
- ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
- คนจนสี่พันล้านคน ผู้ถือกุญแจไปสู่อนาคตแห่งทุนนิยม
- ความยอกย้อนและวาระซ่อนเร้นของ WTO และ FTA
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้

- จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน

- ฉันทามติรัตนโกสินทร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (Bangkok consensus)
- ท่าทีของประชาชนไทยต่อองค์กรการค้าโลก: เราไม่เอา WTO
- ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้
- พลวัติของความรู้ชาวบ้าน ในกระแสโลกาภิวัตน์

- พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ชาตินิยมในโลกาภิวัตน์)
- โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมไทย
- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- โลกาภิวัตน์ ประเทศเกษตรกรรมใหม่ และปัญหาการเกษตร
- โลกาภิวัตน์และความยากจน
- วิกฤตพลังงาน : กับดักของการพัฒนาโลกาภิวัตน์
- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค

- เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์
- สัญญาประชาคมและสี่ทันสมัยโลก
- สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์
- หนังสือร้องเรียนกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
- ๓๐ โรคร้ายในวัฒนธรรมกระแสทุน
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ
- Globalization and Poverty, Vandana Shiva
- The Americanization of World Culture
- WTO การค้าเสรี : ใครได้ใครเสีย
- WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง


Global Context (ดูคำว่า World ประกอบ) (15)
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก


Global South (16)
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก


Goat

- บทเรียนแรกสำหรับมนุษย์คือ "วิชาแพะ"


GMO (ดูคำว่า biotech ประกอบ) (17)
GMO, อาหารจีเอ็มโอ, หรือ franken food,
- ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากมะละกอจีเอ็มโอ
- ภัยเงียบที่กำลังดังของเทคโนโลยีชีวภาพ

- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต

- เวทีสังคมโลก ชี้จีเอ็มโออันตราย บรรษัทผูกขาด ละเมิดสิทธิเกษตรกร (เวทีสังคมโลกเมืองมุมไบ-บอมเบย์)
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน

- อุตสาหกรรมอาหารดัดแปลง : คนกับเนสท์เล่ สังคมเสี่ยงภัย


Goethe
: Johann Wolfgang von Goethe
- เกอเธ่และโชเปนฮาวเออร์ : การแปลภาษาและถ้อยคำ


Google (17.1)
- http://books.google.com/ (สำหรับค้นหาหนังสือ - ชื่อเรื่อง)
-
http://scholar.google.com/ (สำหรับค้นหาหนังสือ - ช่อผู้เขียน)


Google Earth ( http://earth.google.com/ ) (18)
Google Earth – Explore, Search and Discover
Want to know more about a specific location? Dive right in -- Google Earth combines satellite imagery, maps and the power of Google Search to put the world's geographic information at your fingertips.
- Fly from space to your neighborhood. Type in an address and zoom right in.
- Search for schools, parks, restaurants, and hotels. Get driving directions.
- Tilt and rotate the view to see 3D terrain and buildings.
- Save and share your searches and favorites. Even add your own annotations.


Government (ดูคำว่า State ประกอบ) (19)
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง
- คำวิงวอน ให้ยุติการใช้ความรุนแรงภาคใต้
- นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ
- บทสัมภาษณ์ทางการเมือง ยุครัฐบาลทักษิณ ๒

- ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ
- รัฐบาลไม่มีสิทธิ์แปรรูป อ.ส.ม.ท. ผิดรัฐธรรมนูญ

- รัฐบาล รัฐธรรมนูญ และรัฐประชาธิปไตย
- รัฐ-สื่อสารมวลชน-และการครอบงำความคิดคน

- เรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อเท็จจริงและยุติการใช้ความรุนแรง
- ส.ศิวรักษ์ : ศูนย์บันเทิงครบวงจรของรัฐบาลทักษิณ


Government Service (20)
- สยาม ดีกว่าไทย และการปฏิวัติระบบราชการ


Graffiti (21)
- Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ
- Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน


Gramsci, Antonio (22)
- การศึกษาสื่อมวลชน : แกรมชี่กับทฤษฎี Hegemony และ Ideology


Grass roots (ดูคำว่า People และ poor ประกอบ) (23)
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- คัดลอกเอกสารคำพิพากษาคดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์
- วาระแห่งชาติภาคประชาชน (แถลงการณ์)
- แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (กรณีบุกรุกที่ดิน)
- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ


Green (24)
- การประกาศพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศไทย 74 แห่ง ของภาคประชาชน
- แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น


Gropius, Walter
(25)
- Walter Gropius ผู้ให้กำเนิดหัวใจศิลปะแบบเบาเฮาส์


Guerilla - กองโจร (26)
- เรื่องที่โจรใต้เข้าใจ...แต่นายกฯทักษิณไม่เข้าใจ


Guattari (27)
Pierre-Felix Guattari 1930-1992
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)

 

 

กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)