นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)Herbert Marcuse 1898-1979
(9) แฮร์แบร์ต มาร์คูเซ (Herbert Marcuse 1898-1979) นักปรัชญาการเมืองชาวสหรัฐฯ เชื้อสายเยอรมัน แนวคิดของเขาที่ประสานลัทธิมาร์กซ์เข้ากับจิตวิทยาของฟรอยด์เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาหัวก้าวหน้าตอนปลายทศวรรษ 1960

มาร์คูเซเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไฟรบวร์ก เขาเข้าร่วมสำนักฟรังก์ฟูร์ตในปี ค.ศ. 1932 และกลายเป็นวาจกคนสำคัญของสำนัก เขาหนีภัยนาซีไปเจนีวาในปี ค.ศ. 1933 แล้วย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นพลเมืองชาวอเมริกัน สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ฯลฯ และเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณด้านปรัชญาไปจนเสียชีวิต

มาร์คูเซประสานแนวคิดของเฮเกล, ฟรอยด์และมาร์กซ์เข้าด้วยกัน เขาชี้ให้เห็นรูปแบบทางวัฒนธรรมของการกดขี่ บทบาทของเทคโนโลยีและการขยายตัวของการผลิตสินค้าบริโภคนิยมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบทุนนิยม มาร์คูเซวิจารณ์ว่า ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลก เป็นหลุมพรางที่กักขังมวลชนไว้ ทั้งในด้านปัญญาและจิตวิญญาณ ผลงานในช่วงหลัง ๆ ของเขาจึงค่อนข้างมองโลกในแง่ร้าย

แม้ว่ามาร์คูเซจะเป็นที่นิยมอ่านในขบวนการนักศึกษายุค1968 แต่เขากลับไม่ค่อยนิยมยินดีกับการประท้วงของนักศึกษาเท่าไร เขาเชื่อว่าขบวนการนักศึกษาหลงทางไปไม่น้อย งานเขียนชิ้นสำคัญของมาร์คูเซประกอบด้วย Reason and Revolution (1941), Eros and Civilization (1955), One-Dimensional Man (1964)
(ภัควดี วีระภาสพงษ์) (270948)

 

ลำดับตัวอักษร A-Z
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php
 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี

Herbert Marcuse 1898-1979
(9) แฮร์แบร์ต มาร์คูเซ (Herbert Marcuse 1898-1979) นักปรัชญาการเมืองชาวสหรัฐฯ เชื้อสายเยอรมัน แนวคิดของเขาที่ประสานลัทธิมาร์กซ์เข้ากับจิตวิทยาของฟรอยด์เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาหัวก้าวหน้าตอนปลายทศวรรษ 1960

มาร์คูเซเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไฟรบวร์ก เขาเข้าร่วมสำนักฟรังก์ฟูร์ตในปี ค.ศ. 1932 และกลายเป็นวาจกคนสำคัญของสำนัก เขาหนีภัยนาซีไปเจนีวาในปี ค.ศ. 1933 แล้วย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นพลเมืองชาวอเมริกัน สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ฯลฯ และเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณด้านปรัชญาไปจนเสียชีวิต

มาร์คูเซประสานแนวคิดของเฮเกล, ฟรอยด์และมาร์กซ์เข้าด้วยกัน เขาชี้ให้เห็นรูปแบบทางวัฒนธรรมของการกดขี่ บทบาทของเทคโนโลยีและการขยายตัวของการผลิตสินค้าบริโภคนิยมเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบทุนนิยม มาร์คูเซวิจารณ์ว่า ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลก เป็นหลุมพรางที่กักขังมวลชนไว้ ทั้งในด้านปัญญาและจิตวิญญาณ ผลงานในช่วงหลัง ๆ ของเขาจึงค่อนข้างมองโลกในแง่ร้าย (อ่านเนื้อความที่สมบูรณ์ข้างล่าง)